Cele i wybrane problemy konwersji modeli BIM na modele GIS

Dariusz Gotlib
ORCID: 0000-0001-7532-4497
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Kartografii
Polska

Michał Wyszomirski
ORCID: 0000-0002-5407-0536
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Kartografii
Polska

Streszczenie

Obecnie zauważalny jest istotny wzrost zainteresowania tworzeniem i wykorzystywaniem modeli budynków typu BIM (ang. Building Information Modeling). Dzieje się tak między innymi z powodu przepisów wymuszających opracowywanie modeli i stosowanie procedur BIM w przypadku wielu rodzajów inwestycji budowlanych (np. budynków użyteczności publicznej), w niektórych państwach na świecie. BIM to zarówno złożony i kosztowny zbiór danych, jak i złożony proces zarządzania informacjami od etapu projektu budynku, poprzez jego budowę, aż po użytkowanie. Początkowo modele BIM były w obszarze zainteresowania prawie wyłącznie ekspertów z zakresu architektury
i budownictwa. Potrzeby użytkowników w zakresie zarządzania nieruchomościami, ochrony budynków oraz lokalizacji i nawigacji użytkowników wewnątrz budynków sprawiły, że równolegle zaczęto tworzyć systemy informacji przestrzennej (GIS) nie tylko prezentujące zewnętrze budynków (budowli) ale także ich wnętrza. Spowodowało to wzrost zainteresowania BIM w środowisku specjalistów zajmujących się geoinformacją. Między innymi ze względów ekonomicznych tworzenie dwóch niezależnych modeli dla tego samego budynku jest co najmniej dyskusyjne. Jedną z metod ograniczenia kosztów jest wykorzystanie modeli BIM i przekształcenie ich w razie potrzeby do postaci modeli GIS. Ze względu na fundamentalne różnice pojęciowe, technologiczne oraz odmienne funkcje, konwersja modelu BIM do modelu GIS nie jest zadaniem oczywistym i prostym. W artykule omówiono wyniki badań i testów, na podstawie których można ocenić złożoność tego procesu. Zwrócono uwagę zarówno na kwestie technologiczne (w tym problemy konwersji pomiędzy różnymi formatami danych), jak i kwestie związane z koniecznością uzupełnień i przekształceń danych zależnie od przewidywanych zastosowań.

Przesłano 4.10.2017 Zaakceptowano 9.01.2018 Opublikowano 15.02.2018

Słowa kluczowe:

GIS; BIM; CityGML; IFC; modele budynków; dane przestrzenne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

D Geoinformation group at TU Delft. 2017.09.24. What is CityGML? Retrieved from CityGML homepage: https://www.citygml.org/about/

British Standards Institution, 2014: PAS 1192-3 Specification for information management for the operational phase of assets using BIM. London: British Standards Institution.

British Standards Institution, 2007: BS 1192:2007. Collaborative production of architectural, engineering and construction information – Code of practice. London: British Standards Institution.

buildingSMART, 2017, 09 24: Industry Foundation Classes Release 4 (IFC4). Retrieved from buildingSMART: http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC4/final/html/index.htm

Gotlib Dariusz, Gnat Miłosz, 2013: Spatial Database Modeling For Indoor Navigation Systems. Reports on Geodesy and Geoinformatics 95: 49-63, DOI: 10.2478/rgg-2013-0012.

Gotlib Dariusz, Marciniak, Jacek, 2012: Cartographical aspects in the design of indoor navigation systems. Annual of Navigation 19 (1): 35-48.

Gotlib Dariusz, Iwaniak Adam, Olszewski Robert, 2007: GIS. Obszary zastosowań (GIS. Areas of applications). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Isikdag Umit, Zlatanova Sisi, 2009: Towards defining a framework for automatic generation of buildings in CityGML using building Information Models. [In:] 3D Geo-Information Sciences: 79-96.

Isikdag Umit, Underwood Jason, Aouad Ghassan, 2008: An investigation into the applicability of building information models in geospatial environment in support of site selection and fire response management processes. Advanced Engineering Informatics 22 (4): 504-519.

ISO, 1986: ISO 8879:1986 Information processing -- Text and office systems -- Standard Generalized Markup Language (SGML). ISO. International Organization for Standardization.

ISO, 2004: ISO 10303-11:2004 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange – Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual. ISO. International Organization for Standardization.

ISO, 2012: ISO/TS 12911:2012 Framework for building information modelling (BIM) guidance. International Organization for Standardization.

ISO, 2016: ISO 10303-21:2016 Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange – Part 21: Implementation methods: Clear text encoding of the exchange structure. International Organization for Standardization.

Jernigan Finith E., 2007: BIG BIM little bim. The practical approach to building information modelling. Salisbury: 4Site Press, Salisbury, Maryland, USA.

Kang Tea W., Hong, Chang H., 2015: IFC-CityGML LOD Mapping Automation based on Multi-Processing. Proceedings of the 32st ISARC : 1-8. Oulu, Finland: International Association for Automation and Robotics in Construction.

National BIM Standard, 2014, 08 25: What is a BIM? Retrieved from National BIM Standard: http://www.nationalbimstandard.org/faq.php#faq1

NBS, 2017, 09 24: IFC – is it simply misunderstood? Retrieved from Construction Knowledge, Specification and Services NBS: http://www.thenbs.com/topics/bim/articles/ifc-is-it-simply-misunderstood.asp

Open Geospatial Consortium, 2012: OGC City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard. Open Geospatial Consortium.

Race Steve,2013: BIM Demystified. London: RIBA Publishing.

Solibri, 2017, 09 24: About BIM and IFC. Retrieved from Solibri: http://www.solibri.com/support/bim-ifc/

W3C: 2015, 11 15: Extensible Markup Language (XML). Retrieved from Extensible Markup Language (XML): https://www.w3.org/XML/

ZDNet, 2017, 11 15: Autodesk teams with Esri to integrate BIM, GIS tech. Retrieved from ZDNet: http://www.zdnet.com/article/autodesk-teams-with-esri-to-integrate-bim-gis-tech/