GeoMedia Enterprise Intelligence – nowe zastosowania kartograficznej metody badań w wielokryterialnej analizie danych przestrzennych

Robert Olszewski
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Kartografii
Polska

Anna Fiedukowicz
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Kartografii
Polska

Streszczenie

W ramach innowacyjnego projektu geoinformacyjnego B+R finansowanego ze środków POIG Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej wraz firmą Intergraph oraz z Wrocławskim Instytutem Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji realizuje temat „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii GeoMedia Enterprise Intelligence realizującej wielokryterialną analizę danych przestrzennych w środowisku narzędziowym desktop oraz Web”. W ramach nawiązanej współpracy możliwe stało się wdrożenie opracowywanych od lat przez Zakład Kartografii PW algorytmów typu spatial data mining, umożliwiających uwzględnienie aspektu przestrzennego w analizach statystycznych.
Autorzy pragną uzyskać wartość dodaną poprzez połączenie w celowy ciąg technologiczny szeregu analiz geostatystycznych, wzbogaconych o zaawansowane wizualizacje kartograficzne. W ciągu tym zaproponowano algorytmy mające służyć wstępnemu przetworzeniu danych, w tym metodę agregacji i metodę reduktów, oraz szereg klasycznych metod statystycznych wzbogaconych o ujęcie lokalne i powiązania przestrzenne.

Słowa kluczowe:

eksploracyjna analiza danych przestrzennych; korelacja; regresja; statystyka przestrzenna; ekonometria przestrzenna

Pełny tekst:

Bez nazwy PDF