Kształcenie w zakresie geoinformacji w Akademii Morskiej w Szczecinie

Andrzej Stateczny
Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Nawigacyjny
Polska

Streszczenie

W artykule przedstawiono zakres kształcenia w zakresie geoinformacji realizowany w Akademii Morskiej w Szczecinie. Kształcenie realizowane jest na specjalności „Geoinformatyka” z podziałem na dwa bloki specjalistyczne. Podano zakres tematyczny 8 przedmiotów specjalistycznych zawierających treści zapewniających uzyskanie wiedzy na jeszcze wyższym poziomie specjalistycznym.

Słowa kluczowe:

geoinformacja; kształcenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Gaździcki J., 2006: Zakres tematyczny dziedziny geoinformacji jako nauki i technologii. Roczniki Geomatyki t. 4, z. 2: 15-27, PTIP, Warszawa.

Standards of Competence for Hydrographic Surveyors. Publication S-5 Eleventh Edition Version 11.0.1 – May 2011: Guidance and Syllabus for Educational and Training Programmes. IHO, Monaco.

Stateczny A., 2009: Koncepcja kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji. Roczniki Geomatyki t. 7, z. 3:125-134, PTIP, Warszawa.

Stateczny A., 2012: Kształcenie w dziedzinie hydrografii. Roczniki Geomatyki t. 10, z. 7(57): 93-100, PTIP, Warszawa.

Stateczny A., 2012: Hydrografia – bliżej geodezji czy nawigacji? Magazyn Geoinformacyjny Geodeta nr 9(208).