Tworzenie modelowych i powtarzalnych rozwiązań wielopoziomowej infrastruktury regionalnych systemów informacji przestrzennej

Sebastian Graca
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A.
Polska

Włodzimierz Kessler
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A.
Polska

Słowa kluczowe:

system informacji przestrzennej; system informacji geograficznej; GIS; metadane; XML; GML; przeglądarka WWW; aplikacja; aplet

Pełny tekst:

PDF