Uzyskiwanie bezpłatnych danych z serwisu pogodowego www.ogimet.com

Karol Przeździecki
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska
Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska
Polska

Jarosław Zawadzki
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska
Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska
Polska

Witold Sikorski
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska
Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska
Polska

Streszczenie

W artykule autorzy zaprezentowali metodę pobierania, dekodowania oraz konwersji informacji meteorologicznych z raportów SYNOP. Praca pokazuje możliwość bezpłatnego zdobycia danych oraz ich przetworzenia do wybranego formatu, tak aby możliwe były dalsze analizy przestrzenne na zbiorze danych. Omawianą metodę zademonstrowano na przykładzie estymacji temperatury powietrza na wysokości pomiarowej 2m na terenie Polski. Dane zostały pozyskane z serwisu pogodowego www.OGIMET.com. Dekodowanie raportów SYNOP oraz konwersja została wykonana autorskim skryptem, natomiast do reprezentacji przestrzennej danych oraz ich analizy zostały wykorzystane bezpłatne programy SAGA GIS oraz Quantum GIS.

Słowa kluczowe:

dane meteorologiczne; MATLAB; kriging; rozkład przestrzenny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Biuletyn Informacji Publicznej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 2014: Projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. http://mac.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych/projekt-zalozen-projektu-ustawy-o-ponownym-wykorzystywaniu-informacji-sektora-publicznego.htm

Błaś M., Chabior M., 2014: List stowarzyszenia Klimatologów Polskich do Ministerstwa Informatyzacji i Cyfryzacji.

Goovaerts P., 1997: Geostatistics for Natural Resources Evaluation. Applied Geostatistics Series. XIV: 483 pp, Oxford University Press, New York.

Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej, 1996: Klucze do szyfrowania wyników przyziemnych obserwacji meteorologicznych dla celów synoptycznych oraz klucze storm-avio. FM 12 Ext. SYNOP.

Isaaks E.H., Srivastava R.M., 1989: An introduction to applied geostatistics. Oxford University Press, New York.

Miatkowski Z., Przeździecki K., Zawadzki J., 2013: Obserwacje zróżnicowania przestrzennego warunków wodnych trwałych użytków zielonych w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni w regionie oddziaływania kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Roczniki Geomatyki t.11, z. 4(61): 59-66, PTIP, Warszawa.

OGIMET, 2014: Professional information about meteorological conditions in the world. http://ogimet.com/

Zawadzki J., 2011: Metody geostatystyczne dla kierunków przyrodniczych i technicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Zawadzki J., Przeździecki K., 2013: Metoda wyznaczania wskaźnika suszy TVDI i jego analiza statystyczna na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego. Acta Agrophysica 20(3): 495-507.