Wykorzystanie zbiorów przybliżonych do pozyskiwania wiedzy i budowy reguł systemu generalizacji informacji geograficznej

Anna Fiedukowicz
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Kartografii
Polska

Streszczenie

Proces generalizacji informacji geograficznej zawsze opierał się na wiedzy i doświadczeniu kartografa, który go wykonywał. Postępujące zmiany technologiczne, w szczególności zaś zmiana sposobu przechowywania informacji przestrzennej, polegające na zastąpieniu formy analogowej elektroniczną (zwykle opartą o bazy danych), sprawiają, że owa wiedza niezbędna w generalizacji, jakkolwiek wciąż kluczowa, jest również przechowywana w inny sposób. Dziś na podstawie wieloletniego doświadczenia kartografa budowane są bazy wiedzy, które mają umożliwić, przynajmniej częściową automatyzację procesu generalizacji.
Taką bazę wiedzy dla współczesnych danych przestrzennych może stanowić np. informacja o atrybutach obiektów istotnych z punktu widzenia procesu generalizacji i reguły generalizacyjne o te atrybuty oparte. Dzisiejsze bazy danych przestrzennych posiadają szereg atrybutów a kolejne mogą zostać obliczone w oparciu o geometrię obiektów, czy ich topologię. Trudność polega jednak na wyłonieniu informacji kluczowych w procesie generalizacji informacji geograficznej. W artykule zaprezentowano wykorzystanie konceptu zbiorów rozmytych oraz reduktów. Redukt jest podzbiorem oryginalnego zbioru atrybutów, który pozwala na równie dobre podjęcie decyzji (w tym przypadku dotyczącej generalizacji), co oryginalny zbiór atrybutów. Jego wyznaczenie pozwala więc na wybranie spośród dostępnych atrybutów tych o najistotniejszym znaczeniu.
Wiedza o tym, które atrybuty są kluczowe dla poszczególnych operatorów generalizacji jest więc w ten sposób wydobywana z już istniejących danych. Wyselekcjonowane atrybuty mogą zaś zostać wykorzystane do tworzenia reguł procesu generalizacji. Dzięki wykorzystaniu jedynie atrybutów tworzących redukt budowa reguł, staje się łatwiejsza a same reguły, a co za tym idzie cały proces generalizacji, bardziej przejrzysty.

Słowa kluczowe:

generalizacja informacji geograficznej; baza wiedzy; zbiory przybliżone; redukty

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bazan J., 1999: Metody wnioskowań aproksymacyjnych dla syntezy algorytmów decyzyjnych. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski.

Benz S.A., Weibel R., 2013: Road Network Selection Using an Extended Stroke-Mesh Combination Algorithm. 16th ICA Generalisation Workshop.

Fiedukowicz A., 2013a: Fuzzy Generalization Inference System – the example of selection parameterization for roads and hydrographic network. Proceedings of International Cartographic Conference, Dresden 2013.

Fiedukowicz A., 2013b: Construction of fuzzy interference system for generalization of geographic information – selection of roads segments. Geoinformatica Polonica no. 12, przyjęty do publikacji.

Główny Geodeta Kraju, 2008: Wytyczne techniczne Baza Danych Topograficznych, wersja 1.0 – uzupełniona.

Nguyen H.S., 2011: Systemy decyzyjne (matematyka stosowana). Dostęp 18.07.2013 r. http://mst.mimuw.edu.pl/wyklady/syd/wyklad.pdf

Pawlak Z., 1982: Rough Sets. International Journal of Computer and Information Sciences No 11: 341-356.

Program RSES i jego dokumentacja. http://alfa.mimuw.edu.pl/~rses/

Weibel R., 1991: Amplified intelligence and rule-base systems. [In:] Buttenfield B., McMaster R. (eds.), Map generalization: making rules for knowledge representation, Longman, London.