Społeczeństwo informacyjne i jego udział w budowaniu bazy wiedzy o dziedzictwie narodowym Polski

Arkadiusz Kołodziej
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Polska

Streszczenie

W artykule zasygnalizowano rosnącą rolę lokalizacji geoprzestrzennej w prezentacji różnorodnych zjawisk oraz udział społeczeństwa w pozyskiwaniu i użytkowaniu danych geoprzestrzennych, wynikające z dostępności Internetu i urządzeń mobilnych. Zdefiniowano użytkowników pasywnych i aktywnych.
Przedstawiono 2 projekty stanowiące pierwsze w Polsce ogólnopolskie akcje crowdsourcingowe, bazujące na wolontariacie. Realizowane były latem 2012 r., każdy trwał ok. miesiąca. Pierwszy projekt prowadziła fundacja Centrum Cyfrowe, drugi fundacja Wikimedia Polska, Ich współorganizatorem i jednocześnie beneficjentem był Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Pierwszy - Polska „Otwarte Zabytki” – posłużył do sprawdzenia i uzupełniania ok. 7900 obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W drugim – Wiki lubi zabytki – wykonano ok. 51 000 zdjęć oraz określono geolokalizację wszystkich obiektów wpisanych do rejestru. Zestawiając dane archiwalne z pozyskanymi z ww. projektów, stwierdzono znaczne przyspieszenie w pozyskiwaniu wiarygodnej informacji przestrzennej, ale jednocześnie bezwzględną konieczność kontroli jakościowej tych informacji.

Słowa kluczowe:

infrastruktura informacji przestrzennej; INSPIRE; rejestr zabytków; obszary chronione; crowdsourcing; społeczeństwo informacyjne; dziedzictwo narodowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Deutsche bank research: The desire for (digital) mobility is inexorable. http://www.dbresearch.de/servlet/reweb2.ReWEB?addmenu=false&document=PROD0000000000292718&rdShowArchivedDocus=true&rwnode=DBR_INTERNET_DE-PROD$TM&rwobj=ReDisplay.Start.class&rwsite=DBR_INTERNET_DE-PROD

Google official blog: The bright side of sitting in traffic: Crowdsourcing road congestion data. Google Corporation. 25 sierpień 2009. http://googleblog.blogspot.com/2009/08/bright-side-of-sitting-in-traffic.html

Projekt Otwarte zabytki. http://www.otwartezabytki.pl/

Projekt Wiki lubi zabytki! http://wikizabytki.pl/