Koncepcja pozyskania danych na potrzeby multimedialnego przewodnika mobilnego po szlakach turystycznych

Renata Pelc-Mieczkowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Katedra Geodezji Szczegółowej
Polska

Streszczenie

Wszechobecność technologii mobilnych wpływa na wiele dziedzin życia zmieniając sposób w jaki poszukujemy informacji, komunikujemy się a także spędzamy wolny czas. W pracy przedstawiono koncepcję pozyskania danych na potrzeby multimedialnego przewodnika mobilnego po szlakach turystycznych. W ramach opracowania przeanalizowano dostępną dokumentację szlaków turystycznych oraz przeprowadzono badanie przydatności różnych technologii GNSS do bezpośredniej inwentaryzacji szlaków. Opracowano także przykładowe założenia dotyczące zakresu i sposobu prezentacji danych nawigacyjnych oraz krajoznawczych. Zaprezentowano przykładową wersję testową mobilnej aplikacji zasiloną przykładowymi danymi dotyczącymi trzech szlaków turystycznych okolic jeziora Omulew.

Słowa kluczowe:

audio przewodnik; przewodnik multimedialny; technologie mobilne; szlaki turystyczne; GIS w turystyce; kartowanie GPS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bakuła M., Oszczak S., Pelc-Mieczkowska R., 2009: Performance of RTK Positioning in Forest Conditions. Journal of Surveying Engineering 135(3): 125-130, ASCE, USA.

Bakuła, M., Oszczak, S., Pelc-Mieczkowska R., Suchocki, M., Chrostowska, M., Rudziński, M., 2006: Analiza precyzji i dokładności pomiarów GPS w warunkach leśnych. Rocznik Geomatyki t. 4, z. 3: 23-32, PTIP, Warszawa.

GPS SPS PS, 2008: Global Positioning System, Standard Positioning Service, Performance Standard. 4th Edition. Department of Defense USA. http://www.gps.gov/technical/ps/2008-SPS-performance-standard.pdf

Instrukcja Znakowania Szlaków Turystycznych, 2007: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny, Warszawa.

Kowalczyk K., 2012: Dokumentacja techniczna szlaków turystycznych okolic jeziora Omulew. Jabłonka.

Kowalczyk K., 2009: Koncepcja systemu szlaków rowerowych spełniających potrzeby aktualnej turystyki rowerowej. Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, Stare Jabłonki. www.jezioro.com

Kowalczyk K., Walczak T. 2009: Księga Znakarska Warmii i Mazur. Olsztyn. www.jezioro.com

Matuszczyk A.,2004: Szlaki turystyczne w górach, ich utrzymanie, konserwacja i ochrona prawna -

ważny element bezpiecznej turystyki górskiej. Gościniec PTTK nr 3-4: 7-9.

Pelc-Mieczkowska R., 2012: Analiza wiarygodności pozycjonowania GPS/RTK w trudnych warunkach obserwacyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i inżynieria środowiska z. 59, nr 1/II: 217-226.

Źródła internetowe:

www.bikemap.net

www.kamap.pl

www.osmand.net

www.pttk.pl

www.traseo.pl