Analiza różnic pomiędzy modelami danych BDOT10K a TBD

Dariusz Gotlib
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Kartografii
Polska

Streszczenie

Cyfrowy zasób danych topograficznych w formie bazy danych przestrzennych tworzony jest w Polsce od 15 lat. W tym okresie poza pierwszymi danymi o charakterze testowym opracowane i udostępnione zostały dwie wersje bazy danych: Baza Danych Topograficznych (TBD) oraz Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). Obecnie w krajowym zasobie geodezyjno-kartograficznym są dostępne dane topograficzne dla całego terytorium Polski. Są one coraz powszechniej wykorzystywane. Niektórzy użytkownicy przyzwyczaili się do korzystania z danych zapisanych zgodnie z modelem TBD, inni natomiast zgodnie z modelem BDOT10k. Wiedza na temat różnic miedzy tymi modelami nie jest jednak powszechna.
W artykule omówiono wyniki analizy różnic pomiędzy modelem pojęciowym TBD i BDOT10k oraz zasygnalizowano konsekwencje wprowadzonych zmian.

Słowa kluczowe:

baza danych topograficznych; TBD; BDOT10k; model danych przestrzennych; topografia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Buczkowski K., Gotlib D., 2000: Podstawy modelu pojęciowego topograficznego systemu informacyjnego. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej ”Kartografia u progu XXI wieku”, GUGiK, Warszawa.

Buczkowski K., Gotlib D., Kaczyński A., Stankiewicz M., 2005: Zakres informacyjny bazy danych topograficznych. [W:] Makowski A. (red), System informacji topograficznej kraju – teoretyczne i metodyczne opracowanie koncepcyjne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Gotlib D., 2005: Możliwości zarządzania danymi topograficznymi na różnych poziomach uogólnienia. [W:] Makowski A. (red), System informacji topograficznej kraju – teoretyczne i metodyczne opracowanie koncepcyjne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Gotlib D.. 2013a: Ewolucja bazy danych obiektów topograficznych w kontekście realizacji projektu GBDOT. [W:] Olszewski R. Gotlib D. (red.), Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. Monografia zbiorowa, GUGiK.

Gotlib D., 2013b: Model danych TBD/BDOT10k/BDOO. [W:] Olszewski R. Gotlib D. (red.), Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. Monografia zbiorowa, GUGiK.

Makowski A. (red), 2005: System informacji topograficznej kraju. Praca zbiorowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Stankiewicz M., 2005: Współczesne rozumienie topografii. [W:] Makowski A. (red), System informacji topograficznej kraju – teoretyczne i metodyczne opracowanie koncepcyjne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Dz.U. 279 poz. 1642.

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489.

Wytyczne techniczne Baza Danych Topograficznych (TBD) – wersja 2, 2008: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Wytyczne techniczne Baza Danych Topograficznych (TBD) – wersja 1, 2003: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.