Geoportal jako narzędzie wspomagające prace geologiczno-inżynierskie na przykładzie projektu ISMOP

Michał Lupa
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej
Polska

Andrzej Leśniak
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej
Polska

Streszczenie

W artykule zostały szczegółowo omówione etapy projektowania i implementacji systemu wspomagania prac geologiczno-inżynierskich, którego główną składową jest aplikacja webowa typu geoportal. Został on stworzony jako moduł wspomagający w projekcie Informatycznego Systemu Monitorowania Obwałowań Przeciwpowodziowych, realizowanego w ramach grantu NCBiR. Artykuł ten wskazuje ponadto na możliwość zastosowania prężnie rozwijającej się technologii WebGIS
w kontekście wizualizacji i prezentacji map tematycznych. Omówione rozwiązania uwzględniają interoperacyjność na poziomie kilku różnych zbiorów danych, które poprzez konsolidację stanowią świetną bazę dla analiz przestrzennych, dedykowanych tego rodzaju projektom. Przytoczony projekt na każdym etapie wykorzystywał funkcjonalności dostarczane przez prezentowany geoportal. Fakt ten może świadczyć o rosnącym znaczeniu danych i systemów geoinformacyjnych w naukach o Ziemi, pracach inżynieryjnych, czy zarządzaniu wielkoskalowymi projektami.

Słowa kluczowe:

system informacji przestrzennej; baza danych przestrzennych; ISMOP; geologia; obwałowania przeciwpowodziowe; powódź

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Białousz S., Chmiel J., Fijałkowsk, A., Różycki S., 2012: Geoportal GS Soil Poland. Roczniki Geomatyki t. 10, z. 4: 7-16, PTIP, Warszawa.

Bielecka E., Cichociński P., Iwaniak A., Krawczyk A., Pachół P., 2009: Przegląd polskich geoportali na podstawie konkursu “The SDI Best Practice Award 2009”. Roczniki Geomatyki t. 8, z. 6: 19-27, PTIP, Warszawa.

Dygaszewicz J., 2006: Projekt GEOPORTAL.GOV.PL i jego znaczenie dla udostępniania danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Roczniki Geomatyki t. 4, z. 1: 57-72, PTIP, Warszawa.

Dukaczewski D., 2007: Wojewódzkie portale informacji przestrzennej. Roczniki Geomatyki t. 5, z. 3: 37-56, PTIP, Warszawa.

Dukaczewski D., Bielecka E., 2009: Analiza porównawcza krajowych geoportali w Europie. Roczniki Geomatyki t. 7, z. 6: 35-60, PTIP, Warszawa.

Dyrektywa UE, 2007: Dyrektywa 2007/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). Dz.U. UEL 108 z 25.4.2007.

Gąsiorowski J., 2010: Zasady obrazowania INSPIRE, a prezentacja kartograficzna w serwisie Geoportal.gov.pl. Roczniki Geomatyki t. 8, z. 5: 73-77, PTIP, Warszawa.

Głażewski A., 2006: Modele rzeczywistości geograficznej a modele danych przestrzennych. [W:] Wybrane problemy generalizacji kartograficznej: 1-11. Kraków.

Ney B., 2007: Informacja przestrzenna w naukach o Ziemi. Roczniki Geomatyki t. 5, z. 6: 119-124, PTIP, Warszawa.

Parkitny Ł., Lupa M., Materek K., Inglot A., Pałka P., Mazur K., Kozioł K., Chuchro M., 2013: Koncepcja i opracowanie Geoportalu AGH. Roczniki Geomatyki t. 11, z. 3: 79-85, PTIP, Warszawa.

Dubravka S.;,Vrtunski M., Alargić I., Ristić A., Petrovački D,. 2012: Development of geoportal for landslide monitoring. Glasnik Srpskog geografskog drustva vol. 92, issue 4: 63-78.

Stelmaszczuk M., Drzewiecki W., Bielecki M., 2010: Upowszechnianie wykorzystania informacji przestrzennej – propozycja specjalistycznego geoportalu. Roczniki Geomatyki t. 8 z. 6: 121-130, PTIP, Warszawa.

Van der Meulen M.J., Doornenbal J.C., Gunnink J.L., Stafleu J., Schokker J., Vernes R.W., Van Geer F.C., Van Gessel S.F., Van Heteren S., Van Leeuwen R.J.W., Bakker M.A.J., Bogaard P.J.F., Busschers F.S., Griffioen J., Gruijters S.H.L.L., Kiden P., Schroot B.M., Simmelink H.J., Van Berkel W.O., Van Der Krogt R.A.A., Westerhoff W.E., Van Daalen T.M., 2013: 3D geology in a 2D country: perspectives for geological surveying in the Netherlands. Netherlands Journal of Geosciences 92-4: 217-241.