Podsumowanie zajęć dydaktycznych koła naukowego studentów AGH w zakresie grafiki komputerowej

Artur Krawczyk
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej
Polska

Streszczenie

W artykule zaprezentowano doświadczenia dydaktyczne zebrane z 6 lat działalności Studenckiego Koła Naukowego Grafiki Komputerowej. Omówiono zakres zajęć realizowanych na spotkaniach koła oraz uzyskane efekty w postaci osiągnięć studentów po zakończeniu studiów.

Słowa kluczowe:

dydaktyka; grafika komputerowa; geomatyka; studenci

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Chowaniec K. 2011: Ocena implementacji usługi WMS w środowiskach aplikacji GIS. Magazyn Geoinformacyjny Geodeta nr 5(192), Warszawa.

Ilba M., 2012: Pozyskiwanie danych do stworzenia numerycznego modelu terenu. [W:] Wpływ PWSZ (obecnie PWSTE) w Jarosławiu na rozwój miasta – analiza rynku nieruchomości i jego otoczenia. Monografia. PWSTE, Jarosław.

Krawczyk A., 2008: Zastosowanie MicroStation do wizualizacji i animacji 3D w górnictwie. VII Konferencja naukowo-techniczna, Ochrona środowiska na terenach górniczych, Szczyrk.

Lewińska P., Matwij W., Ciępka G., 2013: Skaning, modelowanie i animacja 3D wyrobisk zabytkowej kopalni ćwiczebnej Sztygarka. [W:] Dyczko A., Krawczyk A. (red.), Geomatyka górnicza – praktyczne zastosowania. Monografia, IGSMiE PAN, Kraków.

Stojek E. 2010: Zastosowanie GIS w zagrożeniach naturalnych i kryzysowych na przykładzie symulacji powodzi miasta Krakowa. Geomatyka i Inżynieria nr 3, PWSTE, Jarosław.

Witryna Laboratorium Komputerowego Grafiki Komputerowej Katedry Informatyki Stosowanej. Dostęp 10.10.2013. http://grafika.kis.agh.edu.pl/laboratorium.html

Witryna Laboratorium Wizualizacji Trójwymiarowej i Wirtualnej Rzeczywistości. Dostęp 10.10.2013. http://www.ki.agh.edu.pl/strona/laboratorium-wizualizacji-trojwymiarowej-i-wirtualnej-rzeczywistosci