Technologia GIS w zintegrowanych systemach ratowniczych

Adam Bujarkiewicz
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
Polska

Słowa kluczowe:

system ratowniczy; system informacji przestrzennej; GPS; integracja

Pełny tekst:

PDF