Stan i perspektywy rozwoju Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Ewa Janczar
Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Polska

Krzysztof Mączewski
Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Polska

Słowa kluczowe:

Krajowy System Informacji o Terenie; system informacji przestrzennej; społeczeństwo informacyjne; eEuropa

Pełny tekst:

PDF