Zastosowanie zbiorów danych RDF do modelowania czasoprzestrzennego w geoinformatyce

Jaromar Łukowicz
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Instytut Geodezji i Geoinformatyki
Polska

Adam Iwaniak
Wroclaw University of Environmental and Life Science
Faculty of Environmental Engineering and Geodesy
Institute of Geodesy and Geoinformatics
Polska

Streszczenie

Istotnym wyzwaniem dla gospodarki przestrzennej jest poprawny opis zjawisk zachodzących w przestrzeni i prognozowanie przyszłego jej stanu. Potrzebne są systemy służące gromadzeniu i porządkowaniu danych opisujących stan przestrzeni w jej dynamicznej postaci. Takich rozwiązań mogą dostarczyć technologie sieci semantycznych (Semantic Web), w tym grafy RDF, służące udostępnianiu zasobów przestrzennych, jako danych powiązanych (Linked Data) oraz ontologie, zarówno w postaci taksonomicznej, jak i aksjomatycznej. Obrazowanie odniesienia przestrzennego i czasowego może być realizowane w bezpośrednim odniesieniu do obiektów odzwierciedlających przedmioty i zjawiska występujące w rzeczywistej przestrzeni albo w formie kontekstu czasoprzestrzennego, w jakim informacja o tych obiektach została pozyskana. Pierwsze podejście odnosi się do modelowania danych, a drugie do modelowania metadanych. Autorzy prezentują strukturę, która, dzięki wykorzystaniu grafów RDF w formie tzw. zbiorów danych RDF (RDF Datasets), łączy oba modele w jeden spójny system. Wspólny system, który daje możliwość wykorzystania tych samych narzędzi do wyszukiwania zasobów na podstawie metadanych, a następnie do eksploracji i przetwarzania samych zasobów, które są nimi opisane. Dodatkowo pozwala uzupełniać brakujące informacje o lokalizacji lub trwaniu obiektów rzeczywistych, dzięki informacji zawartej w metadanych.

Słowa kluczowe:

ontologie; zbiory danych RDF; grafy nazwane; ontologie formalne; model czasoprzestrzenny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Allen J.F., 1984: Towards a general theory of action and time. Artificial Intelligence 23: 123-154.

Mera Caraballo AA., Moura Arruda Junior N., Pereira Nunes B., Rabello Lopes G., Casanova M.A., 2014: TRTML – A Tripleset Recommendation Tool based on Supervised Learning Algorithms. The Semantic Web: ESWC 2014 Satellite Events May 25–29, 2014 (Anissaras, Crete, Greece)

Berners-Lee T., Hendler J., Lassila O., 2001: The Semantic Web. Scientific American 501.

Berners-Lee T., Connolly D., 2001: Delta: an ontology for the distribution of differences between RDF graphs. MIT CSAIL 2009/08/27..http://www.w3.org/DesignIssues/Diff

Berners-Lee T., 2004: Reifying RDF (properly), and N3. MIT CSAIL. http://www.w3.org/DesignIssues/Reify.html

Bizer Ch., Heath T., Berners-Lee T., 2009: Linked Data - The Story So Far. International Journal on Semantic Web and Information Systems (IJSWIS).

Bittner T., Donnelly M., Smith B., 2009: A spatio-temporal ontology for geographic information integration. International Journal of Geogr.Inf.Science, Vol. 23: 765-798.

Carroll J. J., Bizer C., Hayes P., Stickler P., 2005. Named graphs, provenance and trust. Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web. ACM Press, (New York, NY, USA): 613-622.

Cox S., 2014: Basic Observations and Sampling Feature Ontology. Semantic Web Journal. http://www.semantic-web-journal.net/system/files/swj890.pdf

Grenon P, 2003: BFO in a Nutshell: A Bi-categorial Axiomatization of BFO and Comparison with DOLCE, IFOMIS REPORTS

Grenon P, Smith B., 2004: SNAP and SPAN: Towards Dynamic Spatial Ontology. Spat.Cog.Comp. Vol. 4: 69-104.

Gruber T., 1995: What is an Ontology? International Journal of Human-Computer Studies, Vol. 43, Issues 4-5: 907-928.

Gutierrez C., Hurtado C.A., Vaisman A., 2007 : Introducing Time into RDF. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Vol. 19, No. 2: 207 p.

Harvey F., Jones J., Scheider S., Iwaniak A., Kaczmarek I., Łukowicz J., Strzelecki M., 2014: Little Steps Towards Big Goals. Using Linked Data to Develop Next Generation Spatial Data Infrastructures (aka SDI 3.0). Proceedings of the AGILE' 2014 ICGIS (Castellón), ISBN: 978-90-816960-4-3.

Herre H., 2010: General Formal Ontology (GFO) A Foundational Ontology for Conceptual Modelling. Media, Vol. 2, Issue: 15: 1-50.

Husserl E., 1901: Badania logiczne (Logische Untersuchungen). Trans. A.Półtawski. PWN 2006.

Kuhn W., Kauppinen T., Janowicz K., 2014: Linked Data – A Paradigm Shift for Geographic Information Science. 8th IC, GIScience 2014, Vienna, Austria. Springer. Lecture Notes in Computer Science Vol. 8728: 173-186.

Li Y.D., Tong X.H., Liu M L., 2008: A Unified Version-Based Spatio-Temporal Data Model. Archives: 103-108.

Iwaniak A., Kaczmarek I., Kubik T., Łukowicz J., Paluszynski W., Kourie D., Cooper A.K., Coetzee S., 2011: An intelligent geoportal for spatial planning. 25th International Cartographic Conference ICC 2011. (Paris).

Iwaniak A., Łukowicz J., Strzelecki M., Kaczmarek I., 2013: Ontology Driven Analysis of Spatio-temporal Phenomena, Aimed At Spatial Planning And Environmental Forecasting, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences Archives Vol. XL-7/W2, ISPRS2013-SSG, (Antalya, Turkey): 119-124.

Iwaniak A., Kaczmarek I., Strzelecki M., Łukowicz J., 2014: Publikowanie danych przestrzennych jako Linked Open Data. Roczniki Geomatyki t.12, z. 1(63): 67-79, PTIP, Warszawa.

ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics. 2009: Report from stage 0 Project 19150 Geographic information – Ontology. ISO/TC 211/WG 7/PT 19150.

Kiryakow A., Momtchev V., 2009: Triplesets: Tagging and Grouping in RDF Datasets. http://www.w3.org/2009/12/rdf-ws/papers/ws24.pdf

Li Y.D., Tong X.H., Liu M.L., 2008: A Unified Version-Based Spatio-Temporal Data Model. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences Archives Vol. XXXVII. Part B2. (Beijing): 103-108.

Łukowicz J., Iwaniak A., Strzelecki M., Kaczmarek I., 2014: Modelowanie dynamiki zjawisk w planowaniu przestrzennym z wykorzystaniem ontologii formalnych. Roczniki Geomatyki t.12, z.1(63): 81-91, PTIP, Warszawa.

Łukowicz J., Kaczmarek I., Iwaniak A., 2012: Semantic metadata in SDI for decision support systems in spatial planning. Global Geospatial Conference 2012 (Québec City, Canada). GSDI Association.

Ryan N., Pascoe J., Morse D., 1998: Enhanced Reality Fieldwork: the Context Aware Archaeological Assistant. Kent, CT2 7NF, UK. http://www.cs.kent.ac.uk/pubs/1998/616/content.html

Udrea O., Reforgiato Recupero D., Subrahmanian V.S., 2008: Annotated RDF. University of Maryland IACS.