Założenia rozszerzenia modelu prezentacji kartograficznej na potrzeby systemu mobilnej nawigacji śródlądowej

Witold Kazimierski
Marine Technology Sp. z o. o.
Polska

Izabela Bodus-Olkowska
Marine Technology Sp. z o. o
Polska

Marta Włodarczyk-Sielicka
Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Nawigacyjny
Instytut Geoinformatyki
Polska

Grzegorz Zaniewicz
Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Nawigacyjny
Instytut Geoinformatyki
Polska

Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem prezentacji kartograficznej w mobilnym systemie nawigacji śródlądowej. Jednym z kluczowych aspektów projektowanego systemu jest model mobilnej prezentacji kartograficznej. Jako punkt wyjścia przyjęto metodologię znaną z literatury definiującą ów model, jako zestaw dynamicznie zmieniających się geokompozycji. W wyniku przeprowadzonych badań i analiz zdecydowano się zaproponować modyfikację modelu bazowego dla potrzeb wodnej nawigacji śródlądowej. Zrealizowane analizy obejmowały swoim zakresem przede wszystkim wymagania funkcjonalne stawiane systemowi, ale także wstępny projekt interfejsu graficznego, opracowany model wymiany danych w systemie, bazę danych oraz techniczne możliwości docelowych urządzeń.
W artykule przedstawiono wyniki wszystkich analiz oraz zdefiniowano opracowany model mobilnej prezentacji kartograficznej. Uwypuklono przy tym przede wszystkim nowe elementy modelu, które w istotny sposób modyfikują model dostosowując do otrzymanych wyników analiz, podając argumentację przemawiającą za ich wprowadzeniem. W dalszej części artykułu ujęto także aspekty technologiczne wdrożenia modelu, które będzie realizowane w kolejnych zadaniach projektu.

Słowa kluczowe:

nawigacja mobilna; model prezentacji kartograficznej; nawigacja śródlądowa; kartografia mobilna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Gotlib D., 2012: Mapy mobilne – modelowanie prezentacji kartograficznej. Geoinformatica Polonica nr 11.

Gotlib D., 2011: Metodyka prezentacji kartograficznych w mobilnych systemach lokalizacyjnych i nawigacyjnych. Monografia, Geodezja z. 48, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Hyla T., Wawrzyniak N., Kazimierski W., 2015: An innovative model of user-aquired data exchange for inland mobile navigation. [In:] Wilinski A. et al. (eds.), Soft Computing in Computer and Information Science, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer International Publishing, Switzerland.

Meng l., Zipf A., Reichenbacher T. (ed), 2005: Map-based mobile services. Springer-Verlag, Berlin Heidenberg.

Microsoft, 2014: Windows 8 Design and coding guidelines.

Muehlenhaus I., 2014: Web Cartography: Map Design for Interactive and Mobile Devices. CRC Press, Boca Raton.

Reichenbacher T., 2004: Mobile Cartography – Adaptive visualizations of geographic information on mobile devices. PhD thesis, Institute of Photogrammetry and Cartography, Germany.

Włodarczyk-Sielicka M., Kazimierski W., Marek M., 2014: Wybrane aspekty implementacji zintegrowanego modelu danych przestrzennych w systemie mobilnej nawigacji śródlądowej. Roczniki Geomatyki t. 12. z. 4(66), PTIP, Warszawa.

Zaniewicz G., Włodarczyk-Sielicka M., Kazimierski W., 2014: Problematyka integracji danych przestrzennych z różnych źródeł w systemie mobilnej nawigacjiśródlądowej. Roczniki Geomatyki t. 12, z. 3(65), PTIP, Warszawa.