Analiza możliwości zastosowania modelu IFC do opisania obiektów infrastrukturalnych na wybranych przykładach

Michał Wyszomirski
ORCID: 0000-0002-5407-0536
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Kartografii
Polska

Andrzej Szymon Borkowski
ORCID: 0000-0002-7013-670X
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
Polska

Streszczenie

Standardy wykorzystywane w modelowaniu budynków są dojrzałe, ale aktualnie nie obejmują metod modelowania obiektów infrastrukturalnych. Należy się zatem spodziewać rozszerzenia standardu IFC o nowe klasy obiektów reprezentujących obiekty infrastrukturalne w najbliższym czasie. Zanim jednak to nastąpi będą pojawiały się modele BIM obiektów infrastrukturalnych wykorzystujące dostępne obecnie klasy IFC. Analiza dostępnych autorom modeli BIM obejmujących obiekty infrastrukturalne wykazała, że do budowy modelu są wykorzystywane klasy obiektów stanowiących elementy budynku. W procesie analizy modelu BIM, jak również w procesie integracji danych BIM i GIS należy uwzględnić sytuację, w której klasy obiektów nie będą odzwierciedlały rzeczywistości. Ponadto istniejące już modele BIM obiektów infrastrukturalnych najprawdopodobniej nie zostaną przebudowane po wprowadzeniu rozszerzonego modelu IFC, zatem semantyka tych modeli będzie niepoprawna. Budowa spójnych systemów informacji przestrzennej obejmujących dane pochodzące z modeli BIM musi zatem uwzględniać konieczność translacji klas użytych w tych modelach do ich właściwych odpowiedników.

Przesłano 3.09.2018 Zaakceptowano 31.01.2019 Opublikowano 30.03.2019

Słowa kluczowe:

technologia BIM; IFC; projekty infrastrukturalne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Amann Julian, Borrmann Andre, Hegemann Felix, Jubierre Javier, Flurl Matthias, Koch Christian, König Marcus, 2013: A Refined Product Model for Shield Tunnels based on a Generalized Approach for Alignment Representation. Procedings of the 1st International Conference on Civil and Building Engineering Informatics (ICCBEI 2013, November).

Autodesk Inc., 2018: Revit IFC manual. Autodesk Inc.

Borkowski Andrzej S., 2018: Programowanie stropów w BIM (Floor programming in BIM). Builder 118: 70-73.

Borrmann Andre, Jubierre Javier, 2013: A Multi-Scale Tunnel Product Model Providing Coherent Geometry and Semantics. Procedings of the ASCE International Workshop on Computing in Civil Engineering Conference (2013, June).

Borrmann Andre, Amann Julian, Chipman Tim, Hyvärinen Juha, Liebich Thomas, Muhič Sergej, Plume

Jim, Scarponcini Paul, 2019: IFC Infra Overall Architecture Project. Documentation and Guidelines. Retrieved 2019.01.07 from https://www.buildingsmart.org/wp-content/uploads/2017/07/08_bSI_OverallArchitecure_Guidelines_final.pdf

Borrmann Andre, Ji Yang, Jubierre Javier, 2012: Multi-scale geometry in civil engineering models: Consistency preservation through procedural representations. Procedings of the 14th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering.

BuildingSMART International, 2018: BuildingSMART Infrastructure Room. Retrieved 2018.05.25 from BuildingSMART International: https://www.buildingsmart.org/standards/rooms-and-groups/infrastructure-room/

BuildingSMART International, 2018: BuildingSMART International Infrastructure Room Work Plan 2015 – Summary. Retrieved 2018.05.23 from BuildingSMART International home of openBIM: https://buildingsmart-1xbd3ajdayi.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/07/2015-Work-Plan.pdf

BuildingSMART International, 2018: Infrastructure Room Charter. Retrieved 2018.05.23 from BuildingSMART International home of openBIM: https://buildingsmart-1xbd3ajdayi.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/07/Draft-Charter-v11-20160310.pdf

BuildingSMART International, 2018: Industry Foundation Classes Release 4 (IFC4). Retrieved 2018.12.11 from IFC4 Documentation: http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC4/final/html/

Gao, G., Liu, Y.-S., Wu, J.-X., Gu, M., Yang, X.-K., & Li, H.-L. ,2016: IFC Railway: A Semantic and Geometric Modeling Approach for Railways based on IFC. Procedings of the 16th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering: 1188-1195.

Gotlib Dariusz, Wyszomirski Michał, 2018: Cele i wybrane problemy konwersji modeli BIM na modele GIS (Conversion between BIM and GIS models - objectives and selected issues). Roczniki Geomatyki 16 (1): 19-31, Warszawa: PTIP.

GrabCAD, a STRATASYS solution, 2018: Popular moldels | 3D CAD Model Collection | GrabCAD Community Library. Retrieved 2018.06.11 from GrabCAD: Design Community, CAD Library, 3D Printing Software: https://grabcad.com/library

Hegemann F., Lehner Karlheinz, König Markus, 2012: IFC-based product modeling for tunnel boring machines. Proceedings of the 9th European Conference on Product and Process Modeling: 289-296.

International Organization for Standardization, 1987: ISO/TC 59/SC 13 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM). Lysaker, Norway: International Organization for Standardization.

International Organization for Standardization, 1994: ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics. Stockholm, Sweden: International Organization for Standardization.

International Organization for Standardization, 2004: ISO 10303-11:2004 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange - Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual. International Organization for Standardization.

International Organization for Standardization, 2018: ISO/AWI TR 23262 GIS (Geospatial) / BIM interoperability. International Organization for Standardization. Retrieved from https://www.iso.org/standard/75105.html

Kasznia Dariusz, Magiera Jacek, Wierzowiecki Paweł, 2017: BIM w praktyce (BIM in practice). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: 306 s.

Lebegue E., Fiês B., Gual, J.,2012: IFC-Bridge V3 Data Model - IFC 4, Edition R1.

Lee Sangho, Kim, Bonggueun, 2011: IFC Extension for Road Structures and Digital Modeling. Procedia Engineering 14. The Twelfth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-12): 1037-1042.

Liebich, T., 2019: IFC for Infrastructure. Retrieved 2019.01.07 from buildingSMART Model Support Group: https://www.buildingsmart.de/kos/WNetz?art=File.download&id=1601

M.A.D. Engineers Sp. z o. o, 2018: Modele IFC (IFC Models). Pobrano 2018.06.11 z lokalizacji BIMblog.pl: http://www.bimblog.pl/modele-ifc/

Tomana Andrzej, 2016: BIM – Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia (Innovative technology in construction. Foundations, standards, tools). Kraków: PWB MEDIA Zdziebłowski Spółka Jawna.

Vilgertshofer Simon, Amann Julian, Willenborg, Bruno, Borrmann Andre, Kolbe Thomas H., 2017: Linking BIM and GIS Models in Infrastructure by Example of IFC and CityGML. ASCE International Workshop on Computing in Civil Engineering, 2017 June.

Yabuki Nobuyoshi, Azumaya Yuichiro, Akiyama Minoru, Kawanai Yasushi, Miya Toru, 2007: Fundamental study on development of a shield tunnel product model. Journal of Civil Engineering Information Application Technology 16: 261-268.

Yabuki Nobuyoshi, Lebegue Eric, Gual Jean, Shitani Tomoaki, Li Zhantao, 2006: International Collaboration for Developing the Bridge Product Model “IFC-Bridge”. Joint International Conference on Computing and Decision Making in Civil and Building Engineering, 2006, June 14-16: 1927-1936.