Model symulacyjny podziału na działki w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej

Jan Janusz
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Katedra Architektury
Polska

Streszczenie

Praca przedstawia badania nad zagadnieniem symulacji podziału na działki obszarów przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest to jeden z elementów autorskiego systemu wspomagania planowania przestrzennego FAST w formie narzędzia komputerowego służącego bilansowi, ewaluacji i prognostyce zabudowy mieszkaniowej. Zamieszczone w artykule studium literatury ma na celu przybliżenie stanu badań w tym zakresie, a także potencjału oraz perspektyw wykorzystania takiego algorytmu zarówno w projektowanym narzędziu IT oraz w szerszym ujęciu w przetwarzaniu danych GIS w kierunku pełniejszego zobrazowania prognozy rozwoju obszarów mieszkaniowych. Zarówno część studyjna jak i projektowa odnoszą się do oceny dotyczącej słabych i mocnych stron aktualnych systemów podziału, dokonując analizy porównawczej wybranych elementów uznanych za najtrudniejsze do automatycznego przetwarzania. W przedstawionym opisie proponowanego algorytmu podziału na działki budowlane odzwierciedlona jest metoda badawcza polegająca na przełożeniu na język programowania warunków logicznych opisanych przez założenia i regulacje planistyczne dotyczące zabudowy, a także dodatkowych danych, w tym struktury własności, istniejących obiektów i kształtu parceli.

Słowa kluczowe:

podział na działki; modelowanie rozwoju przestrzennego; symulacje urbanistyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Barełkowski R., 2015: FAST Matrix: Depicting The Time-related Aspect Of Urban Development, The Sustainable City X. Transactions on Ecology and the Environment. Brebbia C.A. Florez-Escobar W.F. (red.), WIT Press, Southampton & Boston:. 3-9.

Brzuchowska J., Ossowicz T., 2008: Wykorzystanie systemów geoinformacyjnych do potrzeb symulacji i optymalizacji przekształceń systemów transportowych i zagospodarowania przestrzennego. Roczniki Geomatyki t.6, z. 3: 48-51, PTIP, Warszawa.

Chmielewski J., 1996: Teoria urbanistyki. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa: 109-113.

Czogalla O., Herrmann, A., 2013: Estimation of Vehicle Emissions of improved Traffic Management Performance using Micro-simulation. 20th ITS World Congress. Supangkat S.H. (red), Tokyo, Japan: 3–6.

Dahal K.R., Chow, T.E., 2014: A GIS toolset for automated partitioning of urban lands. Environmental Modelling & Software vol. 55, issue C: 222-234.

Densham P.J., 1991: Spatial decision support systems. Proceedings of Geographical Information Systems: principles and applications, Maguire D.J., Goodchild M.F, Rhind D. (red.), Longman Scientic & Technical, London: 405-408.

Duhr S., Colomb C., Nadin V., 2010: European Spatial Planning and Territorial Cooperation. Routledge, New York: 70-80.

Janssen P., Kaushik V., 2014: PLOT PACKING, A procedure for generating well-formed street networks. Gu N., Watanabe S., Erhan H., Hank Haeusler M., Huang W., Sosa R. (eds.), Rethinking Comprehensive Design: Speculative Counterculture. Proceedings of the 19th International Conference on ComputerAided Architectural Design Research in Asia CAADRIA 2014: 533-542.

Janusz J., Wardeski L., 2014: FAST: instant verification of the results of planning decisions. The Sustainable City IX. Urban Regeneration and Sustainability. Marchettini N., Brebbia C. A., Pulselli R., Bastianoni S. (red.), WIT Press, Southampton & Boston: 691-700.

Kocyła J., 2011: Systemy wsparcia decyzyjnego w problematyce katastru nieruchomości i planowania przestrzennego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania vol. 36, issue 1: 75-77.

Malczewski J., Rinner C., 2015: Multicriteria Decision Analysis in Geographic Information Science. Advances in Geographic Information Science, Springer, New York: 145-153.

Müller-Eie D., Bjorno L., 2014: Urban sustainability as social innovation. The Sustainable City IX Urban Regeneration and Sustainability. Marchettini N., Brebbia C.A., Pulselli R., (red.), WIT Press, Siena: 98-99.

Petit C.J., 2005: Use of a collaborative GIS-based planning-support system to assist in formulating a sustainable-development scenario for Hervey Bay, Australia, Environment and Planning B: Planning and Design vol. 32: 527-529.

Sugumaran R., DeGroote J., 2011: Spatial Decision Supoort Systems. Principles and Practices, Taylor & Francis Group, New York: 193-199.

Vanegas C. A., Kelly T., Weber B., Halatsch J., Aliaga D., Müller P., 2012: Procedural Generation of Parcels in Urban Modeling. Eurographics, Cignoni P. (eds.), vol. 31, issue 2: 3-7.

White R., Engelen G., 2000: High-resolution integrated modelling of the spatial dynamics of urban and regional systems. Computers, Environment and Urban Systems vol. 24, issue. 5: 383-400.

Wickramasuriya R., Chisholm L., Puotinen M., Gill N., Klepeis P., 2010: Parcel subdivision automation for agent-based land use modelling. International Congress on International Environmental Modelling and Software, Swayne D., Yang W., Voinov A., Rizzoli A., Filatova T. (eds.), Ottawa: 5-7.

Wickramasuriya R., Chisholm L.A., Puotinen M., Nicholas Gill N., Klepeis P., 2011: An automated land subdivision tool for urban and regional planning: concepts, implementation and testing. Environmental Modelling & Software vol. 26, issue12: 1675-1684.