Rysunek Planistyczny - przedmiot studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim

Małgorzata Hanzl
Politechnika Łódzka
Polska

Słowa kluczowe:

planowanie przestrzenne; zagospodarowanie przestrzenne; system informacji przestrzennej; nauczanie; prezentacja danych; mapa tematyczna; wizualizacja; analiza przestrzenna

Pełny tekst:

PDF