Mobilny GIS – aktualne trendy, perspektywy rozwoju i wyzwania kształcenia

Tomasz Templin
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji
Polska

Streszczenie

Dynamiczny rozwój technologii i związany z nim szeroki wachlarz pojawiających się rozwiązań informatycznych powoduje szybki rozwój systemów geoinformacyjnych. Postęp technologiczny spowodował dostępność zarówno zaawansowanych urządzeń pomiarowych, jak i mobilnych zestawów komputerowych, wyposażonych w nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej oraz zapewniających wielogodzinną pracę w terenie. Technologie te stanowią kluczowy element w rozwoju zintegrowanych systemów pozyskiwania i zarządzania danymi, rozszerzając możliwości tradycyjnych systemów GIS.
Interdyscyplinarny charaktery rozwiązań mobilnych stanowi wyzwanie dla dydaktyków. Kształcenie specjalistów potrafiących budować i wykorzystywać systemy oparte na urządzeniach przenośnych wymaga kompromisu w zakresie prezentacji poszczególnych zagadnień. Artykuł przedstawia doświadczenia autora dotyczące kształcenia geoinformatyków w zakresie mobilnego GIS.

Słowa kluczowe:

GIS; web GIS; edukacja; crowdsourcing; VGI, rzeczywistość rozszerzona

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bednarczyk M., Kowalczyk K., Zwirowicz-Rutkowska A., 2011: Kształcenie w zakresie geoinformatyki na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Olsztynie – propozycje programowe specjalności na studiach drugiego stopnia. Roczniki Geomatyki t. 9 , z. 3(47): 17-24, PTIP, Warszawa.

Blachowski J., Woźniak J., 2009: Kształcenie w dziedzinie geoinformacji na kierunku górnictwa i geologii. Roczniki Geomatyki t. 7, z. 3: 75-85, PTIP, Warszawa.

Carmigniani J., Furht B., Anisetti M., Ceravolo P., Damiani E., Ivkovic M., 2011: Augmented reality technologies, systems and applications. Multimedia Tools and Applications 51(1): 341-377.

Fu P., 2015: Getting to Know Web GIS. ESRI Press, ISBN: 9781589484030.

Gaździcki J., 2006: Zakres tematyczny dziedziny geoinformacji jako nauki i technologii. Roczniki Geomatyki t. 4, z. 2: 15-27, PTIP, Warszawa.

Goodchild M. F., 2010: Twenty years of progress: GIScience in 2010. Journal of spatial information science (1): 3-20.

Goodchild M.F., Fu P., Rich P., 2007: Sharing Geographic Information: An Assessment of the Geospatial One-Stop. Annals of the Association of American Geographers vol. 97, issue 2: 250-266.

Horita F. E. A., Degrossi L. C., de Assis, L. F. G. Zipf A., de Albuquerque J. P., 2013: The use of volunteered geographic information (VGI) and crowdsourcing in disaster management: a systematic literature review.

Jia W., Zhou W., 2005: Distributed Network System. From Concepts to Implementations. Springer.

Kołodziej A., 2013: Społeczeństwo informacyjne i jego udział w budowaniu bazy wiedzy o dziedzictwie narodowym Polski. Roczniki Geomatyki t. 11,

z. 2(59), PTIP, Warszawa.

Kozak J., Werner P., Zwoliński Z., 2009: Kształcenie w zakresie geoinformatyki na kierunku geografia. Roczniki Geomatyki t. 7, z. 3: 57-73, PTIP, Warszawa.

Peng Z. R., Tsou M. H., 2003: Internet GIS, Distributed Geographic Information Services for the Internet and Wireless Networks. John Wiley & Sons, Inc.

Pinde F., 2015: Getting to know WebGIS. Esri Press.

O’Reilly T., 2005: What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. Dostęp 01.07.2015r. http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1

Rzeszewski M., Jasiewicz J., 2009: WebGIS – od map w internecie do geoprzetwarzania. [W: ] Zwoliński Z. (red.), GIS-platforma integracyjna geografii : 23-33. Wydawnictwo Naukowe.

Stateczny A., 2009: Koncepcja kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji. Roczniki Geomatyki t. 7, z. 3: 125-134, PTIP, Warszawa.

Stepnowski A., Moszyński M., 2009: Problematyka kształcenia w dziedzinie geoinformacji na kierunku informatyka na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Roczniki Geomatyki t. 7, z. 3: 27-35, PTIP, Warszawa.

Templin T., 2013: Aktualne trendy i perspektywy systemów mobilnych w modelu Cloud Computing. XXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków.

Templin, T., Miecznikowski T., Popielarczyk D., 2014: Wykorzystanie mobilnego GIS do inwentaryzacji miejsc parkingowych na obszarze kampusu uniwersyteckiego w Olsztynie. Logistyka 3: 6304-6314.