Wizualizacja parametru rozmycia Gaussa i siatki populacji w interaktywnym portalu anamorfoz kartograficznych

Jakub Lamparski
ORCID: 0000-0003-4908-974X
AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii
Polska

Stanisław Szombara
ORCID: 0000-0002-0205-7823
AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii
Polska

Streszczenie

W artykule przedstawiono wynik prac w postaci przygotowanego geoportalu anamorfoz kartograficznych. W obliczeniach wykorzystano algorytm Gastnera-Newmana. Użytkownik geoportalu może sterować takimi parametrami jak parametr rozmycia Gaussa i wielkość siatki populacji, a także stopień generalizacji granic pól podstawowych, jak i stopień agregacji danych ludnościowych. W geoportalu zastosowano szereg bibliotek i rozwiązań JavaScript, częściowo dokonując ich modyfikacji. Utworzony geoportal dobrze spełnia swoją rolę edukacyjną i poznawczą.

Przesłano 3.10.2017 Zaakceptowano 11.12.2017 Opublikowano 15.02.2018

Słowa kluczowe:

kartogram anamorficzny; Algorytm Gastnera-Newmana; rozmycie Gausa; portal mapowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Baltrusaitis Jurgis, 2009: Anamorfozy (Anamorphoses). Gdańsk: Wydawnictwo Słowo / obraz terytoria.

Bortins Ian, Demers Steve, 2002: Cartogram Types. Accessed: 15 September 2017. http://www.ncgia.ucsb.edu/projects/Cartogram_Central/types.html

Boyle Jen E., 2010: Anamorphosis in Early Modern Literature: Mediation and Affect. Abingdon: Routledge.

Dent Borden D., Torguson, Jefrey S., Hodler Thomas W., 2009: Cartography: thematic map design. 6th edn. McGraw-Hill Education.

Dorling Daniel, 1996: Area Cartograms: Their Use and Creation, The Map Reader: Theories of Mapping Practice and Cartographic Representation.

Gastner Michael T., Newman Mark E.J., 2004: Diffusion-based method for producing density-equalizing maps. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(20): 7499-7504.

Jurewicz Oktawiusz, 2000: Słownik grecko-polski (The Greek-Polish dictionary) A-K tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.

Kocmoud Christopher J., 1997: Constructing continous cartograms: a constraint-based approach. Texas A&M University.

Medyńska-Gulij Beata, 2011: Kartografia i geowizualizacja (Cartography and geo-visualisation). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pasławski Jacek, 2003: Jak opracować kartogram (How to develop a cartogram). 2nd edn. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Ratajski Lech, 1989: Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej (The methodology of socio-economic cartography). 2nd edn. Warszawa, Wrocław: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera.

Tobler Waldo R., 1973: A Continuous Transformation Useful for Districting. Annals of the New York Academy of Sciences, 219(1): 215-220.

Żyszkowska Wiesława, Spallek Waldemar, Borowicz Dorota 2012: Kartografia tematyczna (Thematic cartography). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.