Kartograficzny model danych w systemach informacji geograficznej

Marek Baranowski
UNEP/GRID Warszawa
Polska

Słowa kluczowe:

kartograficzny model danych; krajobrazowy model danych; Baza Danych Ogólnogeograficznych

Pełny tekst:

PDF