Metodyka transformacji środowiskowych danych geoprzestrzennych do schematów INSPIRE (Na przykładzie hydrogeologii)

Janusz Michalak
Laboratorium Geomatyki
Polska

Streszczenie

Obecnie w Polsce trwają prace nad budową polskiej części europejskiej infrastruktury informacji geoprzestrzennej w ramach inicjatywy INSPIRE. Jednym z kluczowych i jednocześnie bardzo trudnym zadaniem jest utworzenie zbiorów danych spełniających wymagania dokumentów INSPIRE jako rezultat przekształcenia zbiorów krajowych w ich obecnej postaci. Problem ten dotyczy wszystkich dziedzinowych tematów wyszczególnionych w załącznikach Dyrektywy, w tym także danych hydrogeologicznych.
Monografia ta przedstawia wyniki prac wykonanych w ramach projektu badawczego, którego celem było opracowanie technologii i metodyki transformacji krajowych danych hydrogeologicznych do formy i struktury określonej w specyfikacji INSPIRE dotyczącej tego tematu. Podstawą tej transformacji jest koncepcja technologiczna określana akronimem ETL: Extract – Transform – Load, co w skrócie sprowadza się do procesu złożonego z trzech faz: 1 – pobierz dane ze źródła i zapisz je w formie znacznikowej (XML), 2 – przekształć je do określonej nowej treści i formy (również XML) przy pomocy procesora XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations), 3 – umieść uzyskane wyniki w repozytorium lub bazie danych.
Przyjęte tu rozwiązania technologiczne i metodyczne nie ograniczają się jedynie do danych hydrogeologicznych, które były głównym przedmiotem analiz i testów. Uzyskane wyniki mogą bez istotnych modyfikacji być zastosowane do geoinformacji z innych dziedzin, w tym szczególnie z zakresu dyscyplin związanych ze środowiskiem przyrodniczym.
Przedstawiana w tej monografii problematyka składa się z szeregu aspektów i do najważniejszych z nich należą:
• Stan obecny krajowych danych hydrogeologicznych – ich zawartość, struktura, forma zapisu, sposób przechowywania i zasady udostępniania.
• Wymagania określone w dokumentach INSPIRE, w tym w aktach prawnych, specyfikacjach tematycznych i technicznych, a także przyjęte w infrastrukturze reguły organizacyjne.
• Przyjęte międzynarodowe normy i standardy dotyczące geoinformacji, interoperacyjności systemów geoinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem modeli danych, które mają bezpośrednie zastosowanie do danych hydrogeologicznych.
• Standardowe rozwiązania technologiczne dotyczące przetwarzania danych zapisanych w formie znacznikowej (XML), a w szczególności języków XPointer, XPath, XLink i XQuery, ponieważ są bezpośrednio związane z technologią XSLT.
• Metodyka i służące jej narzędzia przechowywania i pobierania danych w formie znacznikowej, a w tym bazy danych dedykowanie takiej formie zapisu.
• Specjalistyczne systemy narzędziowe przeznaczone do przekształcania danych geoprzestrzennych, zarówno komercyjne jak i typu Open Source.
• Oprogramowanie wspomagające procesy transformacji, jak na przykład edytory XML i przeglądarki danych geoprzestrzennych zapisanych w języku GML.
Wykonane prace analityczne i testowe w rama tego projektu wykazały, że realizacja zadań z zakresu przedstawionej tu transformacji danych hydrogeologicznych jest w pełni wykonalna, jednak nie wszystkie szczegółowe operacje mogą na tym etapie być wykonane automatycznie bez interwencji manualnej. Z tego względu potrzebne są dalsze prace badawcze, które pozwolą w pełni zautomatyzować proces transformacji, a bezpośredni udział człowieka będzie sprowadzał się do wyznaczenia zadań przetwarzania wsadowego i do weryfikacji uzyskanych wyników.

Słowa kluczowe:

dane geoprzestrzenne dane hydrogeologiczne; transformacja; XSLT; infrastruktura INSPIRE

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Almendros-Jimenez J. M., Becerra-Terón A., Garcia-Garcia F., 2010: Development of a Query Language for GML based on XPath. URL: http://www.complang.tuwien.ac.at/WWV2010/ proc/regular1.pdf

BaseX Team, 2014: BaseX Documentation, Version 7.9. URL: http://files.basex.org/releases/ 7.9/BaseX79.pdf

BGR (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe), 2008: IHME 1500 – International Hydrogeological Map of Europe 1 : 1 500 000. URL: http://www.bgr.bund.de/nn_336918/EN/Themen/Wasser/Projekte/Berat__Info/Ihme1500/ihme1500__projektbeschr__en.html

BGR (Federal Institute for Geosciences and Natural Resources),2014: Metadata of the International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000 in Vector Format (Version IHME1500 v1.1): 6 p.; Hannover. (PDF, 196 KB). URL: http://www.bgr.bund.de/EN/

Themen/Wasser/Projekte/laufend/Beratung/Ihme1500/ihme1500-v11_metadata.pdf

BGWM (Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego), 2009: Opis koncepcji identyfikatorów, wersjonowania zmian, stosowania reguły nil reason. URL: http://www.geointegracja.gov.pl/ download/file.php?id=80&sid=f2c1f79e942a2cf12ed12a99aee5eec0.

Biron P. V., Permanente K., Malhotra A. (W3C), 2004: XML Schema Part 2: Datatypes. Second Edition. W3C Recommendation 28 October 2004.URL: http://www.w3.org/TR/xmlschema-2.

Boisvert E., 2012:Summary of models. URL:http://external.opengeospatial.org/twiki_public/

pub/HydrologyDWG/GWIE2-ModelComparison/Boisvert_summary_of_models_21June12.ppt

Boisvert E., Brodaric B., 2007: GroundWater Markup Language (GWML): Extending GeoSciML for Groundwater. AGU Fall Meeting Abstracts 12/2007. URL: http://www.researchgate.net/ publication/252950240_GroundWater_Markup_Language_%28GWML%29_Extending_GeoSciML_for_Groundwater

Boisvert E., Brodaric B., 2012: GroundWater Markup Language (GWML) – enabling groundwater data interoperability in spatial data infrastructures. Journal of Hydroinformatics. International Water Association Publishing. URL: http://www.iwaponline.com/jh/014/0093/0140093.pdf

Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I., 2002: UML – przewodnik użytkownika. Z serii: Inżynieria oprogramowania. Wydanie polskie. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Bragg K., 2014: INSPIRE Directive: 5 Tips for Providing Data to Europe’s SDI. Safe Software. URL: http://blog.safe.com/2014/08/inspire-directive-europe-sdi/

Bray T., Paoli J., Sperberg-Mcqueen C. M., 1998: Extensible Markup Language (XML) 1.0, W3C Recommendation. URL: http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210

Brink L., Portele C., Vretanos P. A. (OGC), 2011: Geography Markup Language (GML) simple features profile (with Corrigendum). OpenGIS Implementation Standard Profile. URL: http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=42729

Brodaric B., Booth N., Boisvert E., Lucido J., 2014: Levels of data interoperability in the emerging North American groundwater data network. 11th International Conference on Hydroinformatics. URL: http://acwi.gov/sogw/pubs/papers/DataInterop_HIC2014.pdf

Brodaric B., Hahmann T., 2014: Toward a foundational hydro ontology for water data interoperability. 11th International Conference on Hydroinformatics. URL: http://www.spatial.maine.edu/~torsten/publications/BBrodaric_HIC-2014.pdf

Brodie R. (ed.), Working Group on National Groundwater Data Standards, 1999: The Australian National Groundwater Data Transfer Standard, Release 1.0. National Groundwater Committee, Bureau of Rural Sciences (BRS) Arch., Camberra. URL: http://www.brs.gov.au/ land&water/groundwater/

Buechler K., McKee L. (ed.), 1996: The OpenGIS Guide – Introduction to Interoperable Geoprocessing – Part I of the Open Geodata Interoperability Specification (OGIS). OGIS TC Document 96-001, Open GIS Consortium, Wayland.

Burggraf D., 2011: Input to the GML 4 workshop. URL: http://external.opengeospatial.org/ twiki_public/GML/Gml4WorkshopInput

Carlson D., 2001: Modeling XML Applications with UML: Practical e-Business Applications. Addison-Wesley, Boston.

Chen J., He B., Wang W., 2010: GXQuery: A GML Spatial Data Query Language. URL: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ieee-000005478020

Cogho V. E., Kirchner J., Morris J.W., 1989: A National Groundwater Database for South Africa: Development of the database. Pretoria, Report Water Research Commission 150/1/89.

Collins J. B., Clark D., 2004: Towards an Ontology of Physics. URL: http://www.nrl.navy.mil/ itd/imda/sites/www.nrl.navy.mil.itd.imda/files/pdfs/04E-SIW-044_final.pdf

Connolly T., Begg C., 2004: Systemy baz danych. Tom 1 i 2.Wyd. RM, Warszawa.

Córcoles J. E., González P., 2003: A Specification of a Spatial Query Language over GML. URL: http://www.dsi.uclm.es/personal/JoseEduardoCorcoles/pdf/ACM2001Corcoles.pdf

Cox S. (ed.) (OGC), 2010: Geographic Information: Observations and Measurements – OGC Abstract Specification Topic 20. URL: http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id= 41579

Curtis E., 2009: Tools and Experiences in Implementing INSPIRE Data Specifications IV: Practical Schema Translation for INSPIRE. URL: http://www.gsdi.org/gsdiconf/gsdi11/wrkshpslides/ w4.3a.pdf

DHP (Data Harmonisation Panel), 2009: HUMBOLDT Harmonisation Toolkit – HUMBOLDT GeoModel Editor. URL: http://www.esdi-community.eu/projects/geomodel

DHP (Data Harmonisation Panel), 2011: Conceptual Schema Translation (CST) – Web Processing Service. URL: http:/www.esdi-community.eu/projects/cst

DHP (Data Harmonisation Panel), 2014a: HUMBOLDT Harmonisation Toolkit – HUMBOLDT Alignment Editor. URL: http://www.esdi-community.eu/projects/hale

DHP (Data Harmonisation Panel), 2014b: The HUMBOLDT Service Integration Framework. URL: http://www.esdi-community.eu/projects/framework

Dornblut I., Atkinson R., 2014: HY_Features: a Common Hydrologic Feature Model Discussion Paper. Open Geospatial Consortium, OGC Repository, Wayland. URL: https://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=55157

Duscher K., 2014a: IHME1500 – International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000. URL: http://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Wasser/Projekte/laufend/Beratung/Ihme1500/ihme1500_projektbeschr_en.html

Duscher K., 2014b: International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000 – Extract from the INSPIRE-conform metadata set. URL:http://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Wasser/ Projekte /laufend/Beratung/Ihme1500/ihme1500-v11_metadata.pdf?__blob=publicationFile&v=3

Duscher K., Günther A., 2014: Spatial Data of the International Hydrogeological Map of Europe 1:1,500,000 in Vector Format (Version IHME1500 v1.1). – Technical note, 3 p, BGR, Hannover. (PDF, 53 KB). URL:http://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Wasser/Projekte/laufend/Beratung/ Ihme1500/ihme1500-v11_technical-note.pdf

Dutch Kadaster (GEORZ-lab & Research), 2011: INSPIRE Prototypes (Phase 2) – Dutch Kadaster, Release 2.0. URL: http://inspire.kademo.nl/doc/pdf/inspire-prototypes-phase2.pdf

EC (European Commission), 2009: Guidance Document No. 22 – Updated Guidance on Implementing the Geographical Information System (GIS) Elements of the EU Water policy. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC). Technical Report – 2009 – 028. URL: http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/ library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidance-no22-_nov08pdf_1/_EN_1.0_&a=d

EC (European Commission), 2010: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2010:323:FULL&from=EN

EC (European Commission), 2011: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 102/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri= CELEX:32011R0102&from=EN

EC (European Commission), 2013a: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2013 z dnia 21 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych. URL:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:331:0001:0267:PL :PDF

EC (European Commission), 2013b: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych. (Tekst ujednolicony). URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R1089-20131230&from=EN

EEA (European Environment Agency), 2015: WISE SoE – Ammonium in groundwater by countries and WFD gw bodies. URL: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/ammonium-in-groundwater-by-countries

EP&CEU (European Parliament and Council of the European Union), 2007: Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE). Official Journal of the E. L 108/1-14.

eXist Solutions, 2014: Vitamins for your Applications. URL: http://exist-db.org/exist/apps/ homepage/index.html

Fert M., Mordzonek G., Węglarz D., 2011: Aktualny stan i formy udostępniania bazy danych GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski. Biuletyn PIG, nr 445, str. 87-96. URL: http://www.pgi.gov.pl/ pl/component/docman/doc_download/378-fert-i-in.html

Fitzgerald M., 2004: Learning XSLT. Wyd. O’Reilly Media Inc.

Gilbrich W. H., 2000: International Hydrogeological Map of Europe. – Feature Article, Waterway No. 19, Paris. URL: http://webworld.unesco.org/water/ihp/publications/ waterway/wat19/W19Feature.html

Goczyła K., 2011: Ontologie w systemach informatycznych. Wyd. AOW EXIT.

Graves M., 2002: Projektowanie baz danych XML, Vademecum profesjonalisty. Wyd. Helion.

Herbich P., Mordzonek G., Przytuła E., 2011: Stan rozpoznania i stopień wykorzystania dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych w Polsce. Biuletyn PIG. Nr 445, Hydrogeologia z. 12/1: 193-202. URL: http://www.pgi.gov.pl/en/component/docman/doc_view/382-herbich-i-in

Herbich P., Kapuściński J., Nowicki K., Prażak J., Skrzypczyk L., 2008: Metodyka wyznaczania obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych dla potrzeb planowania i gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy. URL: http://www.pgi.gov.pl/pl/ component/docman/doc_download/248-metodyka-wyznaczania-obszarow-ochronnych-wod-podziemnych

Herbich P., Kapuściński J., Nowicki K., Rodzoch A., 2013: Metodyka określania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach bilansowych. URL: https://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_11/8fb9ee316d33d4561f4fdbd169b5f14d.pdf

Herring J., Kottman C., 1997: Features and Coverages for the Layman.OpenGIS Newsletter, 2, 4: 6-7.

Hill B. M., Harris D. B., Vyas J., 2006: Debian GNU/Linux 3.1. Wyd. Helion.

Hollis J. M., Holmani. P., Burton R. G. O., Willers C. M., Pavelley D., 2002: A Digital Dataset of European Groundwater Resources at 1:500,000. (v. 1.0). URL: http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/groundwater/docs/EUGWFR.pdf

Holupirek A., Grün C., Scholl M. H., 2009: BaseX & DeepFS – Joint Storage for Filesystem and Database. URL: http://kops.uni-konstanz.de/bitstream/handle/123456789/6449/ p1108_holupirek.pdf ?sequence=1

Holupirek A., Grün C., Scholl M. H., 2008: BaseX & DeepFS, Joint Storage for Filesystem and Database. URL: http://www.inf.uni-konstanz.de/dbis/publications/download/ joint_storage.pdf

Holzner S., 2002: XSLT. Vademecum profesjonalisty. Wydawnictwo Helion. URL: http://helion.pl/ksiazki/xslt-vademecum-profesjonalisty-steven-holzner,xsltvp.htm

Howden N., Mather J., 2013: History of Hydrogeology. CRC Press.

Huang C-H., Chuang T-R., Deng D-P., Lee H-M., 2009: Building

GML-native web-based geographic information systems. Computers&Geosciences no 35: 1802-1816. URL: http://www.iis.sinica.edu.tw/papers/trc/8843-F.pdf

Hudson A., Hudson P., 2008: Fedora 7, księga eksperta. Wyd. Helion.

IGW-CGI-IUGS (Commission for the Management and Application of Geoscience Information – CGI, Interoperability Working Group – IWG, International Union of Geological Sciences – IUGS), 2008: GeoSciML Cookbook – How To Map Data to GeoSciML, Version 2. URL: http://www.geosciml.org/geosciml/2.0/cookbook/GeoSciML_Data_CookBook_V2.pdf

INSPIRE CTWG-O&M (INSPIRE Cross Thematic Working Group on Observations & Measurements), 2014: D2.9 Guidelines for the use of Observations & Measurements and Sensor Web Enablement – related standards in INSPIRE Annex II and III data specification development. URL:http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.9_O&M_Guidelines_v2.0.pdf

INSPIRE DT-DS (INSPIRE Drafting Team "Data Specifications"), 2008: D2.6: Methodology for the development of data specifications, Version 3.0. URL: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/DataSpecifications/D2.6_v3.0.pdf

INSPIRE DT-DS (INSPIRE Drafting Team "Data Specifications"), 2013: D2.10.2: INSPIRE Data Specifications – Base Models – Coverage Types, Version 1.0rc3. URL: http://inspire.ec .europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.10.2_CoverageTypes_v1.0rc3.pdf

INSPIRE DT-DS (INSPIRE Drafting Team "Data Specifications"), 2014a: D2.7: Guidelines for the encoding of spatial data, Version 3.3. URL: http://inspire.ec.europa.eu/documents /Data_Specifications/D2.7_v3.3.pdf

INSPIRE DT-DS (INSPIRE Drafting Team "Data Specifications"), 2014b: D2.5: Generic Conceptual Model, Version 3.4. URL: http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/ D2.5_v3.4.pdf

INSPIRE IOCTF-NS (INSPIRE Initial Operating Capability Task Force for Network Services), 2013: Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Download Services. URL: http://inspire.ec.europa.eu/documents/Network_Services/Technical_Guidance_Download_Services_v3.1.pdf

INSPIRE TWG-AM (INSPIRE Thematic Working Group Area Management/Restriction/Regulation Zones and Reporting Units), 2013: D2.8.III.11 INSPIRE Data Specification on Area Management/Restriction/Regulation Zones and Reporting Units – Technical Guidelines. URL: http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_AM_v3.0.pdf

INSPIRE TWG-CRS&GGS (INSPIRE Thematic Working Group Coordinate Reference Systems & Geographica Grid Systems), 2014a: D2.8.I.1 Data Specification on Coordinate Reference Systems – Technical Guidelines.URL: http://inspire.ec.europa.eu/documents/ Data_Specifications/INSPIRE_ DataSpecification _RS_v3.2.pdf

INSPIRE TWG-CRS&GGS (INSPIRE Thematic Working Group Coordinate Reference Systems & Geographical Grid Systems), 2014b: D2.8.I.2 Data Specification on Geographical Grid Systems – Technical Guidelines. URL: http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications /INSPIRE_DataSpecification_GG_v3.1.pdf

INSPIRE TWG-EM (INSPIRE Thematic Working Group Environmental Monitoring Facilities), 2013: D2.8.II/III.7 INSPIRE Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Technical Guidelines. URL: http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_ DataSpecification_EF_v3.0.pdf

INSPIRE TWG-ER (INSPIRE Thematic Working Group Energy Resources), 2014: D2.8.III.20 INSPIRE Data Specification on Energy Resources – Technical Guidelines. URL:

http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_ER_v3.0.pdf

INSPIRE TWG-GE-MR (INSPIRE Thematic Working Group Geology and Mineral Resources), Wagner B., Michalak J., Robida F., Schubert C., 2013: D2.8.II.4 INSPIRE Data Specification on Geology – Technical Guidelines. URL: http://inspire.ec.europa.eu/documents /Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_GE_v3.0.pdf

INSPIRE TWG-GE-MR (INSPIRE Thematic Working Group Geology and Mineral Resources), 2013: D2.8.III.21 INSPIRE Data Specification on Mineral Resources – Technical Guidelines. URL: http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification _MR_v3.0.pdf

IP (Intergraph Polska), 2011: GeoMedia SDI Portal – wersja 06.01.00.23 – Instrukcja użytkownika. URL: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/doc/instrukcja.pdf

ISO/TC211 (Geographic Information/Geomatics), 2000: ISO/TR 19121:2000 – Geographic information – Imagery and gridded data.

ISO/TC211 Doc. Repository, Lysaker, Norway.

ISO/TC211 (Geographic Information/Geomatics), 2004: ISO 19106:2004 – Geographic information – Profiles. ISO/TC211 Doc. Repository, Lysaker, Norway.

ISO/TC211 (Geographic Information/Geomatics), 2005a: ISO 19119:2005 – Geographic information – Services. ISO/TC211 Doc. Repository, Lysaker, Norway.

ISO/TC211 (Geographic Information/Geomatics), 2005b: ISO 19123:2005 – Geographic information – Schema for coverage geometry and functions. ISO/TC211 Doc. Repository, Lysaker, Norway.

ISO/TC211 (Geographic Information/Geomatics), 2005c: ISO 19128:2005 – Geographic information – Web map server interface. ISO/TC211 Doc. Repository, Lysaker, Norway.

ISO/TC211 (Geographic Information/Geomatics), 2007a: ISO 19136:2007 – Geographic information – Geography Markup Language (GML). ISO/TC211 Doc. Repository, Lysaker, Norway. URL: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm? csnumber=32554

ISO/TC211 (Geographic Information/Geomatics), 2007b: ISO 19137:2007 – Geographic information – Core profile of the spatial schema. ISO/TC211 Doc. Repository, Lysaker, Norway.

ISO/TC211 (Geographic Information/Geomatics), 2009: ISO/TS 19129:2009 – Geographic information – Imagery, gridded and coverage data framework. ISO/TC211 Doc. Repository, Lysaker, Norway.

ISO/TC211 (Geographic Information/Geomatics), 2011: ISO/CD 19156 – Geographic information – Observations and measurements. ISO/TC211 Doc. Repository, Lysaker, Norway.

ISO/TC211 (Geographic Information/Geomatics), 2010: ISO/DIS 19142 – Geographic information – Web Feature Service. ISO/TC211 Doc. Repository, Lysaker, Norway.

JRC (European Commission, DG Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability), 2009: Digital Dataset of European Groundwater Resources, version 1.0 (Overview). URL: http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/groundwater/gw.html

Kay M., 2008: XSLT 2.0 and XPath 2.0 Programmer’s Reference. 4th Edition. Wyd. Wiley Publishing Inc.

Kazimierski B., Kulczyńska A., Sadurski A., Skrzypczyk L., 2011: Założenia do modernizacji Monitoringu Wód Podziemnych. Biuletyn PIG, nr 445: 279-290. URL: http://www.pgi.gov.pl/pl/component/docman/doc_download/389-kazimierski-sadurski.html

Lake R., 1999: Introduction to GML – Geography Markup Language, Galdos Systems Inc. Arch. URL: http://www.focalpoint.org/galdos/GMLIntroduction.html

Lake R., Burggraf D., Trninic M., Rae L., 2004: Geography Markup Language: Foundation for the Geo-Web. Wiley, (w znacznej części dostępna bezpłatnie) URL: http://media.wiley.com/product_ancillary/47/04708715/DOWNLOAD/Lake.zip

Latvala P., Lehto L., 2011: Implementation of INSPIRE Schema Transformation Service. URL: http://ojs.tsv.fi/index.php/njs/article/view/4306/5275

Lekkerkerk H-J., 2012: Integrating data: a water quality case study. GIMA – Geographical Information Management and Application. URL: http://www.gdmc.nl/publications/2012/Integrating_data_water_quality_case_study.pdf

Li X., 2006: XQuery As a Spatial Query Language. URL: http://www.researchgate.net/publication/220968590_XQuery_as_a_Spatial_Query_Language

Ma X., 2011: Ontology Spectrum for Geological Data Interoperability. Doctoral dissertation. URL: http://www.itc.nl/library/papers_2011/phd/ma.pdf

Mahlow C., Grüny C., Holupireky A., Scholly M. H., 2012: A Framework for Retrieval and Annotation in Digital Humanities using XQuery Full Text and Update in BaseX. URL: http://www.inf.uni-konstanz.de/gk/pubsys/publishedFiles/MaGrHo12.pdf

Mangano S., 2006: XSLT Cookbook. Second Edition. Wyd. O’Reilly Media Inc.

Mangano S., 2007: XSLT Receptury. Wydanie 2.Wyd. Helion. Polskie wydanie pozycji Mangano S., 2006.

Mark D.M., Skupin A., Smith B., 2001: Features, Objects, and other Things: Ontological Distinctions in the Geographic Domain. Spatial Information Theory, Proceedings of COSIT 2001, Springer. URL:http://wings.buffalo.edu/philosophy/faculty/smith/articles/ COSIT01MSS.pdf

Mercer D., 2000: XML – kurs podstawowy. Wyd. Edition 2000, Kraków.

Michalak J. (red.), Chojka A., Zwirowicz-Rutkowska A., Parzyński Z., 2012: Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych. Roczniki Geomatyki t. 10, z. 1 (51), 134 s., PTIP, Warszawa, monografia. URL: http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/issue/view/238

Michalak J., 2000: GML – język zapisu geoinformacji. [W:] Systemy Informacji Przestrzennej. tom X: 189-198, PTIP, Warszawa,. URL: https://pbn.nauka.gov.pl/works/30481

Michalak J., 2003a: Geomatics in hydrogeology. Geological Quarterly 47(1): 69-76.

Michalak J., 2003b: Modele pojęciowe hydrogeologicznych danych geoprzestrzennych – podstawy metodyczne. Biuletyn PIG – Hydrogeologia, z. V, nr 406: 154 s., monografia. URL: http://www.pgi.gov.pl/pl/wydawnictwa-geologiczne-pig-pib/seryjne/biuletyn-pig/138-biuletyn-pig-nr-406.html

Michalak J., 2003c: Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych. Roczniki Geomatyki t. 1, z. 2: 140 s., PTIP, Warszawa, monografia. URL: http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/issue/view/189

Michalak J., 2003d: Standardy ISO 19100 i OpenGIS jako podstawa państwowej infrastruktury geoinformacyjnej w zakresie geologii. Przegląd Geologiczny v. 51, nr 4: 311-315.

Michalak J., 2004: Multilingual European Subset of Unicode in geospatial data encoding. Annals of Geomatics v. 2, no. 1: 53-66, PTIP, Warszawa.

Michalak J., 2005: HGLML – HydroGeoLogical Markup Language – znacznikowy język wymiany geoinformacji hydrogeologicznej. Współczesne Problemy Hydrogeologii, t. XII: 499-504. URL: https://pbn.nauka.gov.pl/works/56426

Michalak J., 2008: Języki pochodne od GML i z nim powiązane. Roczniki Geomatyki t. 6, z. 5: 75-84, PTIP, Warszawa. URL: http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2008-5-Michalak2

Michalak J., 2009: Zadania środowiska hydrogeologów w budowie infrastruktury INSPIRE. Biuletyn PIG – Hydrogeologia, nr 436: 329-334. URL: http://geoshale.plnwww.geoshale.pl/images/ stories/NW/Biuletyny_PIG/436/b436_michalak.pdf

Michalak J., 2010a: Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Roczniki Geomatyki t. 8, z. 3 (39): 98 str., PTIP, Warszawa, monografia. URL: http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/issue/view/226

Michalak J., 2010b: Transformacja polskich danych przestrzennych do modeli INSPIRE. [W:] Baranowski M., Bielecka E. (red.) Modelowanie danych przestrzennych. Roczniki Geomatyki t. 8, z. 4 (40): 27-51, PTIP, Warszawa. URL: http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2012-2-Michalak

Michalak J., 2011: Informacja i wskazówki dotyczące testowania projektów specyfikacji danych II i III grupy tematycznej. Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej. URL: http://www.radaiip.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0006/34494/Testowanie_specyfikacji_II_III.pdf

Michalak J., 2012: Testowanie roboczych wersji specyfikacji danych tematów załączników II i III INSPIRE. Roczniki Geomatyki, t. 10, z. 2 (52): 51-63 PTIP, Warszawa. URL: http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2010-4-Michalak

Michalak J., Boisvert E., 2013: Discussion Page for GWML 2 Consolidated Entity List . GWIE2 Repository. URL: http://external.opengeospatial.org/twiki_public/HydrologyDWG/ Gwml2ConsolFeatureListDiscussionPage

Michalak J., Leśniak P. M., 2003: Features and coverages in hydrogeological information. Acta Geologica Polonica vol. 53, nr 3: 247-255.

Michalak J., Nawalany M., Sadurski A., (red.) i inni, 2011: Schematyzacja warunków hydrogeologicznych na potrzeby numerycznego modelowania przepływu w JCWPd. Wyd. PIG – PIB, Warszawa. URL: http://www.psh.gov.pl/plik/id,6091,v,artykul_4556.pdf

MŚ (Ministerstwo Środowiska, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych), 2008a: Polityka resortu w dziedzinie hydrogeologii (na lata 2008-2015). URL: https://www.mos.gov.pl /g2/kategoriaPliki/2009_04/a8dd0a8d9e7e4634bc79dc63fe715cde.pdf

MŚ (Ministerstwo Środowiska, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych), 2008b: Kierunki badań w dziedzinie kartografii geologicznej (na lata 2008-2015).

URL: https://www.mos.gov.pl /g2/kategoriaPliki/2009_04/01_kartografia.pdf

Murray D., 2010: INSPIRE-d: This is the Year of Transformation.

URL: http://blog.safe.com/ 2010/06/inspire-d-this-is-the-year-of-transformation/

Myciuk K., 2012: Metadane hydrogeologiczne w Polsce.

URL: http://www.psh.gov.pl/ artykuly_i_publikacje/artykuly1/metadane-hydrogeologiczne-w-polsce.html

Nałęcz T., Michalak J., 2011: Modele pojęciowe INSPIRE dla tematu Geologia jako wstęp do opisu i schematyzacji zjawisk hydrogeologicznych. Roczniki Geomatyki, t. 9, z. 4 (48): 117-128, PTIP, Warszawa. URL: http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/ RG2011-4-NaleczMichalak

Nathaniel L., Booth N. L., Brodaric B., Lucido J. M., Kuo I-L. Boisvert E., Cunningham W. L., 2011: Development of an Interoperable Groundwater Data Exchange Network between the United States and Canada. URL: http://acwi.gov/sogw/pubs/tr/pilot_results/Booth_etal_ GeoHydro2011.pdf

Negus C., 2005: Fedora Core 3., biblia. Wyd. Helion.

Nemeth E., Snyder G., Hein T. R., Whaley B., 2011: UNIX i Linux, przewodnik administratora systemów. Wydanie IV. Wyd. Helion.

Newell C. J., Loren P., Hopkins L. P., Bedient P. B., 1990: A Hydrogeologic Database for Ground-Water Modeling. Groundwater, vol. 28, issue 5, pages 703–714. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-6584.1990.tb01986.x/abstract

Nowakowska P., Hordejuk M., Jóźwik K., Myciuk K., Przasnyska J., Sadłowska K., Tekielska A., 2012: Testowanie specyfikacji danych II i III grupy tematycznej INSPIRE w zakresie tematów przyporządkowanych Głównemu Geologowi Kraju. Roczniki Geomatyki t. 10, z. 2(52):71-79, PTIP, Warszawa. URL: http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/ RG2012-2-Nowakowska-inni

Nowakowska P., Michalak J., Hordejuk M., Jóźwik K., Myciuk K., Przasnyska J., Tekielska A., 2011: Testowanie specyfikacji danych II i III grupy tematycznej dyrektywy INSPIRE w zakresie tematów, za które odpowiada Główny Geolog Kraju jako organ wiodący. Raport dla Ministerstwa Środowiska.

Nowicki Z. i inni, 2009: Jednolite części wód podziemnych w Polsce – Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna – Uwagi wprowadzające. URL: http://www.psh.gov.pl/plik/id,4787,v, artykul _5576.pdf

OGC (Open Geospatial Consortium), 2001: OpenGIS Coordinate Transformation Service Implementation Specification. Ver. 1.0, Doc. Nr: 01-009, Ed.: Daly M., OGC Repository, Wayland.

OGC (Open Geospatial Consortium), 2006: OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification. Ver. 1.3.0, Doc. Nr: 06-042, Ed.: de La Beaujardiere J., OGC Repository, Wayland.

OGC (Open Geospatial Consortium), 2007a: Observations and Measurements – Part 1 – Observation schema. Ver. 1.0, Doc. Nr: 07-022r1, Ed.: Cox S., OGC Repository, Wayland.

OGC (Open Geospatial Consortium), 2007b: Observations and Measurements – Part 2 – Sampling Features. Ver. 1.0, Doc. Nr: 07-002r3, Ed.: Cox S., OGC Repository, Wayland.

OGC (Open Geospatial Consortium), 2007c: OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding Standard. Ver. 3.2.1, Doc. Nr: 07-036, Ed.: Portele C., OGC Repository, Wayland.

OGC (Open Geospatial Consortium), 2007d: Web Processing Service. Ver. 1.0.0, Doc. Nr: 05-007r7, Ed.: Schut P., OGC Repository, Wayland.

OGC (Open Geospatial Consortium), 2007e: OpenGIS Catalogue Services Specification. Version 2.0.2. Eds: Nebert D., Whiteside A., Vretanos P., document: OGC 07-006r1. OGC Repository, Wayland. URL: http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=20555

OGC (Open Geospatial Consortium), 2008a: OpenGIS City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard. Ver. 1.0.0, Doc. Nr: 08-007r1, Eds.: Gröger G., Kolbe T.H., Czerwinski A., Nagel C., OGC Repository, Wayland.

OGC (Open Geospatial Consortium), 2008b: Web Coverage Service (WCS) Implementation Standard. Ver. 1.1.2, Doc. Nr: 07-067r5, Ed.: Whiteside A., OGC Repository, Wayland.

OGC (Open Geospatial Consortium), 2009a: OpenGIS Web Coverage Processing Service (WCPS) Language Interface Standard. Ver. 1.0.0, Doc. Nr: 08-068r2, Ed.: Baumann P., OGC Repository, Wayland.

OGC (Open Geospatial Consortium), 2009b: OpenGIS Web Coverage Service (WCS) – Processing Extension (WCPS). Ver. 1.0.0, Doc. Nr: 08-059r3, Ed.: Baumann P., OGC Repository, Wayland.

OGC (Open Geospatial Consortium), 2009c: OpenGIS Web Feature Service (WFS) Implementation Specification with XLinks. Ver. 1.1.0, Doc. Nr: 04-094, Ed.: Vretanos P.A., OGC Repository, Wayland.

OGC (Open Geospatial Consortium), 2009d: Web Coverage Processing Service (WCPS) Language Interface Standard. Version: 1.0.0, Document: OGC 08-068r2, Ed.: Baumann P., OGC Repository, Wayland. URL: http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=32319

OGC (Open Geospatial Consortium), 2010a: OGC Web Service Common Implementation Specification. Ver. 2.0.0, Doc. Nr: 06-121r9, Eds.: Whiteside A., Greenwood J., OGC Repository, Wayland.

OGC (Open Geospatial Consortium), 2010b: OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard. Ver. 1.0.0, Doc. Nr: 07-057r7, Eds.: Masó J., Pomakis K., Julià N., OGC Repository, Wayland.

OGC (Open Geospatial Consortium), 2013: Geographic information – Observations and measurements. OGC Abstract Specification – Topic 20. URL: http://portal.opengeospatial.org/ files/?artifact_id=41579

OGC (Open Geospatial Consortium), 2014: OGC WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries. OGC Repository, Wayland. URL: https://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=57222

OSGeo-Live, 2014: GeoKettle – Integracja danych. URL: http://live.osgeo.org/pl/overview/geokettle_overview.html

Peng Z. R., Zhang C., 2004: The roles of geography markup language (GML), scalable vector graphics (SVG), and Web feature service (WFS) specifications in the development of Internet geographic information systems (GIS). URL: http://gis.geog.uconn.edu/personal/paper1/journal%20paper/3%202004%20GeographicalSystem1.pdf

PlanetEarth, 2008: International Hydrogeological Map of Europe. Reduced to the scale 1 : 5 000 000. Special Map Mosaic printed on the occasion of the International Year of Planet Earth 2008. URL: http://www.bgr.de/app/fishy/ihme1500/pdf/ihme_150dpi.pdf

Portale C., Van den Broecke J., Cox S. and others, 2009: Annex I Schemas – GML 3.2.1 with WFS ? INSPIRE Forum. URL: http://inspire-forum.jrc.ec.europa.eu/pg/forum/topic/3309/annex-i-schemas-gml-321-with-wfs-/

Portele C., 2007: OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding Standard. OpenGIS Standard. URL: http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=20509

PSH (Państwowa Służba Hydrogeologiczna), 2011: Wody lecznicze, wody termalne i solanki – baza danych. URL: http://mineralne.pgi.gov.pl/o-nas.html

PSH (Państwowa Służba Hydrogeologiczna), 2012a: Baza danych Monitoring Wód Podziemnych. URL: http://www.psh.gov.pl/bazy_danych_mapy_i_aplikacje/bazy_danych_mapy/monitoring-wod-podziemnych.html

PSH (Państwowa Służba Hydrogeologiczna), 2012b: Jak Przeglądać dane? URL: http://www.psh.gov.pl/bazy_danych_mapy_i_aplikacje/jak_przegladac_dane/

PSH (Państwowa Służba Hydrogeologiczna), 2013a: Bank HYDRO. URL: http://www.psh.gov.pl/bazy_danych_mapy_i_aplikacje/bazy_danych_mapy/bankhydro.html

PSH (Państwowa Służba Hydrogeologiczna), 2013b: Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP). URL: http://www.psh.gov.pl/bazy_danych_mapy_i_aplikacje/bazy_danych_mapy/gzwp.html.

PSH (Państwowa Służba Hydrogeologiczna), 2013c: Jak zamówić dane? URL: http://www.psh.gov.pl/bazy_danych_mapy_i_aplikacje/jak_zamowic_dane/

PSH (Państwowa Służba Hydrogeologiczna), 2013d: Mapa hydrogeologiczna Polski (MhP). URL: http://www.psh.gov.pl/bazy_danych_mapy_i_aplikacje/bazy_danych_mapy/mhp.html

PSH (Państwowa Służba Hydrogeologiczna), 2013e: Mapa hydrogeologiczna Polski – Pierwszy Poziom Wodonośny (MhP PPW). URL: http://www.psh.gov.pl/bazy_danych_mapy_i_aplikacje/bazy_danych_mapy/mhp-ppw.html

PSH (Państwowa Służba Hydrogeologiczna), 2013f: Obszary zagrożone podtopieniami. URL: http://www.psh.gov.pl/bazy_danych_mapy_i_aplikacje/bazy_danych_mapy/obszary-zagrozone-podtopieniami.html

PSH (Państwowa Służba Hydrogeologiczna), 2013g: Przeglądarka mapowa e-PSH. URL: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/

PSH (Państwowa Służba Hydrogeologiczna), 2013h: System przetwarzania danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej – Instrukcja użytkownika. URL: http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/Instrukcja_uzytkownika.pdf

PSH (Państwowa Służba Hydrogeologiczna), 2013i: Zasoby dyspozycyjne. URL: http://www.psh.gov.pl/bazy_danych_mapy_i_aplikacje/bazy_danych_mapy/zasoby-dyspozycyjne.html

PSH (Państwowa Służba Hydrogeologiczna), 2013j: Metadane. URL: http://www.psh.gov.pl/bazy_danych_mapy_i_aplikacje/metadane/

PSH (Państwowa Służba Hydrogeologiczna), 2014a: Bazy danych i mapy. URL: http://www.psh.gov.pl/bazy_danych_mapy_i_aplikacje/bazy_danych_mapy/

PSH (Państwowa Służba Hydrogeologiczna), 2014b: Pobory. URL: http://www.psh.gov.pl/bazy_danych_mapy_i_aplikacje/bazy_danych_mapy/pobory.html

PSH (Państwowa Służba Hydrogeologiczna), 2014c: System Przetwarzania Danych PSH. URL: http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/

PSH (Państwowa Służba Hydrogeologiczna), 2014d: Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) – charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna. URL: http://www.psh.gov.pl/artykuly_i_publikacje/publikacje/jednolite-czesci-wod-podziemnych-charakterystyka-geologiczna-i-hydrogeologiczna.html

Refsgaard J. C., Henriksen H. J., 2004: Modelling guidelines – terminology and guiding principles. Advances in Water Resources 27 (2004): 71–82.

Reitz T., 2013: HALE 2.6.0 brings integration with FME.

URL: http://blog.dhpanel.eu/2013 /06/27/hale-2-6-0-release-integrates-with-fme/

Rekouts M., 2004: Application Programming Interface for XML DBMS: design and implementation proposal. (Sedna). URL: http://modis.ispras.ru/downloads/publications/XMLAPI.pdf

Rice P. (ed.), The NGC Groundwater Data Standards Working Group, 1999 – The Australian National Groundwater Data Transfer Standard. National Groundwater Committee Arch., Camberra. URL: https://publications.csiro.au/rpr/pub?list=BRO&pid=procite:e473d507-228e-42b8-baae-e7c889011f85

Rossa M., Gogołek W., Łukasiewicz A., 2009: Geostandardy, metadane i dyrektywa INSPIRE. Poradnik metodyczny Zintegrowanego Systemu Kartografii Geologicznej IKAR. URL: http://www.pgi.gov.pl/pl/dokumenty-in-edycja/doc_view/243-geostandardy-metadane-i-dyrektywa-inspire.html

Safe Software, 2014a: Achieve Harmonization with INSPIRE. URL: http://www.safe.com/solutions /for-initiatives/inspire/?utm_source=safe&utm_medium=blog&utm_campaign=inspire-summer-2014

Safe Software, 2014b: How to Create and Share INSPIRE-Compliant Data. URL: http://www.safe.com/webinars/how-to-create-and-share-inspire-compliant-data-with-fme/?utm_source=safe&utm_medium=blog&utm_campaign=inspire-summer-2014

Safe Software, 2014c: INSPIRE Success Stories with FME. URL: http://www.safe.com/ webinars/inspire-success-stories-withfme/?utm_source=safe&utm_medium=blog &utm_campaign=inspire-summer-2014

Sanchez-Clark T., 2007: XSLT Interview – Questions, Answers and Explanations. Wyd. Equity Press.

Sedna Team, 2011a: Sedna Administration Guide. URL: http://www.sedna.org/one-page/AdminGuide.html

Sedna Team, 2011b: Sedna Native XML Database Client/Server Protocol. URL: http://www.sedna.org/ one-page/ClientServerProtocol.html

Sedna Team, 2011c: Sedna Programmer's Guide. URL: http://www.sedna.org/progguide/ ProgGuide.html

Seydi-Gheranghiyeh M., 2013: GeoModule. (in Base X Documentation). URL: http://docs.basex.org/wiki/Geo_Module

Simons B., Brodaric B., Grellet S., 2015: GWML2 GML Logical Model. GWIE2 Repository. URL: http://external.opengeospatial.org/twiki_public/HydrologyDWG/GWML2-UML-Model

Skogan D., 1999: UML as a Schema Language for XML based data Interchange. Materiały konferencji UML'99. URL: http://xml.coverpages.org/skoganUMLpaper-pdf.gz

Skrzypczyk L., 1997: Zastosowanie banków danych hydrogeologicznych jako źródła informacji wyjściowej na potrzeby opracowań kartograficznych i dokumentacyjnych. Przegląd Geologiczny vol. 45, nr 9.

Smith B., 2001: Fiat Objects. Topoi.

URL: http://wings.buffalo.edu/philosophy/faculty/smith/ rticles/fatobjects.pdf

Sobell M. G., 1995: A Practical Guide to the UNIX System. Third Edition. Wyd. Benjamin/Cummings.

Sobell M. G., 2012: Fedora i Red Hat Enterprise Linux, praktyczny przewodnik. Wydanie VI. Wyd. Helion.

Stenzel P., Berestka A., 1979: System Hydro – regionalne banki danych hydrogeologicznych. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.

Struckmeier W. F., Margat J., 1995: Hydrogeological Maps – A Guide and a Standard Legend. International Association of Hydrogeologists (IAH). International Contributions to Hydrogeology. Vol. 17, Heise (Hannover), (PDF, 10 MB). URL: http://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Wasser/Projekte/laufend/Beratung/Ihme1500/standard_legend_hydro_maps.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Tennakoon W., 2003: Visualization of GML data using XSLT. URL: http://www.itc.nl/library/Papers_2003/msc/gim/tennakoon.pdf

Tennison J., 2005: Beginning XSLT 2.0: From Novice to Professional. Wyd. Apress.

Tidwell D., 2008: XSLT. Second Edition. Wyd. O'Reilly Media Inc.

Van den Broecke J., 2011: INSPIRE FOSS Workshop.

URL: https://inspire-foss.googlecode.com/ svn-history/r347/trunk/doc/workshop/workshop-nl-11030-v1.pdf

Van den Broecke J., 2013: Taming Rich GML with Stetl – A lightweight Python Framework for Geospatial ETL. URL: http://2013.foss4g.org/conf/programme/presentations/156/

Van den Broecke J., 2014: Welcome to Stetl. URL: http://stetl.readthedocs.org/en/latest/

Van Otegem M., 2002: SAMS Teach Yourself XSLT in 21 Days, Wyd. Sams.

W3C (World Wide Web Consortium), 1999 : XSL Transformations (XSLT) Version 1.0. URL: http://www.w3.org/TR/xslt

W3C (World Wide Web Consortium), 2005: Document Object Model (DOM). URL: http://www.w3.org/DOM/

W3C (World Wide Web Consortium), 2008: Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition). URL: http://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/

W3Schools (Refsnes Data), 2000: XPath Tutorial. URL: http://www.w3schools.com/xpath/

Wang W., Wang F., Qian Z., Zhang L., 2011: GML Data Management: Framework and Prototype. In DASFAA Workshops (2011): 101-111.

URL: http://link.springer.com/chapter/ 10.1007%2F978-3-642-20244-5_10#page-1

WFD WG GIS (Working Group 3.1 – GIS), 2003: Guidance Document No 9 – Implementing the Geographical Information System Elements (GIS) of the Water Framework Directive. Water Framework Directive (WFD) – Common Implementation Strategy. URL: http://www.ec-gis.org/docs/F2305/GIS-GD.PDF

Williams I., 2009: Beginning XSLT and XPath: Transforming XML Documents and Data. Wyd. Wiley Publishing Inc.

Wojda P., 2008: Hydrogeological data modelling in groundwater studies. Doctoral disertation. URL:http://bictel.ulg.ac.be/ETD-db/collection/available/ULgetd-02262009-181604/ unrestricted/PhDThesis_PiotrWOJDA.pdf

Wojda P., Brouyère S., Dassargues A., 2010: Geospatial information in hydrogeological studies. URL: http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/6168/1/hsa304_PostprintAuthor.pdf

Woolf A., 2009: Enterprise Architect instructions, STFC Rutherford Appleton Laboratory. URL: http://http://wiki.services.eoportal.org/tiki-download_wiki_attachment.php?attId=732

Woźnicka M., Skrzypczyk L., Nawrocki J., 2013: Zadania Państwowej Służby Hydrogeologicznej w 2013 roku – Synteza. Wykonano w ramach realizacji przedsięwzięcia: Zadania państwowej służby hydrogeologicznej w latach 2012-2014. URL: http://www.psh.gov.pl/plik/id,7070.pdf

Zhang C., Peng Z-R., Li W., Day M. J., 2003: GML-Based Interoperable Geographical Databases. URL: http://www.ucgis.org/summer03/studentpapers/chuanrongzhang.pdf

Zhanga S., Gana J., Xua J., Lva G., 2008: Study on Native XML Database Based GML Storage Model. URL: http://www.isprs.org/proceedings/XXXVII/congress/4_pdf/09.pdf

Zhu F., Chen H., Guan J., 2010: Querying GML Documents: An XQuery based Approach. URL: http://www.complang.tuwien.ac.at/WWV2010/proc/regular1.pdf