Nauczanie GIS z wykorzystaniem naturalnych procesów poznawczych

Konrad Eckes
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geomatyki
Polska

Streszczenie

Głównym celem artykułu było pokazanie poszukiwania efektywnych metod nauczania GIS. W artykule został podjęty problem ustalenia czy istnieją jakieś związki pomiędzy postrzeganiem świata realnego przez człowieka, a strukturą i metodami GIS. Zdaniem autora - takie związki istnieją. Artykuł ma na celu wykazanie, że naturalne procesy poznawcze można zastosować do nauczania systemów informacji przestrzennej.
Artykuł pokazuje, że struktura i narzędzia GIS nie są jakimś abstrakcyjnym tworem nie związanym z otaczającą nas rzeczywistością. Jest właśnie odwrotnie - w wielu przypadkach procedury i narzędzia GIS mają swoje analogie w codziennym doświadczeniu. Stosowanie tych analogii i skojarzeń może się przyczynić do podniesienia jakości i efektywności kształcenia.
Przedstawione założenia teoretyczne znalazły w artykule wyraz praktyczny w postaci przedstawienia autorskiej metody nauczania GIS o symbolicznej nazwie "wychodzenie z cienia". Ta metoda jest przewidziana do nauczania GIS na poziomie początkowym i średniozaawansowanym. Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji, gdzie występuje presja na szerokie rozpowszechnienie nauczania GIS na wielu kierunkach technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych, w celu umożliwienia korzystania z tego sposobu opisu realnej przestrzeni szerokiemu gronu użytkowników.

Słowa kluczowe:

nauczanie GIS; uczenie przez doświadczenie; procesy poznawcze; postrzeganie przestrzeni realnej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

ArcGIS ver. 10, 2015: Dokumentacja systemu. Environmental Systems Research Institute, Redlans, California, USA.

Chlewiński Z., 2007: Psychologia poznawcza – w trzech ostatnich dekadach XX wieku. Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk.

Eckes K., 2006a: Modele i analizy w systemach informacji przestrzennej. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Seria – Monografie, Kraków.

Eckes K., 2006b: Modelowanie rzeczywistości geograficznej w systemach informacji przestrzennej. Roczniki Geomatyki t. 4, z. 2, PTIP, Warszawa.

Dybaś M., 2007: System informacji przestrzennej urządzeń podziemnych i rozwiązywanie zadań środowiskowych i technicznych. AGH, Kraków. Praca dyplomowa magisterska wykonana pod kierownictwem autora.

Jarema O., 2009: Spatio-temporal modelling application within GIS analysis for damage evaluation and human losses estimation entailed by elemental disasters. AGH, Kraków. Praca dyplomowa magisterska wykonana pod kierownictwem autora.

Knecht J., 2011: Projekt miejsca obsługi podróżnych na autostradzie. Temat zaliczeniowy przedmiotu "Systemy informacji przestrzennej" prowadzonego przez autora na studiach doktoranckich na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.