Problemy projektowania i implementacji systemów dla archiwów dokumentów indeksowanych geograficznie

Roland Rusiecki
Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki Informatyki i Telekomunikacji
Katedra Systemów Geoinformatycznych
Polska

Streszczenie

Dokumenty w typowych archiwach lub bibliotekach indeksowane są za pomocą ich tytułów autorów i typów. Dodanie możliwości wyszukiwania za pomocą lokalizacji geograficznej zawieranych informacji, może uczynić proces przeszukiwania spójnym i wszechstronnym.
W artykule opisano problemy projektowe i implementacje w trakcie tworzenia oprogramowania do zarządzania archiwami dokumentów zorientowanymi geograficznie. Oprócz zagadnień związanych bezpośrednio z indeksowaniem geograficznym dokumentów, poruszono również zaganiania praktyczne, związane z dostosowaniem archiwów dokumentów do specyfiki naszego kraju, jak uwzględnienie przepisów o informacji niejawnej, czy ochronie danych osobowych.

Słowa kluczowe:

archiwa dokumentów; indeksowanie geograficzne; zakres geograficzny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Brinker B.,1962: Geographic approach to materials in the Library of Congress subject headings. Library Research and Technical Services.

Byron J., 1987: Topographical indexing. The Indexer.

Griffiths A., 1989: SAGIS: A proposal for a Sardinian geographical information system and an assessment of alternative implementation strategies. Journal of Information Science vol.15, issue 4-5: 261-267.

Hill L.L., 1990: Access to Geographic Concepts in Online Bibliographic Files: Effectiveness of Current Practices and the Potential of a Graphic Interface. Dissertation. University of Pittsburgh.

King C., 2009: Long live ISO 32000-1. The PDF Standard. ISO Focus 4/2009: 24-25. http://www.iso.org/iso/p.24__main_focus.pdf

Obe R.O., Hsu L.S, 2011: PostGIS in Action. Manning Publications CO. USA.

RLG, 1989: Research Libraries Group enters new sphere with georeferencing project. Research Libraries Group News.

Salton G., 1989: Automatic Text Processing: The Transformation, Analysis, and Retrieval of Information by Computer. Addison-Wesley, Reading, MA.

Woodruff A.G., Plaunt C.,1994: GIPSY :Automated Geographic Indexing of Text Documents. Journal of the American Society for Information Science 45(9): 645-655.