Opracowanie bazy danych przestrzennych dla potrzeb archeologicznych badań krajobrazu kulturowego w regionie Planinica w Czarnogórze

Joanna Pluto-Kossakowska
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Sylwia Marczak
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Daniel Borawski
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Polska

Streszczenie

W artykule przedstawiono opracowanie bazy danych, która ma na celu wspomóc archeologiczne prace badawcze nad krajobrazem kulturowym regionu Malesija. Opracowanie spójnej struktury bazy danych ma uporządkować i ułatwić dostęp do danych przestrzennych pozyskiwanych w trakcie prac terenowych (m.in. pomiary GPS, ortofotomapy), danych kartograficznych i bazodanowych pozyskanych z dostępnych źródeł oraz danych nie przestrzennych (takich jak opisy wydarzeń historycznych, rozmowy, dokumentacja fotograficzna, itp.). Odpowiednio zaprojektowana i skonstruowana baza danych pozwala na integrowanie danych przestrzennych i nie przestrzennych, a także wspomaga wizualizacje, prezentacje przestrzenne, ale przede wszystkim stanowi podstawę konstruowania narzędzi analitycznych. Dla potrzeb archeologicznych badań krajobrazu kulturowego prowadzonych w Czarnogórze na obszarze Planinicy, najistotniejsze są analizy przestrzenne, w celu poszukiwania i budowania relacji przestrzennych pomiędzy obiektami, artefaktami, zdarzeniami oraz osobami je opisującymi.

Słowa kluczowe:

archeologia; etnologia; krajobraz kulturowy; baza danych przestrzennych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Abraham T., Roddick J., 1999: Survey of Spatio-Temporal Databases. GeoInformatica 3 (1): 61-99, Springer US, ISSN: 1384-6175 (print).

Ainsworth S., 2009: Miner-Farmer landscape of the North Pennines Area of Outstanding Beauty. Research News of English Heritage no 11: 12-16.

Bugaj U., Lutovac P., Bogacki M., Trzeciecki M., Novak M., 2013: Bronze Age Stone Tumuli on Planinica Hill, obš. Tuzi, Montenegro, Sprawozdania Archeologiczne 65: 425-431, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, ISSN 0081-3834.

Bugaj U., Lutovac P., Trzeciecki M., Polak Z., Bogacki M., 2014: [w druku] Remains of the neglected past. Ottoman forts on Planinica Hill (Montenegro), Sprawozdania Archeologiczne 66. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, ISSN 0081-3834.

Bugaj U., Trzeciecki M., Polak Z., Bogacki M., Małkowski W., 2012: Sprawozdanie z badań terenowych w rejonie miejscowości Dinoša, obš. Tuzi, Czarnogóra. Sezon 2012, maszynopis w archiwum IAE PAN w Warszawie.

Chapman H., 2011: Lanscape Archaeology and GIS, The History Press, United Kingdom.

Conolly J., Lake M., 2012: Geographical Information Systems in Archaeology, Cambridge Manuals in Archaeology, Cambridge University Press, United Kingdom.

Galton A., 2004: Fields and Objects in Space, Time and Space-time, Spatial Cognition and Computation 4 (1): 39-68, DOI:10.1207/s15427633scc0401_4.

Europejska Konwencja Krajobrazowa. Dz.U. 2006, nr 14, poz. 98.

ISO 19107, 2010: PN-EN ISO Informacja geograficzna – schemat przestrzenny. PKN, Warszawa.

Linsenbarth A., 2007: Geoprzestrzeń wydarzeń biblijnych. Roczniki Geomatyki t. 5, z. 8: 57-66, PTIP, Warszawa, ISSN 1731-5522.

Szady B., 2013: Czasowo-przestrzenne bazy danych jako narzędzie w geografii historycznej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ISSN 1508-1117.

Źródła internetowe:

http://geohistoria.pl/ (dostęp listopad 2014)

http://www.freeworldmaps.net/ (dostęp lipiec 2014)