Analiza dostępności staromiejskiej trasy turystycznej Koszalina dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Zofia Szczepaniak-Kołtun
ORCID: 0000-0002-3761-8838
Politechnika Koszalińska
Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Katedra Geoinformatyki
Polska

Streszczenie

Powszechność Internetu sprzyja rozwojowi danych zawierających informację przestrzenną, stąd dużą popularnością cieszą się serwisy mapowe. Są to bardzo często rozbudowane systemy zawierające szereg informacji (często także i funkcji do tworzenia własnych analiz). Jednak wśród dostępnych wielu geoserwisów zawierających rozmaite dane i przeznaczonych dla różnorodnego grona odbiorców, bardzo mało jest serwisów geoinformacyjnych z informacjami dla osób niepełnosprawnych, a występujące tam dane są często niekompletne.
W niniejszym artykule zwrócono uwagę na dwie ważne sprawy. Pierwsza, to uświadomienie społeczności, że kształtowanie społeczeństwa geoinformacyjnego odbywać się powinno z uwzględnieniem potrzeb potencjalnych użytkowników wszelkich grup społecznych. Druga – jak ważne jest tworzenie geoserwisów zawierające dane m.in. o barierach w infrastrukturze miejskiej,
o dostępności wszelkich obiektów dla osób niepełnosprawnych. Z pomocą osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, sprawdzono dostępność staromiejskiej trasy turystycznej Koszalina. Wskazano, czy taka osoba może samodzielnie pokonać daną trasę i jaka jest dostępność do obiektów znajdujących się na trasie takich jak: zabytki, restauracje/kawiarnie, bankomaty, przystanki autobusowe. Wyniki analizy przedstawiono w postaci mapy internetowej.

Przesłano 2.09.2016 Zaakceptowano 9.01.2017 Opublikowano 30.03.2017

Słowa kluczowe:

niepełnosprawność ruchowa; GIS; geoportal; geoinformacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Gaździcki J., 2013: Użyteczność społeczna produktów geoinformacyjnych (The social usability of geoinformation products). Roczniki Geomatyki, t. 11, z. 2(59): 7-10, PTIP, Warszawa.

Hansen W.G., 1959: How accessibility shapes land use. Journal of the American Institute of Planners vol. 25: 73-76.

Kasemsuppakorn P., Karimi H., 2009: Personalised routing for wheelchair navigation. Journal of Location Based Services vol. 3, no. 1: 24-54.

Kasemsuppakorn P., Karimi H., Ding D., Ojeda M., 2015: Understanding route choices for wheelchair navigation. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology vol. 10, no. 3: 198-210.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Convention on the Rights of Person with Disabilities, New York, December 13, 2006). Dz. U. 2012 poz. 1169.

Mobasheri A., Bakillah M., Zipf A., 2015: Visualizing Sidewalk Information for People with Limited Mobilities; Cartographic Challenges and Requirement, 27th International Cartographic Conference, Rio de Janeiro, Brazil, ICA.

Ratajczak W., 1992: Dostępność komunikacyjna miast wojewódzkich Polski w latach 1948-1988, [W:] Chojnicki Z., Czyż T. (red.), Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej Polski (Transportation availability of voivodship cities in Poland in the period 1948-1988, [In:] Chojnicki Z., Czyż T. (edit.) Contemporary issues of socio-economic geography of Poland). Seria Geografia, UAM, Poznań, 55: 173-203.

Słownik Języka Polskiego, 1998: PWN, Warszawa.

Tajgardoon M., Karimi H., 2015: Simulating and visualizing sidewalk accessibility for wayfinding of people with disabilities. International Journal of Cartography vol. 1, no 1: 79-93.

Viktor N., Klein O., Joliveau T., 2015: Toward a city accessible for all – a GIS-based assessment of a pedestrian network. 27th International Cartographic Conference, Rio de Janeiro, Brazil, ICA.

https://www.axsmap.com/mapathon/

https://www.google.com/maps/

http://www.miastabezbarier.pl

http://www.zerobarier.pl/miejsca