Mapa w geoinformatycznym systemie ochrony portu

Jacek Łubczonek
Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Nawigacyjny
Instytut Geoinformatyki
Polska

Streszczenie

W pracy przedstawiono opracowanie mapy dla geoinformatycznego systemu ochrony portu. Proces ten przedstawiono w szerszym ujęciu, z uwzględnieniem tworzenia dedykowanego systemu geoinformatycznego. Dotyczyło to tworzenia mapy w aspekcie opracowana modułu mapowego. W realizowanym projekcie moduł mapowy składał się z trzech głównych aplikacji: do wizualizacji mapy 2D, do wizualizacji mapy 3D oraz aplikacji opracowania geodanych. Stworzona baza danych przestrzennych wraz z aplikacją do wizualizacji mapy tworzyła właściwy system obrazowania informacji przestrzennej, którą była w analizowanym przypadku treść kartograficzna. W pracy przestawiono też główne problemy związane z opracowaniem modułu mapowego oraz jego końcową implementację w postaci stanowiska operacyjnego. Na podstawie zrealizowanego projektu można stwierdzić, że największe problemy związane były z opracowaniem aplikacji do wizualizacji mapy 3D.

Słowa kluczowe:

mapa numeryczna; ochrona portu; system geoinformatyczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Andritsos, F., 2013: Port security & access control: A systemic approach, Fourth International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA): 1-8.

Bielecka E., 2006: Systemy Informacji Geograficznej. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo P-JWTK, Warszawa: 189-198.

Esri, 2007: GIS Solutions for Ports and Maritime Transport. Broszura informacyjna.

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007: GIS. Obszary zastosowań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gröger G., Kolbe T.H., Nagel C., Häfele K-H., 2012: OGC City Geography Markup Language (CityGML), En-coding Standard.

Hejmanowska B., Kolecki J., Kramarczyk P., Słota M., 2012: Porównanie modeli 3D obiektu inżynierskiego z wykorzystaniem zdjęć naziemnych i skaningu laserowego. Roczniki Geomatyki t.10, z 7(57): 25-31, PTIP, Warszawa.

IHO (International Hydrographic Organisation), 2010: Specification for Chart Content and Display Aspects of ECDIS, Ed.6.0. Special Publication No. 52.

Karantjias A., Polemi N., Papastergiou S., 2014: Advanced security management system for critical infrastructures, The 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2014: 291-297.

Kazimierski W., 2012: Analizy przestrzenne dla potrzeb geoinformatycznego systemu ochrony portu morskiego. Roczniki Geomatyki t.10, z7(57): 36-37, PTIP, Warszawa.

Kholodkov A., Matysik K., Matysik M., Szulwic J., Tysiąc P., Wojtowicz A., 2014: Morski skaning laserowy infrastruktury portowej na przykładzie portu we Władysławowie. Logistyka 6.

Kolecki J., Słota M., 2012: Teksturowanie modeli obiektów o złożonej geometrii na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 24: 145-154.

Leathrum, J.F., Mathew, R., Mastaglio, T.W., 2009: Modeling and simulation techniques for maritime security. IEEE Conference on Technologies for Homeland Security. HST '09: 636-642.

Łubczonek J., Zaniewicz G., 2012, Opracowanie i wizualizacja numerycznych modeli terenu oraz dna morskiego dla potrzeb geoinformatycznego sytemu ochrony portu. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 24: 187-198.

Łubczonek J., Bodus-Olkowska I., Włodarczyk-Sielicka M., Zaniewicz G., 2012: Analiza standardów elektronicznych map nawigacyjnych w aspekcie tworzenia geoinformacyjnego systemu ochrony portu. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 23: 249-259.

Medyńska-Gulij B., 2011: Kartografia i geowizualizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa:150-157.

Neal T., Wright P.E., Jaewan Yoon, 2007: Application of GIS Technologies in Port Facilities and Operations Management. American Society for Civil Engineers.

Ogre, 2015: http://www.ogre3d.org/

Peckham, C., 2012: An overview of maritime and port security. IEEE Conference on Technologies for Homeland Security (HST): 260-265.

Stateczny A., Kazimierski W., Wawrzyniak N., 2012: Analiza funkcjonalności geoinformatycznego systemu ochrony portu. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 23: 397-406.

Wawrzyniak N., Zaniewicz G., 2011: Wizualizacja ścian nabrzeży za pomocą obrazów sonaru skanującego na potrzeby geoinformacyjnego systemu ochrony portu. Roczniki Geomatyki t. 9, z. 2(46): 133-137, PTIP, Warszawa.

Życzkowski M., Szustakowski M., Dulski R., Kastek M., Ciurapiński W., Karol M., Markowski P., 2014: Wybrane zagadnienia ochrony infrastruktury krytycznej na przykładzie portu morskiego. BiTP vol. 35, issue 3: 15-24.