Porównanie zaangażowania obywateli wybranych krajów europejskich w tworzenie VGI

Sylwia Marczak
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Streszczenie

W artykule podjęto próbę oceny zaangażowania europejskiego społeczeństwa w tworzenie danych przestrzennych na przykładzie projektu OpenStreetMap (OSM). Jest to najbardziej popularny projekt działający w oparciu o crowdsourcing (ang. crowd – tłum, ang. sourcing – czerpanie), liczący niemal 3 miliony użytkowników na całym świecie i umożliwiający im tworzenie danych przestrzennych. OSM jest również największym źródłem danych dla naukowców zajmujących się tematyką volunteered geographic information (VGI), co potwierdzają badania literaturowe. Paneuropejską analizę zaangażowania społeczeństwa w tworzenie danych przestrzennych zbadano dla dziesięciu regionów odpowiadających poziomowi NUTS 1 Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, dla okresu od stycznia 2013 do czerwca 2016 roku w półrocznych interwałach. Wybór regionów poprzedzono analizą podobieństwa cech potencjalnie mających wpływ na tworzenie geodanych. Ostatecznie wybrane obszary to Chorwacja, Słowacja, Łotwa, Belgia oraz Region Centralnych i Wschodni (Polska), Brandenburgia i Dolna Saksonia (Niemcy) oraz Nord-Pas-de-Calais i Île de France (Francja). Porównania zaangażowania ludności w tworzenie społecznościowych danych przestrzennych dokonano w odniesieniu do trzech aspektów – wzrostu liczby aktywnych użytkowników OSM, oceny efektywności użytkowników i wzrostu ilości danych OSM w czasie. Przeprowadzone badania wskazują na wzrost zaangażowania użytkowników w tworzenie danych przestrzennych w wybranych regionach przy czym największy jest on w Brandenburgii i Dolnej Saksonii.

Słowa kluczowe:

OpenStreetMap; społecznościowe dane przestrzenne; analiza aktywnych użytkowników OSM

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Andersen P., 2007: What is Web 2.0?: ideas, technologies and implications for education, vol. 1, no. 1: 1-64, JISC, Brystol, UK.

Arsanjani J.J., Vaz E., 2015: An assessment of a collaborative mapping approach for exploring land use patterns for several European metropolises. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 35: 329-337.

Arsanjani J.J., Vaz E., Bakillah M., Mooney P., 2014: Towards initiating OpenLandMap founded on citizens’ science: The current status of land use features of OpenStreetMap in Europe. Proceedings of the AGILE'2014 International Conference on Geographic Information Science, Hiszpania.

Arsanjani J.J., Zipf A., Mooney P., Helbich M., 2015: An introduction to OpenStreetMap in Geographic Information Science: Experiences, research, and applications. OpenStreetMap in GIScience :1-15, Springer International Publishing.

Budhathoki N., 2010: Participants’ Motivations to Contribute to Geographic Information in an Online Community. University of Illinois, USA.

Cichociński P., 2012: Ocena przydatności OpenStreetMap jako źródła danych dla analiz sieciowych. Roczniki Geomatyki t. 10, z. 7(57): 15-24, PTIP, Warszawa.

Cichociński P., Dębińska E., 2012: Badanie dostępności komunikacyjnej wybranej lokalizacji z wykorzystaniem funkcji analiz sieciowych. Roczniki Geomatyki t. 10, z. 4(54): 41-48, PTIP, Warszawa.

Da Costa J. N., Bielecka E., Całka B., 2016: Jakość danych OpenStreetMap – analiza informacji o budynkach na terenie Siedlecczyzny, Roczniki Geomatyki t. 14, z. 2 (72): 201-211, PTIP, Warszawa.

Girres J.F., Touya G., 2010: Quality assessment of the French OpenStreetMap dataset. Trans. GIS 14: 435-459.

Goodchild M.F., 2007: Citizens as sensors: the Word of volunteered geography. GeoJournal vol. 69.

Haklay M., 2010: How good is volunteered geographical information? A comparative study of OpenStreetMap and Ordnance Survey datasets. Environment and Planning B: Planning and Design vol. 37: 682-703.

Hudson-Smith A., Batty M., Crooks A., Milton R., 2008: Mapping for the masses: Accessing web 2.0 through crowdsourcing. Soc. Sci. Comput. Rev. 27: 524-538.

Lin Y. W., 2011: A qualitative enquiry into OpenStreetMap making. New Review of Hypermedia and Multimedia 17(1): 53-71.

Ludwig I., Voss A., Krause-Traudes M., 2011: A comparison of the street networks of Navteq and OSM in Germany. Adv. Geoinf. Sci. Chang. World 1: 65–84.

Marczak S., 2015: Ocena zaangażowania społeczeństwa w tworzenie danych przestrzennych w Polsce na przykładzie projektu OpenStreetMap. Roczniki Geomatyki t. 13, z. 3(69): 239-253, PTIP, Warszawa.

Neis P., Zielstra D., Zipf A., 2012: The street network evolution of crowdsourced maps: OpenStreetMap in Germany 2007–2011. Future Internet 4: 1-21.

Neis P. Zielstra D., Zipf A., 2013: Comparison of volunteered geographic information data contributions and community development for selected world regions. Future Internet 5(2): 282-300.

Neis P., Zipf A., 2012: Analyzing the contributor activity of a Volunteered Geographic Information project. The case of OpenStreetMap. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 1: 146-165.

Schilling A., Over M., Neubauer S., Neis P., Walenciak G., Zipf A., 2009: Interoperable Location Based Services for 3D Cities on the Web Using User Generated Content from OpenStreetMap. Proceedings of the 27th Urban Data Management Symposium 2009, Słowenia.

Schmidt M., Klettner S., 2013: Gender and experience-related motivators for contributing to openstreetmap. International workshop on action and interaction in volunteered geographic information (ACTIVITY):13-18, Leuven.

Schmidt M., Klettner S., Steinmann R., 2013: Barriers for contributing to VGI projects. Proc. ICC, vol. 13.

Steinmann R., Häusler E., Klettner S., Schmidt M., Lin Y., 2013: Gender Dimensions in UGC and VGI: A Desk-Based Study. Jekel/Car/Griesebner (Eds.): GI_Forum 2013 Creating the GISociety, Niemcy.

Vickery G., Wunsch-Vincent S., 2007: Participative web and user-created content: Web 2.0 wikis and social networking. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Yang A., Fan H., Jing N., Sun Y., Zipf A., 2016: Temporal analysis on contribution inequality in OpenStreetMap: A comparative study for four countries. ISPRS International Journal of Geo-Information 5(1), 5.

Zielstra D., Zipf A., 2010: A comparative study of proprietary geodata and volunteered geographic information for Germany. 13th AGILE International Conference on Geographic Information Science 2010, Portugal.