Projekt geoserwisu dla pszczelarzy z wykorzystaniem metodologii MDA

Adam Potocki
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Elżbieta Bielecka
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Polska

Streszczenie

Istnieje potrzeba tworzenia serwisów internetowych umożliwiających wymianę informacji dla ludzi o podobnych zainteresowaniach. Do takiej grupy należą między innymi pszczelarze, dla których wybór miejsca lokalizacji pasieki jest niezwykle istotny. W artykule zaprezentowano projekt serwisu geoinformacyjnego dla pszczelarzy wykonany zgodnie z metodologią MDA. Na podstawie oczekiwań użytkowników przedstawiono zakres funkcjonalny serwisu oraz możliwe przypadki użycia. Wykorzystując język UML i różne diagramy opracowano model pojęciowy (PIM) oraz model logiczny (PSM) bazy danych serwisu. Zaproponowano ogólną architekturę systemu. Prototypowe rozwiązanie wykonano na bazie oprogramowania firmy Esri. Istotnym założeniem serwisu dla pszczelarzy była łatwość obsługi interfejsu użytkownika oraz automatyzacja wielu procesów.

Słowa kluczowe:

geoserwis dla pszczelarzy; portal społecznościowy; metodologia MDA

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Chojka A., 2009: Adaptacja technologii MDA do budowy systemu geoinformacyjnego na poziomie gminy, Roczniki Geomatyki t. 7, z. 5(35): 25-38, PTIP Warsawa.

Crosier S., Booth B., Dalton K., Mitchell A., Clark K., 2004: ArcGIS 9. Podstawy ArcGIS, Esri, USA 1999-2004.

Esri, 2015: Czym jest ArcGIS Online, dostęp kwiecień 2015

http://doc.arcgis.com/pl/arcgis-online/reference/what-is-agol.htm

ISO/TS 19103:2005: Geographic information – Conceptual schema language.

Miękina L., 2009: Inżynieria oprogramowania, UWND AGH, Kraków 2009.

Pachelski W., Chojka A., Zwirowicz-Rutkowska A., 2012: Podstawy budowy infrastruktury informacji przestrzennej, UWM, Olsztyn.

Potocki A., 2014: Projekt społecznościowego serwisu geoinformacyjnego dla pszczelarzy, praca inżynierska napisana pod kierunkiem Elżbiety Bieleckiej, WAT, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Warszawa.

Potocki A., 2015: Projekt systemu geoinformacyjnego dla pszczelarzy z wykorzystaniem metodologii MDA, praca magisterska napisana pod kierunkiem Elżbiety Bieleckiej, WAT, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Warszawa.

Semkiw P., 2014: Sektor pszczelarski w Polsce w 2014 roku, Puławy.

Sommerville I., 2007: Software Engineering, 8th Edition, Addison-Wesley, ISBN 0-321-31379-8.