Analiza wariantów modeli obudowy podatnej-łukowej wyrobiska górniczego w aspekcie przetwarzania komputerowego

Artur Krawczyk
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej
Polska

Rafał Kula
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej
Polska

Streszczenie

W pracy przedstawiono trzy trójwymiarowe modele wyrobisk górniczych tej samej obudowy podatno-łukowej o różnym stopniu skomplikowania i złożoności grafiki wektorowej. Do wykonania rysunków 3D posłużyły dane z stacjonarnego skaningu laserowego wyrobisk podziemnych kopalni ćwiczebnej „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. Dokładnie opisano procedurę tworzenia modeli oraz przeprowadzono serię eksperymentów mających na celu określenie użyteczności trzech modeli danych. Eksperymenty polegały na pomiarach czasu w jakim dany plik wektorowy zostanie otwarty przez aplikację (czyli wczytany z dysku i udostępniony do edycji). Wyniki pozwoliły na określenie zależności pomiędzy stopniem skomplikowania modelu, a możliwością zastosowania go do reprezentacji wielu kilometrów wyrobisk prawdziwej kopalni. Wszystkie prace wykonano w oprogramowaniu firmy Bentley Systems – Microstation V8 XM.

Słowa kluczowe:

trójwymiarowy model wyrobiska górniczego; wydajność komputera; grafika komputerowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bąbik M., 2013: Oprogramowanie “Aproksymacja”. www.eureka_pile.republika.pl

Krawczyk A., 2008: Zastosowanie MicroStation do wizualizacji i animacji 3D w górnictwie. VII Konferencja naukowo-techniczna Ochrona środowiska na terenach górniczych, Szczyrk.

Kula R., 2013: Analiza wydajności systemu komputerowego w zakresie prezentacji zgeneralizowanych wyrobisk przestrzennej mapy górniczej wykonanej na bazie skaningu laserowego. Praca magisterska, AGH Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, promotor dr inż. A. Krawczyk.

Lewińska P., Matwij W., Ciępka G., 2013: Skaning, modelowanie i animacja 3D wyrobisk zabytkowej kopalni ćwiczebnej „Sztygarka”. [W:] Dyczko A., Krawczyk A. (red.) Geomatyka górnicza – praktyczne zastosowania. Monografia, IGSMiE PAN, Kraków.

Poniewiera M., 2007: Generowanie numerycznego modelu złoża w programie Autodesk Civil 3D. Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Górnictwo, Gliwice.

Wandelen C.J., 2013: Oprogramowanie CPUBENCH. www.haagsite.nl