Kształcenie w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej: propozycje zastosowania technik blended learning

Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Katedra Geodezji Szczegółowej
Polska

Agnieszka Chojka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Katedra Geodezji Szczegółowej
Polska

Streszczenie

Różnorodne rozwiązania IT, aplikacje mobilne oraz narzędzia dedykowane e-learning stwarzają nowe możliwości w edukacji, zarówno z perspektywy nauczania, jak również uczenia się. Artykuł przedstawia koncepcję wykorzystania nowych technik w kształceniu w obszarze infrastruktur informacji przestrzennej. Odniesieniem jest program nauczania, realizowany na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który obejmuje tematykę podstaw metodologicznych oraz technologicznych budowy infrastruktur geoinformacyjnych, w tym także w kontekście INSPIRE. Autorki prezentują propozycje włączenia technik „blended learning” w realizację wybranych bloków tematycznych, a także podsumowują pilotażowe zajęcia z zastosowaniem wybranych metod w roku akademickim 2014/2015. W artykule przedstawiono także wyniki ankiet mających na celu ocenę zajęć z innowacyjnymi elementami i aplikacji e-learning przez studentów.

Słowa kluczowe:

innowacja w nauczaniu; infrastruktura informacji przestrzennej; e-learning; zintegrowana metoda kształcenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Alammary A., Sheard J., Carbone A., 2014: Blended learning in higher education: Three different design approaches. Australasian Journal of Educational Technology 30(4): 440-454.

Amarowicz J., 2011: Co to jest blended learning? http://www.edulider.pl/edukacja/co-jest-blended-learning

Bailey J., Ellis S., Schneider C., Vander Ark T., 2013: Blended Learning Implementation Guide. Foundation for Excellence in Education, Getting Smart.

Battezzati L., Coulon A., Gray D., Mansouri I., Ryan M., Walker R., 2004: E-learning for teachers and trainers. Innovative practices, skills and competences. CEDEFOP, Greece.

Blendspace, 2015: https://www.blendspace.com/lessons/F3ahDE27yTaOrw/collection-of-materials-for-blended-flipped-learning (dostęp 15.04.2015).

Bregt A., Stuiver J., 2009: Standards & Education. CEN/TC 287 24th Plenary Meeting, Madrid.

Chojka A., Pachelski, W., Parzyński Z., Zwirowicz A., 2009: Kształcenie w zakresie budowy infrastruktur informacji przestrzennej: propozycje programowe. Roczniki Geomatyki t. 7, z. 3:103-116, PTIP, Warszawa.

DreamBox Learning, 2015: http://www.dreambox.com/blog/6-models-blended-learning

Handbook of blended learning: Global Perspectives, local designs. San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing.

Graham Ch.R., 2004: Blended Learning Systems: definition, current trends, and future directions. [In:] Bonk C.J. & Graham C.R. (Eds.). (in press).

Graham C.R., Allen S., Ure D., 2003: Blended learning environments: A review of the research literature. Unpublished manuscript, Provo, UT.

Graham Ch.R., Woodfield W., Harrison J.B., 2013: A framework for institutional adoption and implementation of blended learning in higher education. Internet and Higher Education vol. 18: 4-14, Elsevier Science Inc., New York, USA.

Moczadło R., 2010: Methopedia – społeczność ekspertów blended learning, [W:] E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie, Warszawa.

Szablowska-Midor A., 2009: Skuteczność e-learnigu w geoinformatyce – badanie opinii studentów. [W:] Dąbrowski M., Zając M., E-edukacja – analiza dokonań i perspektyw rozwoju: 159-165, ISBN 978-83-927446-5-8, Fundacja Promocji Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.

The ASTD eLearning Hanbook, 2015: http://books.mcgraw-hill.com/authors/rossett/bl.htm (dostęp 20.06.2015).

Zwirowicz-Rutkowska A., Chojka A., 2015: A concept of using blended learning techniques in the course of spatial data infrastructure at the University of Warmia and Mazury, Poland. EDULEARN15 Proceedings, ISBN: 978-84-606-8243-1.