Wyznaczenie optymalnych lokalizacji stacji roweru miejskiego na obszarze miasta Piaseczno z wykorzystaniem analiz przestrzennych

Monika Mitrowska
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Polska

Anna Fijałkowska
ORCID 0000-0002-0567-9863
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Polska

Jerzy Chmiel
ORCID 0000-0003-4656-4904
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Polska

Streszczenie

Artykuł przedstawia kolejne etapy prac i wyniki przeprowadzonych analiz przestrzennych (przydatności terenu), mających na celu wskazanie optymalnych lokalizacji stacji roweru miejskiego (wypożyczeń) na obszarze miasta Piaseczno. Na podstawie właściwie dobranych danych wejściowych oraz odpowiednio zaprojektowanych i przeprowadzonych analiz przestrzennych uzyskano ocenę przydatności obszaru miasta Piaseczno dla lokalizacji stacji rowerowych. Istotne etapy analizy prowadzącej do wskazania najlepszych lokalizacji przeprowadzono także z wykorzystaniem analiz sieciowych. W artykule zwrócono ponadto uwagę na właściwy dobór danych w tego rodzaju analizach, jak również zawarto rozważania metodyczne dotyczące kluczowych etapów postępowania i poszczególnych analiz. Otrzymane wyniki wskazują na dużą przydatność zaproponowanych metod w omawianym obszarze zastosowań.

Przesłano 7.05.2018 Zaakceptowano 31.08.2018 Opublikowano 15.11.2018

Słowa kluczowe:

analiza wielokryterialna; analizy sieciowe; rower miejski; planowanie przestrzenne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Adamowicz Paweł, 2014: Porozmawiajmy o rowerze publicznym (Let's tallk about public bicycles). Dostęp 11.2017 r. adamowicz.pl/2014/02/25/porozmawiajmy-o-rowerze-publicznym/

Bast Hannah, Delling Daniel, Goldberg Andrew, Müller-Hannemann Matthias, Pajor Thomas, Sanders Peter, Wagner Dorothea, Werneck Renato F., 2016: Route planning in transportation networks. [Chapter in:] Algorithm engineering: 19-80, Springer, Cham.

Białousz Stanisław (red.), 2013: Informacja Przestrzenna dla Samorządów Terytorialnych (.(Spatial information for local governments). Warszawa, Oficyna Wydawnicza PW.

Brzeziński Andrzej, Dobrosielski Maciej, Dybicz Tomasz, Jesionkiewicz-Niedzińska Karolina, Rezwow-Mosakowska Magdalena, Szałaga Piotr, Szymański Łukasz, Włodarek Paweł, 2009: Studium koncepcyjne Systemu Roweru Publicznegodla m. st. Warszawy (A conceptual study of the Public Bicycles System for the City of Warsaw). Opracowanie wykonane na zlecenie Biura Drogownictwa i Komunikacji.

Chmiel Jerzy, Fijałkowska Anna, Łoś Helena, 2014: Przegląd możliwości wykorzystania analiz przestrzennych w realizacji wybranych zadań z zakresu zarządzania dla obszaru gminy (Review of possibilities to use spatial analyses in implementation of selected management tasks of a community). Roczniki Geomatyki 12 (1): 31-39, Warszawa, PTIP.

CROW, 1993. Sign up for the bike. Design manual for a cycle-friendly infrastructure. CROW Record. Issue 10: 325p. Publisher C.R.O.W. Netherlands.

Chwastek Konrad, Franek Łukasz, Struska Paulina, Szpórnóg Mateusz, Wiertel Bartłomiej, Wiśniowski Adam, 2015: Veturilo po 2016 roku. Koncepcja funkcjonowania warszawskiego roweru publicznego (Veturillo after 2016. A concept of operations of Warsaw public bicycles). ZTM Warszawa, Kraków, 116 s.

DeMaio Paul, 2009: Bike-sharing: History, Impacts, Models of Provision, and Future. Journal of Public Transportation 12 (4): 41-56.

Djurhuus Sune, Sten Hansen Henning, Aadahl Mette, Glümer Charlotte, 2016: Building a multimodal network and determining individual accessibility by public transportation. Environment and Planning B: Planning and Design 43 (1): 210-227.

Ford Alistair C., Barr Stuart L., Dawson Richard J., James Philip, 2015: Transport accessibility analysis using GIS: Assessing sustainable transport in London. ISPRS International Journal of Geo-Information 4 (1): 124-149.

Grabowski Tomasz, 2004: Wybrakowane metki – problemy bezpieczeństwa RFID (Defective tie-on tags – security issues of the RFID). Dostęp 2018 r. https://www.computerworld.pl/news/Wybrakowane-metki,306257.html

Kalina Janett, 2016: Policy and Political Involvement. Fact Sheet. WP 2: Communication & Organisation Knowledge Centres.

Lowry Michael B., Furth Peter, Hadden-Loh Tracy,2016: Prioritizing new bicycle facilities to improve low-stress network connectivity. Transportation Research Part A: Policy and Practice 86: 124-140. Elsevier.

Mitrowska Monika, 2017: Wyznaczenie optymalnych lokalizacji stacji roweru miejskiego na obszarze miasta Piaseczno z wykorzystaniem analiz przestrzennych (Finding the optimal locations of the bike stations in Piaseczno city using spatial analysis). Praca dyplomowa magisterska napisana pod kierunkiem Jerzego Chmiela. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii.

Postaw na rower – podręcznik projektowania przyjaznej dla rowerów infrastruktury (Sign Up For The Bike – the manual for designing a bicycle-friendly infrastructure), 1999: Wydawnictwo Polski Klub Ekologiczny, Zarząd Główny, Kraków.

Sierpiński Grzegorz, 2012: Zachowania komunikacyjne osób podróżujących a wybór środka transportu w mieście (The choice problems of alternative transportation modes in city). Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport z. 84: 93-106.

Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej (Standards and guidelines for arrangements of bicycle infrastructure), 2016: Górnośląski Związek Metropolitalny: 96 s.

Studium układu komunikacyjnego Gminy Piaseczno, 2008: Projekt nr 124749. Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce. Dostęp 2018. http://bip.piaseczno.eu/artykuly/209/studium-ukladu-komunikacyjnego

The Bike-share Planning Guide: 2018. ITDP. New York. 152p. Dostęp 2018. https://www.itdp.org/wp-content/uploads/2014/07/ITDP_Bike_Share_Planning_Guide.pdf

Thomas Isabelle, Int Panis Luc, Vandenbulcke Gregory, 2017: On the location of reported and unreported cycling accidents: A spatial network analysis for Brussels. Cybergeo: European Journal of Geography 818. DOI: 10.4000/cybergeo.28073.

Yeboah Godwin, Alvanides Seraphim, 2015: Route Choice Analysis of Urban Cycling Behaviors Using OpenStreetMap: Evidence from a British Urban Environment. [Chapter in:] OpenStreetMap in GIScience: 189-210. Springer, Cham.