Porównanie dostępności czasowej wyznaczanej z wykorzystaniem różnych serwisów internetowych

Krzysztof Pokonieczny
ORCID: 0000-0001-9114-5317
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Joanna Tomala
ORCID: 0000-0001-6967-8934
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Albina Mościcka
ORCID: 0000-0003-4673-3720
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Streszczenie

Internet oferuje wiele wyszukiwarek połączeń komunikacyjnych dla różnych typów transportu.
Artykuł przedstawia porównanie dostępności czasowej Biblioteki Narodowej w Warszawie z obszaru całego miasta, wyznaczonej na podstawie danych pozyskanych dzięki dwóm najpopularniejszym serwisom internetowym obliczającym czas podróży: jakdojade.pl oraz Google Maps. Choć oba serwisy korzystają z takich samych danych udostępnianych przez ZTM, algorytmy ich przetwarzania oraz obliczania czasu przejazdu są różne. W badaniu wzięto pod uwagę podróż transportem publicznym w dwóch różnych porach dnia powszedniego, uwzględniając godzinę porannego szczytu komunikacyjnego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Dane czasowe zostały pozyskane automatycznie w postaci punktów o odstępach jednokilometrowych. Uwzględniono również istnienie obszarów wyłączonych, czyli takich, których pokonanie komunikacją czy pieszo nie jest możliwe. Pozyskane dane poddano interpolacji, wykorzystując w tym celu metodę IDW. Jest to najlepsza metoda dla przetwarzania danych tego typu. Analiza dokładności w oparciu o punkty kontrolne wykazała błędy absolutne nieprzekraczające 4 minut dla danych z obu portali.
W artykule przedstawiono mapy dostępności komunikacyjnej Biblioteki Narodowej w Warszawie dla danych pozyskanych z każdej z badanych wyszukiwarek oraz wizualizacje różnic między nimi. Artykuł podejmuje próbę interpretacji tych różnic oraz oceny wiarygodności i użyteczności serwisu jakdojade.pl oraz Google Maps z perspektywy użytkownika – pasażera pojazdów ZTM.

Przesłano 28.11.2016 Zaakceptowano 20.12.2016 Opublikowano 30.03.2017

Słowa kluczowe:

mapy dostępności komunikacyjnej; wyznaczanie trasy; transport publiczny; metoda IDW Keywords

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bielecka E., Filipczak A., 2010: Zasady opracowywania map dostępności (Principals of elaborating accessibility maps). Roczniki Geomatyki t. 8, z. 6: 29-38, PTIP, Warszawa.

Bielecka E., Bober A., 2013: Reliability analysis of interpolation methods in travel time maps-the case of Warsaw. Geodetskijvestnik 57/2: 299-312.

Galton F., 1881: On the construction of isochronic Passage-Charts. Proceedings of the Royal Geographical Society, Royal Geographical Society, London, UK, no 11: 657-658.

Litman T., 2009: Transportation Cost and Benefit Analysis: Techniques, Estimates and Implications. Victoria Transport Policy Institute, Victoria.

Mościcka A., Pokonieczny K., Tomala J., 2016: Selection of Optimal Measurement Point Density in Travel Time Mapping: Warsaw Airport Case Study, Geodetic Congress (Geomatics), Baltic.

Müller M. & Glander T., 2010: Distance Transformations for Accessibility Mapping in the Public Transport Domain: A Performance Assessment. GIScience 2010, Sixth international conference on Geographic Information Science Zurich, 14-17th September.

Pietrusiewicz W., 1996: Problemy metodyczne opracowywania map dostępności czasowej (Methodological issues related to development of time availability maps). Polski Przegląd Kartograficzny t. 28, nr 2: 87-99, Warszawa.

Pokonieczny K., Mościcka A., Tomala J., 2016: Self-acting data gathering for travel time. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining Conference Proceedings, vol. 2, Albena.

Street N., 2006: Time Contours: Using isochronevisualisation to describe transport network travel cost. Final Report, Department of Computing Imperial College, London.

Tomala J., Kuźma M., Mościcka A., 2016: Application of excluded areas in travel time mapping. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining Conference Proceedings, vol. 2, Albena.

Wielebski Ł., 2015: Wizualizacja kartograficzna dostępności przestrzennej w modelu monocentrycznym (Cartographic visualisation of the spatial availability using a mono-centric model). Bogucki wydawnictwo Naukowe, Poznań: 135 s.

Portal Google Maps. Dostęp 20.10.2016 r. http://www.google.pl/maps

Megapanel PBI/Gemius. Dostęp 20.10.2016 r. https://media2.pl/badania/131499-Megapanel-grudzien-2015-kategorie-tematyczne/11.html

Portal jakdojade.pl. Dostęp 20.10.2016 r. http://www.jakdojade.pl