Etyka geomatyczna

Jerzy Gaździcki
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Polska

Słowa kluczowe:

etyka; kodeks etyczny; geomatyka; nauka; technika

Pełny tekst:

PDF