Generalizacja danych topograficznych w obiektowo zorientowanym środowisku narzędziowym Clarity

Izabela Karsznia
Uniwersytet Warszawski
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Katedra Kartografii
Polska

Jacqueleen Joubran Abu Daoud
Politechnika Izraelska – TECHNION
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Departament Transportu i Geoinformacji
Izrael

Streszczenie

Celem prowadzonych prac jest próba generalizacji budynków i dróg poprzez opracowanie i implementację zasad generalizacji w postaci bazy wiedzy w jednym z najbardziej zaawansowanych programów wspomagających automatyczną generalizację danych przestrzennych –Radius Clarity firmy 1Spatial. Przedmiot badań stanowią zarówno analizy zmierzające do formalizacji i implementacji bazy wiedzy dotyczącej generalizacji opracowań w skalach topograficznych, jak również ich weryfikacja w postaci eksperymentów generalizacji w środowisku Radius Clarity.
Zakres prezentowanych prac badawczych obejmuje próbę generalizacji budynków i dróg w skalach topograficznych przeprowadzoną przez I.Karsznia we współpracy z Politechniką w Hajfie (J. Abu Daoud) oraz firmą 1Spatial. Badania te obejmują generalizację budynków oraz dróg wchodzących w skład izraelskiej podstawowej bazy danych przestrzennych z poziomu szczegółowości 1:10 000 do poziomu szczegółowości 1:25 000. W celu weryfikacji prowadzonych prac badawczych, uzyskane wyniki generalizacji porównano z modelem generalizacji zaimplementowanym w środowisku MATLAB i zaproponowanym przez naukowców z Politechniki w Hajfie.
Prace wykonane w ramach niniejszych badań przyczynią się do zmniejszenia subiektywności procesu generalizacji danych przestrzennych wykorzystywanych do opracowań. Opracowanie metod automatycznej generalizacji jest również bardzo istotne w celu usprawnienia procesu redakcji
i generalizacji map.

Słowa kluczowe:

generalizacja kartograficzna; baza danych topograficznych; modelowanie restrykcyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Ai, T., Li, J. 2008: An Object Oriented Model for Representation Life span Over Scale Space. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. XXXVII. Part B2. WG II/3 Multiple Representations of Image and Vector Data, Beijing: 425-432.

Bader M., Barrault M., Weibel R., 2005: Building displacement over a ductile truss. Intern. J. of Geogr. Inform. Science vol. 19, no. 8–9: 915–936.

Bell M., Neuffer D., Woodsford P., 2004: Agent-based generalization - an update on progress. Kartographische Nachrichten Bd 54, nr 4: 170-177.

Bildirici O., 2004: Building and road generalization with the Change generalization software using turkish topographic base map data. Cartography and Geographic Information Science vol. 31, nr 1: 43–54.

Duchene C , 2003: Coordinative agents for automated generalisation of rural areas. ICA Workshop on Generalization and Multiple Representation, Paryż.

http://generalisation.icaci.org/images/files/workshop/workshop2003/duchene_v1.pdf

Duchene C., Burghartd D., Stoter J., 2013: Designing MRDB and multi-scale DCMs: sharing experience between governmental mapping agencies. ICA Workshop on Generalization and Multiple Representation, Drezno.

http://generalisation.icaci.org/images/files/workshop/workshop2013/slides/2013_WSICA_DucheneEtAl.pdf

Harrie, L., 1999: The Constraint Method for Solving Spatial Conflicts in Cartographic Generalization. Cartography and Geographic Information System vol. 26, No. 1: 55-69.

Harrie, L., 200:, Weight – setting and Quality Assessment in simultaneous Graphic Generalization. The Cartographic Journal vol. 40 No. 3: 221-233.

Hehai W., 2001: Research of Fundamental Theory and Technical Approaches to Automating Map Generalization. Proceedings of the 20th International Cartographic Conference, ICC 2001 Beijing, China, 3:1914-1921.

Jones C.B., Ware M., 2005: Map Generalization in the Web Age. International Journal of Geographic Information Science 19(8-9): 859-870.

Joubran, A. J., Doytsher, Y., 2005: A Combined Automated Generalization Model Based on the Relative Forces between Spatial Objects. Proceedings of the XXII International Cartographic Conference, A Coruña, Spain.

Karsznia I., Ostrowski W., 2011: Możliwości wykorzystania morfologii matematycznej w procesie generalizacji zabudowy. [W:] Żyszkowska W., Spallek W. (red.), Główne problemy współczesnej kartografii. Zastosowanie statystyki w GIS i Kartografii, Wrocław: 73-82.

Kilpelainen T. 200:, Knowledge Acquisition for Generalization Rules. Cartography and Geographical Information System 27(1): 41-50.

Kozioł K., 2012: Operatory generalizacji warstwy zabudowy. Roczniki Geomatyki t. 10, z.7(57): 45-57, PTIP Warszawa.

Liqiang Z., Deng H., Chen D., Zhen W., 2013: A spatial cognition-based urban building clustering approach and its applications. Intern. J. of Geogr. Inform. Science vol. 27, no. 4: 721-740.

Mustafa, N., Krishnan, S., Varadhan, G., Venkatasubramanian, S., 2006: Dynamic simplification and visualization of large maps. International Journal of Geographical Information Science vol. 20, No. 3: 273-302.

Revell P., 2008: A review of the Clarity generalization platform and the customisations developed at Ordnance Survey research. ICA Workshop on Generalization and Multiple Representation, Montpellier. http://aci.ign.fr/montpellier2008/papers/17_Revell.pdf

Richardson, D. E., Mackaness, A. W. 1999: Computational Processes for Map

Generalization.(Introduction). Cartography and Geographical Information System vol. 26, No. 1: 3-5.

Ruas A., 1999 : Modele de generalisation de donnes geographiques a base de constraintes et d'autonomie. Praca doktorska, Uniwersytet Marne la Vallee, Paryż.

Sarjakoski T., 2007: Conceptual models of generalization and multiple representation. [In:] Mackaness A. W., Ruas A., Sarjakoski T., Generalization of geographic information: cartographic modelling and applications, Elsevier.

Sester M., 2005: Optimization approaches for generalization and data abstraction. Intern. J. of Geogr. Inform. Science vol. 19, no. 8–9: 871-897.

Steiniger, S., Weibel, R. 2007: Relations among Map Objects in Cartographic Generalization. Cartography and Geographic Information Science issue 34 (3): 175-179.

Stoter J., Baella B., Blok C., Burghardt D., Davila F., Duchene C., Pla M., Regnauld N., Touya G., 2010: EuroSDR research on state-of-the-art of automated generalization in commercial software: main findings and conclusions. ICA Workshop on Generalization and Multiple Representation, Zurich. http://generalisation.icaci.org/images/files/workshop/workshop2010/genemr2010_submission_4.pdf

Töpfer F., Pillewizer W., 1966: The principles of selection: a means of cartographic Generalization. The Cartographic Journal vol. 3, nr 1: 10-16.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych t. II.