Dokładność i wykorzystanie sensorów GNSS w systemie mobilnej nawigacji śródlądowej

Grzegorz Zaniewicz
Marine Technology Sp. z o. o.
Polska

Agnieszka Sawczak
Marine Technology Sp. z o. o.
Polska

Streszczenie

Systemy mobilne charakteryzują się dynamiczną prezentacją informacji w zależności od zmieniającego się położenia obserwatora, w tym przypadku jednostki nawodnej. Kluczowym elementem jest zatem uwzględnienie pozycji jednostki własnej w systemie. Zwykle jest ona pozyskiwana metodami satelitarnymi za pomocą powszechnie stosowanych odbiorników GNSS.
W ramach budowy autorskiego systemu mobilnej nawigacji śródlądowej MOBINAV, autorzy podjęli się weryfikacji dokładności sensorów GNSS wbudowanych w wybrane urządzenia mobilne. Zaproponowano dwa scenariusze testowe. Pierwszy z nich, zakładał porównanie wskaźnika HDOP oraz liczby śledzonych satelitów w trakcie przejazdu testowego samochodem osobowym. W drugim scenariuszu, porównano dane GNSS z urządzeń mobilnych z danymi referencyjnymi.

Słowa kluczowe:

nawigacja mobilna; systemy pozycjonowania; nawigacja śródlądowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Djuknic, G.M., Richton, R.E., 2001: Geolocation and assisted GPS. Computer 34(2).

Gotlib D., 2011: Metodyka prezentacji kartograficznych w mobilnych systemach lokalizacyjnych i nawigacyjnych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Geodezja, z. 48.

Czarnecki K., 2014: Geodezja współczesna. Wydawnictwo Naukowe PWN.

LaMance J., DeSalas J., Järvinen J., 2002: Assisted GPS: a low-infrastructure approach. GPS World 13(3).

Langley R.B., 1999: Dilution of precision. GPS World 10(5).