Ocena rozdzielczości geometrii w cyfrowym modelu topograficznym

Bartłomiej Bielawski
ORCID: 0000-0002-9904-5916
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Polska

Streszczenie

Artykuł przedstawia wyniki prac badawczych autora zarówno w zakresie metodyki oceny Rozdzielczości Geometrii jak i próby praktycznego wykorzystania postulowanych metod do oceny rzeczywistych zbiorów danych. Na wstępie autor przybliża problematykę związaną z aktualnie stosowaną metodą oceny rozdzielczości zbiorów danych, serii zbiorów danych lub usług. w dalszej części artykułu autor podaje założenia przyjętej metodyki, wprowadza i definiuje cztery rodzaje Rozdzielczości Geometrii charakteryzujące różne aspekty geometrii obiektów przestrzennych: Rozdzielczość Współrzędnych, Maksymalną Rozdzielczość Geometrii, Rzeczywistą Rozdzielczość Geometrii oraz Nominalną Rozdzielczość Geometrii. w ostatniej części artykułu autor podejmuje próbę oceny postulowanych rozdzielczości na przykładzie rzeczywistych zbiorów danych. Uzyskane wyniki oceny Rozdzielczości Geometrii mogą stanowić alternatywę dla aktualnie stosowanej metody opisu rozdzielczości zbiorów danych, serii zbiorów danych, tj. mianownika skali.

Przesłano 4.01.2018 Zaakceptowano 9.04.2018 Opublikowano 15.05.2018

Słowa kluczowe:

rozdzielczość przestrzenna; cyfrowy model topograficzny; rozdzielczość pojęciowa; mianownik skali

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bielawski Bartłomiej, 2016: Ocena rozdzielczości pojęciowej zbioru danych (Determining the conceptual resolution of a data set). Roczniki Geomatyki 14 (5): 549-559. Warszawa: PTIP.

Bielawski Bartłomiej, 2017: Ocena rozdzielczości pojęciowej wybranych składników Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Determining the conceptual resolution of selected components of the National Spatial Data Infrastructure). Roczniki Geomatyki 15 (2): 159-174. Warszawa: PTIP.

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG), 2016: Digitales Basis-Landschaftsmodell (AAA-Modellierung) Basis-DLM (AAA). 17.02.2017. http://www.geodatenzentrum.de/docpdf/basis-dlm-aaa.pdf

Felcenloben Dariusz, 2011: Geoinformacja, wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy (Geoinformation, Introduction to data organisation and knowledge systems). Katowice: Wydawnictwo Gall.

Gotlib Dariusz, Olszewski Robert, (red.) 2013: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce (The role of the topographic objects database in development of the Spatial Information Infrastructure in Poland). Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Instituto Geográfico Nacional (IGN), 2017a: Base Cartográfica Nacional 1:500 000 (BCN500). 13.03.2017. http://www.ign.es/web/resources/docs/IGNCnig/CBG%20-%20BCN500.pdf

Instituto Geográfico Nacional (IGN), 2017b: Base Topográfica Nacional 1:100.000 (BTN100). 13.03.2017. http://www.ign.es/web/resources/docs/IGNCnig/CBG%20-%20BTN100.pdf

ISO/TC 211, 2015: Norma PN-EN ISO 19101:2015-03 Informacja geograficzna – Model odniesienia. Część 1: Podstawy (Geographic information – Reference model. Part 1: Fundamentals).

ISO/TC 211, 2014: Norma PN-EN ISO 19115-1:2014-08 Informacja geograficzna – Metadane (Geographic information – Metadata).

ISO/TC 211, 2010: Norma PN-EN ISO 19107:2010 Informacja geograficzna – Schemat przestrzenny (Geographic information – Spatial schema).

ISO/TC 211, 2008: Norma PN-EN ISO 19131:2008/A1: Informacja geograficzna – Specyfikacje produktów danych (Geographic information – Data product specifications).