Projektowanie interfejsu wspomagającego analizy przestrzenne w systemie Google Earth

Małgorzata Papież
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej
Polska

Andrzej Leśniak
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej
Polska

Streszczenie

Artykuł opisuje możliwości konstrukcji interfejsów wspomagających analizy przestrzenne. Istotnym zagadnieniem było wybranie odpowiedniego narzędzia, które umożliwiłoby zaprojektowanie aplikacji, która jednocześnie realizuje obliczenia i wizualizuje je na trójwymiarowej mapie świata. Na podstawie zebranych informacji postanowiono do tego celu użyć system Google Earth, rozszerzając jego funkcjonalność o rozwiązania zaproponowane przez użytkownika. Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki interfejsowi GoogleEarth API i jego odpowiednikowi dla języka C# - bibliotece FC.GEPluginCtrls . Wymaga, ono, stworzenia własnej aplikacji, w której osadzona zostaje wtyczka Google Earth Plugin, będąca okrojoną wersją systemu.
Powstały system posiada zarówno podstawowe funkcjonalności, które pozwalają na proste wizualizacje i analizy danych, ale i narzędzia do bardziej zaawansowanych analiz przestrzennych. Jako przykład zaimplementowano analizy geostatystyczne. Rozszerzyło to sposób analizy danych uwzględniając ich rozkład przestrzenny.
Aplikacja pozwala prowadzić analizy geostatystyczne na danych sejsmologicznych zapisanych w formacie KML. Dane te pochodzą ze strony USGS. Jak każde dane przestrzenne zawierają one informacje o położeniu ogniska trzęsienia ziemi (w tym wypadku hipocentrum), opisane za pomocą współrzędnych geograficznych. Czas wystąpienia, głębokość i magnituda są parametrami, wykorzystywanymi do przeprowadzenia przykładowych analiz geostatystycznych. Analizy te pozwalają na obliczenie wariogramu oraz wariogramu anizotropowego.
Konstrukcja interfejsu Earthquake pozwoliła połączyć trójwymiarowe wizualizację 3D wraz z narzędziami geostatystycznymi. Nakładka geostatystyczna jest jednak tylko przykładem w jaki sposób możemy korzystać z narzędzia jakim jest Google Earth do celów wizualizacji rezultatów obliczeń naukowych. To dzięki niemu możliwe jest projektowanie aplikacji bazujących na danych przestrzennych i dostosowywanie ich funkcjonalności do konkretnych danych. Utrudnieniem staje się tylko wydajność która wraz ze wzrostem ilości danych gwałtownie spada. Przyczyny takiego problemu należy doszukiwać się w wielopoziomowości kodu.

Słowa kluczowe:

Google Earth API; analizy przestrzenne; KML; biblioteka FC.GEPluginCtrls

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Carr J.R, Glass C.E., 1989: Use of geostatistics for accurate mapping of earthquake ground motion. Geophysical Journal 97: 31-40.

Clark I., 1979: Practical Geostatistics. Aloa, Central Scotland.

Namysłowska-Wilczyńska B., 2006: Geostatystyka. Teoria i zastosowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Porzycka S., 2007: Wykorzystanie techniki PSInSAR do badania niewielkich, pionowych przemieszczeń terenu w północno-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

Sertel E., Kaya S., Curran P. J., 2007: The use of geostatistical methods to identify severe earthquake damage in an urban area. Urban Remote Sensing Joint Event.

Zawadzki J., 2005: Wykorzystanie metod geostatystycznych w badaniach środowiska przyrodniczego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Zawadzki J., 2011: Metody geostatystyczne dla kierunków przyrodniczych i technicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Źródła internetowe (dostęp10.01.2014 r.)

GEWebBrowser, https://code.google.com/p/winforms-geplugin-control-library/wiki/GEWebBrowser

FC.GEPluginCtrls, https://code.google.com/p/winforms-geplugin-control-library/

Google Earth API, https://developers.google.com/earth/

Google Earth Home Page, http://www.google.pl/intl/pl/earth

Google Earth Plugin, http://www.google.com/earth/explore/products/plugin.html

KML - Keyhole Markup Language, https://developers.google.com/kml/

OGC - Open Geospatial Consortium, http://www.opengeospatial.org/

USGS - United States Geological Survey, http://www.usgs.gov/

Visual Studio Home Page, http://www.visualstudio.com/