Ocena przekazu kartograficznego mobilnej nawigacji śródlądowej MOBINAV

Izabela Bodus-Olkowska
ORCID: 0000-0003-4366-0116
Marine Technology Sp. z o.o., Szczecin
Polska

Grzegorz Zaniewicz
ORCID: 0000-0001-7942-3644
Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Nawigacyjny
Instytut Geoinformatyki
Polska

Marta Włodarczyk-Sielicka
ORCID: 0000-0002-7489-8437
Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Nawigacyjny
Instytut Geoinformatyki
Polska

Streszczenie

Obecnie prawie codziennie każdy, kto posiada urządzenie typu smartphone, wspomaga się aplikacjami mapowymi, które we współpracy z wbudowanym modułem GPS umożliwiają łatwą lokalizację obiektów, wytyczenie trasy czy nawigowanie do celu. Aplikacja MOBINAV jest jedną z tego typu aplikacji, dedykowaną prowadzeniu nawigacji na wodach śródlądowych, w głównej mierze przez użytkowników rekreacyjnych. Przekaz kartograficzny aplikacji mobilnych jest dynamiczny i bardziej skomplikowany w porównaniu do tradycyjnego. Sama mapa zmienia się pod wpływem czynników zależnych od użytkownika i jego wymagań lub/oraz pod wpływem zdarzeń generowanych w trakcie realizacji nawigacji. Autorzy systemu MOBINAV opracowali model kartograficzny opierając się na dostępnych rozwiązaniach wprowadzonych w nawigacjach samochodowych lub pieszych oraz biorąc pod uwagę wymagania użytkowników, otrzymane na podstawie stosownej ankiety. Model ten zakłada 2 prezentacje kartograficzne ze względu na rodzaj urządzenia: smartphone/tablet oraz HUD. Na pierwszych prezentowana jest mapa wraz z wszystkimi jej komponentami, natomiast wizualizacja dla HUD zawiera elementy trasy jako główną treść przekazu kartograficznego. Pod pojęciem przekazu kartograficznego systemu MOBINAV należy rozumieć logikę treści, czyli dobór elementów składających się na treść mapy (geokompozycja) dla konkretnego przypadku użycia i w odpowiedniej skali oraz logika systemu znaków i symboli, czyli stylizacja mapy – doborem kolorów poszczególnych obiektów, projektem systemu znaków i symboli reprezentujących obiekty punktowe, przy zachowaniu zasady izomorfizmu treści i postaci. Efektywność, funkcjonalność i użyteczność przekazu kartograficznego systemu MOBINAV poddana została weryfikacji przez potencjalnych użytkowników aplikacji za pomocą ankiety internetowej. Wyniki ankiety pozwoliły na dokonanie pełnej oceny, wyciągnięcie wniosków oraz zaplanowanie dalszych prac nad rozwojem i udoskonaleniem aspektów aplikacji związanych z przekazem kartograficznym.

Przesłano 24.11.2016 Zaakceptowano 22.12.2016 Opublikowano 30.03.2017

Słowa kluczowe:

nawigacja śródlądowa; nawigacja mobilna; mobilna kartografia; prezentacja kartograficzna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bednarczyk M., Janowski A., 2014: Mobile application technology in leveling. Acta geodynamica et geomaterialia vol. 11, iss. 2: 153-157, DOI: 10.13168/AGG.2014.0004.

Bielecka E., 2006: Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania (Geographic information systems. Theory and practical applications). Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.

Bodus-Olkowska I., Kazimierski W., Zaniewicz G., 2016: Selection of Geocomposition Components for the Mobile Inland Water Navigation System Based on Users' Needs. Proceedings of the 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) Gdansk University of Technology, 02-04 June, Poland. IEEE 978-1-5090-2421-6/16. DOI: 10.1109/BGC.Geomatics.2016.37.

Brewer C., 2005: Design Maps: A sourcebook for GIS Users. Redlands, CA: ESRI Press.

Chrobak T., Keller S., Kozioł K., Szostak M., Żukowska M., 2007: Podstawy cyfrowej generalizacji kartograficznej (Fundamentals of digital cartographic generalisation). Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.

Gotlib D., 2011: Metodyka prezentacji kartograficznych w mobilnych systemach lokalizacyjnych i nawigacyjnych (Methods of cartographic presentation for mobile navigation and location based systems). Prace Naukowe: Geodezja z. 48: 5-158, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Gotlib D., 2012: Mobile maps – modelling of cartographic presentation . Geoinformatica Polonica nr 11: 37-47.

IHO S-52 Ed. 6.1(.1), 2014: Specifications for Chart Content and Display Aspects of ECDIS.

Janowski A., Nowak A., Przyborski M., Szulwic J., 2014: Mobile Indicators in GIS and GPS Positioning Accuracy in Cities. Joint Rough Set Symposium (JRS) 2014, Lecture Notes in Computer Science vol. 8537: 309-318, DOI: 10.1007/978-3-319-08729-0_31.

Kazimierski W., Bodus-Olkowska I., Włodarczyk-Sielicka M., Zaniewicz G., 2015: Założenia rozszerzenia modelu prezentacji kartograficznej na potrzeby system mobilnej nawigacji śródlądowej (The concept of cartographic presentation model expansion in a mobile navigation system for inland waters). Roczniki Geomatyki t. 13, z. 4(70): 335-348, PTIP, Warszawa.

Kazimierski W., Włodarczyk-Sielicka M., 2016: Technology of Spatial data geometrical simplification in maritime mobile information system for coastal waters. Polish Maritime Research vol. 23, no 3 (91): 3-12, Gdansk, University of Technology. Gdańsk, DOI 10.1515/pomr-2016-0026, ISSN: 1233-2585.

Meng l., Zipf A., Reichenbacher T. (ed), 2005: Map-based Mobile Services. Springer-Verlag, Berlin Heidenberg.

Midtbo T., 2010: Consistency in Maps With Altering Scales - a Cartographic Experiment by the Use of Mobile Phones. International Archives of the Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information Sciences vol. 38, part 4. Copernicus Gesellschaft Mbh, Bahnhofsalle 1e, Gottingen, 37081, Germany, ISSN: 2194-9034.

Olszewski R., Zieliński J., Pillich-Kolipińska A., Fiedukowicz, A., Głażewski A., Kowalski P., 2013: Methodology of creating the new generation of official topographic maps in Poland. Proceedings of the 26th International Cartographic Conference, Dresden.

Robinson A., Morrison J.L., Muehrcke P.C., Kimerling A.J., Guptill S.C., 1995: Elements of Cartography. 7 ed, New York: Wiley.

Zaniewicz G, Kazimierski W., Bodus-Olkowska I., 2016: Integration of Spatial Data From External Sensors in the Mobile Naviagtion System for Inland Shipping. Proceedings of the 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) Gdansk University of Technology, 02-04 June, Gdańsk, Poland. IEEE 978-1-5090-2421-6/16. DOI: 10.1109/BGC.Geomatics.2016.37.