Rola i znaczenie systemów informacji geograficznej w działalności na rzecz bezpieczeństwa Polski

Zbigniew Lach
Akademia Obrony Narodowej
Polska

Andrzej Łaszczuk
Akademia Obrony Narodowej
Polska

Słowa kluczowe:

geoinformacja; infrastruktura danych przestrzennych; gospodarka oparta na wiedzy; system informacji przestrzennej; system informacji geograficznej; bezpieczeństwo

Pełny tekst:

PDF