Badanie i ocena zgodności z INSPIRE

Agnieszka Chojka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Katedra Geodezji Szczegółowej
Polska

Streszczenie

Po uchwaleniu w Polsce ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w znacznym stopniu wzrosło zainteresowanie udostępnianiem danych przestrzennych i związanych z nimi usług, zwłaszcza przez organy państwowe, publiczne i prywatne. Zaowocowało to szeregiem inicjatyw mających na celu budowę tzw. geoportali tematycznych, dedykowanych różnym tematom i zagadnieniom, nazywanych również tematycznymi węzłami IIP na poziomie regionalnym lub lokalnym. Na rynku pojawiło się wiele firm i instytucji wspomagających realizację takich przedsięwzięć, a co więcej zapewniających zgodność swoich rozwiązań z INSPIRE. Ale co de facto oznacza zgodność z INSPIRE? Jak sprawdzić, że dany produkt, rozwiązanie, usługa jest zgodna z INSPIRE?
Możliwość sprawdzenia i oceny zgodności z INSPIRE jest szczególnie istotna z punktu widzenia administracji publicznej, która na realizację swoich projektów wydaje pieniądze publiczne i jest za to dosyć skrupulatnie przez społeczeństwo obserwowana i rozliczana.
Celem niniejszego artykułu jest wypracowanie i zaproponowanie metodyki badania i oceny zgodności z INSPIRE, przede wszystkim w zakresie danych, metadanych i usług. Omówiona zostanie również zgodność na poziomie prawnym i technicznym.

Słowa kluczowe:

INSPIRE; zgodność; testowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Asendy E., Szulc M., 2012: GEOPORTAL 2. Broker INSPIRE. Broker krajowy. Broker branżowy. X Konferencja ESRI Polska, 23-25 października, Warszawa, http://www.konferencja.esri.pl/sites/default/files/GUGiK_M.Szulc_.pdf

Doroszewski W., 2013: Słownik języka polskiego. Wydanie internetowe, http://sjpd.pwn.pl/. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

e-Przewodnik, 2013. e-Przewodnik do Polskich Norm w dziedzinie informacji geograficznej. Wydanie internetowe, http://e-przewodnik.gugik.gov.pl/

Guidelines for the encoding of spatial data, 2013: Framework Document. INSPIRE Drafting Team "Data Specifications".

INSPIRE Data Specification – Guidelines, np.:

• INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels – Guidelines, 2010. Technical Guidelines Annex I. INSPIRE Thematic Working Group Cadastral Parcels.

• INSPIRE Data Specification on Hydrography – Guidelines, 2010. Technical Guidelines Annex I. INSPIRE Thematic Working Group Hydrography.

• Data Specification on Area management / restriction / regulation zones and reporting units – Draft Technical Guidelines, 2013. Draft Technical Guidelines Annex II & III. INSPIRE Thematic Working Group Area management/restriction/regulation zones and reporting units.

• Data Specification on Soil – Draft Technical Guidelines, 2013. Draft Technical Guidelines Annex II & III. INSPIRE Thematic Working Group Soil.

INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119, 2010. Guidance Document. Drafting Team Metadata and European Commission Joint Research Centre.

INSPIRE Metadata Regulation, 2008. Legislation. European Commission.

ISOK, 2013: ISOK, Informatyczny System Osłony Kraju, http://www.isok.gov.pl/

ISO/TC 211 (Geographic Information/Geomatics), ISO 19105:2000, Geographic information – Conformance and testing. Norma PN-EN ISO 19105:2005E, Informacja geograficzna – Zgodność i testowanie zgodności.

ProZ.com, 2013: ProZ.com, the translation workplace, http://www.proz.com/

Quality Handbook, 2013: Free Online Quality Handbook, http://www.qualitygurus.net/

Słownik, 2013: Słownik języka polskiego. /. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Wydanie internetowe, http://sjp.pwn.pl

Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Services, np.:

Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Discovery Services, 2011. Guidance Document. IOC TF.

Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Download Services, 2013. Guidance Document. IOC TF.

Technical Guidance for the implementation of INSPIRE View Services, 2013. Guidance Document. IOC TF.

Wikipedia PL, 2013: Wikipedia, wolna encyklopedia. Wydanie internetowe, http://pl.wikipedia.org/wiki/.

Wikipedia EN, 2013: Wikipedia, the free encyclopedia. Wydanie internetowe, http://en.wikipedia.org/wiki/.