Identyfikacja kierunków zmian profilu koła i zainteresowań studentów na przykładzie 10 lat istnienia KNGK Geoinformatyka

Mateusz Jabłoński
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej
Polska

Artur Krawczyk
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej
Polska

Agnieszka Ochałek
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Studenckie Koło Naukowe KNGK Geoinformatyka
Polska

Streszczenie

Artykuł opisuje doświadczenia płynące z analizy zmian zainteresowań badawczych studentów Studenckiego Koła Naukowego KNGK Geoinformatyka na przestrzeni dziesięciu lat jego działalności. Początki działalności koła związane z grafiką komputerową spotkały się z niezrozumieniem potrzeb studentów wśród części kadry Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH i traktowane były jako zajęcia poza geodezyjne. W ciągu dziesięciu lat działalności koła, rozwój technologii pomiarowych spowodował ograniczenie podstawowej działalności, jakim było modelowanie 3D na rzecz takich aktywności jak: nauka programowania, instalacja i konfiguracja geoportali, budowa projektów GIS, konstrukcja baz danych oraz pozyskanie danych przestrzennych. Dzisiejszy obraz koła zmienił się wraz z dostępem do nowoczesnych narzędzi pomiarowych oraz wydajniejszych komputerów dostępnych na wydziale. Koło jest coraz bardziej rozpoznawalne, choć posiada problem z pozyskaniem młodych i zaangażowanych członków. Autorzy na podstawie ankietyzacji członków i absolwentów oraz studium działalności ostatnich lat przedstawiają analizę kierunków zainteresowania studentów oraz potencjalnych sposobów promocji koła.

Słowa kluczowe:

geoinformatyka; koło naukowe; dydaktyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Eckes K., 2007: Dokumentowanie obiektów światowego dziedzictwa kultury w ramach czternastu wypraw naukowych studentów wydziału geodezji AGH. Roczniki Geomatyki t.5, z. 8: 217-225, PTIP, Warszawa.

Eckes K., 2009: Modernizowanie kształcenia na kierunku geodezji i kartografii w uczelniach technicznych. Roczniki Geomatyki t. 7, z. 3(33): 45-56, PTIP, Warszawa.

Jabłoński M., 2015: Ukończenie i publikacja w sieci aktualnego modelu 3D kampusu AGH. Seminarium Naukowe Komisji Geoinformatyki PAU, 18 listopada, Kraków.

Jabłoński M., Lipecki T., Jaśkowski W., Ochałek A., 2016: Virtual Underground City Osówka. Geology, Geophysics & Environment vol 42 (1), Kraków.

Jabłoński M., Lupa M., Ochałek A., Góra A., Mojżysz M., Franczak Sz., 2015: Educational Path “Szlak Naftowy” and Mobile Geoeducational System Presenting its history and Attractions. Procedia Earth and Planetary Science vol. 15: 872-877.

Lipecki T., Matwij W., Jabłoński M., Ochałek A. Opielińska R., Sobstyl M., 2016: Operat pomiarowy z inwentaryzacji Opactwa Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Niepublikowany, prezentowany na konferencji naukowej w PWSTE w Jarosławiu nt. Gromadzenie i przetwarzanie danych geodezyjnych i gospodarczych, Kraków.

Lewińska P., Matwij W., Ciępka G., 2013: Skaning, modelowanie i animacja 3D wyrobisk zabytkowej kopalni ćwiczebnej Sztygarka. [W:] Dyczko A., Krawczyk A. (red.), Geomatyka górnicza – praktyczne zastosowania. Monografia, IGSMiE PAN, Kraków.

Lupa M., Krawczyk A., 2013: Polonizacja i popularyzacja Bazy Danych Przestrzennych Spatialite na licencji Wolnego Oprogramowania. Teledetekcja Środowiska nr 49: 39-42, Warszawa.

Krawczyk A., 2013: Podsumowanie zajęć dydaktycznych Koła Naukowego Studentów AGH w zakresie grafiki komputerowej. Roczniki Geomatyki t. 9, z. 5(62): 43-49, PTIP, Warszawa.