Złożoność schematów aplikacyjnych UML i GML

Agnieszka Chojka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Katedra Geodezji Szczegółowej
Polska

Streszczenie

Implementacja dyrektywy INSPIRE w Polsce oraz budowa Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, spowodowały znaczny wzrost zainteresowania udostępnianiem danych przestrzennych i związanych z nimi usług, zwłaszcza przez organy publiczne i interesariuszy prywatnych. Zaowocowało to szeregiem inicjatyw mających na celu harmonizację różnych zbiorów danych przestrzennych, a więc zapewnienie ich spójności logicznej i semantycznej.
Proces harmonizacji wymaga albo opracowania nowych struktur danych albo dostosowania już istniejących struktur danych przestrzennych do wytycznych i zaleceń INSPIRE. Struktury danych zapisywane są w postaci schematów aplikacyjnych UML i GML. Błędne lub zbyt złożone zapisy struktur danych mają bezpośredni wpływ na możliwość generowania plików GML z konkretnymi danymi (obiektami), a tym samym mogą być przyczyną różnych problemów i anomalii na etapie produkcji danych.
Przedmiotem badań jest dokonanie pomiaru złożoności schematów aplikacyjnych UML i GML opracowanych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w zakresie prac związanych z implementacją dyrektywy INSPIRE w Polsce. Zakłada się także dokonanie analizy istniejących miar złożoności struktur zapisanych w języku XML Schema oraz zbadanie możliwości wykorzystania różnych narzędzi do zmierzenia złożoności struktur zapisanych w języku UML i GML (XML Schema).

Słowa kluczowe:

GML; UML; schemat aplikacyjny; złożoność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Basci D., Misra S., 2009: Measuring and evaluating a design complexity metric for XML schema documents. Journal of Information Science and Engineering, 25(5):1405-1425.

Castor, 2014: The Castor Project. http://castor.codehaus.org/index.html.

Chojka A., 2013: Niejednoznaczność transformacji UML-GML. Roczniki Geomatyki, t. 11, z. 1(58): 21-33, PTIP, Warszawa.

DeMarco T., 1986: Controlling Software Projects: Management, Measurement, and Estimates. Prentice Hall PTR Upper Saddle River, NJ, USA.

Genero M., Piattini M., Calero C., 2005: A Survey of Metrics for UML Class Diagrams. Journal of Object Technology, vol. 4, no. 9: 59-92, ETH Zurich.

ISO/TC 211 (Geographic Information/Geomatics), ISO 19136:2007, Geographic information – Geography Markup Language (GML). Norma PN-EN ISO 19136:2009, Informacja geograficzna – Język znaczników geograficznych GML.

Kang D., Xu B., Lu J., Chu W. C., 2004: A Complexity Measure for Ontology Based on UML. Proceedings of the 10th IEEE International Workshop on Future Trends of Distributed Computing Systems: 222-228.

Kim H., Boldyreff C., 2002: Developing Software Metrics Applicable to UML Models. 6th ECOOP Workshop on Quantitative Approaches in Object-Oriented Software Engineering.

Lämmel R., Kitsis S., Remy D., 2005: Analysis of XML schema usage. Proceedings of XML Conference 2005: 1-35, Atlanta, Georgia.

Lincke R., Lundberg J., Löwe W., 2008: Comparing Software Metrics Tools. Proceedings of the International Symposium on Software Testing and Analysis: 131-141, ACM, New York, USA.

Manso M. E., Genero M., Piattini M., 2003: No-Redundant Metrics for UML Class Diagram Structural Complexity. Advanced Information Systems Engineering, Lecture Notes in Computer Science Vol. 2681:127-142, Springer, Berlin, Heidelberg.

McDowell A., Schmidt Ch., Yue K-B., 2005: Analysis and Metrics of XML Schema. International Conference on Software Engineering Research and Practice: 538-544.

SDMetrics, 2014: The Software Design Metrics tool for the UML. http://www.sdmetrics.com/

Tamayo A., Granell C., Huerta J., 2011: Analysing Complexity of XML Schemas in Geospatial Web Services. COM.Geo '11 Proceedings of the 2nd International Conference on Computing for Geospatial Research & Applications, Article No. 17, ACM New York, NY, USA.

Vargas R. T., Nugroho A., Chaudron M., Visser J., 2012: The Use of UML Class Diagrams and Its Effect on Code Change-proneness. Proceedings of the Experiences and Empirical Studies in Software Modelling Workshop 2012, Innsbruck, Austria.

Yi T., Wu F., Gan Ch., 2004: A Comparison of Metrics for UML Class Diagrams. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, Vol. 29 Issue 5: 1-6, New York, USA.