Analiza potencjału rolnictwa miejskiego z wykorzystaniem technologii GIS

Joanna Pluto-Kossakowska
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

ORCID: 0000-0002-6533-1332

Weronika Wiśniewska
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

ORCID: 0000-0001-9171-388X

Streszczenie

W niniejszym artykule przedstawiono metodykę analizy możliwości rozwoju rolnictwa miejskiego na
przykładzie Warszawy. Jako obszary badawcze wybrano dwie dzielnice Ursynów oraz Wilanów.
Pierwsza z nich odznaczała się dużą różnorodnością zabudowy, zarówno spotkamy tam starsze
budynki mieszkalne, jak również nowopowstałą obwodnicę Warszawy. Wilanów natomiast to obszar
charakteryzujący się nowym budownictwem wielorodzinnym i jednorodzinnym o niskiej zabudowie.
Badania przeprowadzono z wykorzystaniem trzech źródeł danych przestrzennych: zdjęcia
satelitarnego WorldView 2 z września 2018 roku, Bazy Danych Obiektów Topograficznych w skali
1:10 000 (BDOT10k), danych LIDAR w postaci chmury punktów. Zbiory danych posłużyły do
analizy i wyznaczenia obszarów możliwych do wykorzystania pod rolnictwo miejskie. Opracowano
spójny model analityczny do wytworzenia i wizualizacji warstwy informacyjnej reprezentującej
potencjalne obszary pod rolnictwo miejskie. Opracowana i przetestowana metodyka pozwala ona
wyznaczenie i obliczenie obszarów potencjalnie nadających się pod rolnictwo miejskie.

Słowa kluczowe:

rolnictwo miejskie; analizy przestrzenne; zdjęcia satelitarne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Game I., Primus R. 2015: Urban Agriculture. GSDR Brief, State University of New York College

of Forestry and Environmental Science,

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5764Urban%20Agriculture.pdf.

Green Me Berlin. Your Ultimate Eco City Guide. https://www.greenmeberlin.com (dostęp

10.2021).

Hume I.V., Summers D.M., Cavagnaro T.R. 2021: Self-sufficiency through urban agriculture: Nice

idea or plausible reality? Sustainable Cities and Society, 68, ISSN 2210-6707,

doi.org/10.1016/j.scs.2021.102770.

Filipek-Mazur B., Sroka W. 2018: Rolnictwo miejskie jako odpowiedź na zmiany urbanizacyjne.

Aura, nr 3, s. 10-12.

Krzych D., Basiewicz K. 2021: Poradnik miejskiego ogrodnika 2. Dla sięgających ogrodniczego

nieba, Inspekty.pl, wydanie II, Kraków, ISBN: 978-83-953230-2-7.

Specht K, R Siebert, I Hartmann, UB Freisinger 2014: Urban agriculture of the future: an overview

of sustainability aspects of food production in and on buildings. Agriculture and human, Springer

Urban Food Agenda http://www.fao.org/urban-agriculture/en/ (dostęp 1.10.2021)