Integracja hydroakustycznych i magnetometrycznych metod w procesie pozyskiwania geodanych hydrograficznych

Andrzej Stateczny
Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Nawigacyjny
Instytut Geoinformatyki
Polska

Streszczenie

Celem naukowym planowanych badań jest rozwinięcie metod przetwarzania hydrograficznych geodanych pomiarowych poszerzone o geodane magnetometryczne. Planowane badania obejmą cały kompleks metod procesu integracji hydrograficznych geodanych pomiarowych – danych batymetrycznych, sonarowych i magnetometrycznych. Łączne analizowanie danych pozyskanych różnymi sensorami umożliwi uzyskanie efektu synergicznego w tym szczególnie w procesie identyfikacji obiektów dennych i zalegających pod dnem akwenu.
Wyniki badań wdrożone zostaną do praktyki hydrograficznej oraz w procesie budowy elektronicznych map nawigacyjnych, w tym między innymi elektronicznych map nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej, elektronicznych map podwodnych akwenów portowych i map batymetrycznych.

Słowa kluczowe:

sonar; magnetometr; integracja; hydrografia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bennell J.D., 2005: Marine monitoring handbook. “Procedural Guideline No. 1–5: Mosaicing of sidescan sonar images to map seabed features”. School of Ocean Sciences, University of Wales, Bangor.

Bojdys G., 1999: Program Model-2D - Interaktywny program do 2D modelowania grawimetrycznego i magnetycznego - Arch. Zakładu Geofizyki WGGiOŚ AGH, Kraków.

Bojdys G., 2003: TALIA - Interaktywny program do 3D modelowania grawimetrycznego i magnetycznego - Arch. Zakładu Geofizyki WGGiOŚ AGH, Kraków.

Borawski M., 2009: Problemy przetwarzania obrazu sonarowego na potrzeby sonarowej mapy dna. Roczniki Geomatyki t.7, z.5: 17-24, PTIP Warszawa.

Brennan R., Ware C., Alexander L., Armstrong A., Mayer L., Huff L.,Calder B., Smith S., Plumlee M., Arsenault R., and Glang G., 2003: Electronic Chart of the Future: The Hampton Roads Demonstration Project Center for Coastal and Ocean Mapping/Joint Hydrographic Center, University of New Hampshire, Durham, New Hampshire, Proceedings of U.S. Hydro 2003 Conference, USA.

Caruso M. J., Smith C. H. Smith, 1998: A New Perspective on Magnetic Field Sensing, Sensors Expo Proceedings.

Clem T. R., 2001: High Tc SQUID Gradiometer for Mobile Magnetic Anomaly Detection, IEEE Trans. Appl. Sup., Vol. 11, No. 1.

Engineering and Design Hydrographic Surveying, 2004: US Army Corps of Engineers, Washington.

Grabowska T., 2005: Interpretacja anomalii magnetycznych (dT) południowo-wschodniej Polski – trójwymiarowy magnetyczny model skorupy ziemskiej. Raport merytoryczny 2003-2005, AGH Kraków.

Hecht H., 2004: The Future of ECDIS. Hydro International, July/August.

Karwan A., 2002: Obrona przeciwminowa polskich obszarów morskich, Rozprawa doktorska, AMW, Gdynia.

Magiera T., 2004: Wykorzystanie magnetometrii do oceny zanieczyszczenia gleb i osadów jeziornych. Prace i Studia, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze Vol. 59.

Pałczyński M., 2009: Automatyzacja budowy sonarowej mapy dna na podstawie obrazów z sonaru bocznego. Roczniki Geomatyki t.7, z.5: 103-111, PTIP Warszawa.

Standards of Competence for Hydrographic Surveyors, 2011: Publication S-5 Eleventh Edition Version 11.0.1 – May 2011. Guidance and Syllabus for Educational and Training Programmes. IHO, Monaco.

Stateczny A., (red.) 2004: Metody nawigacji porównawczej. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.

Stateczny A., (red.) 201: Nawigacja radarowa. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.

Stateczny A., 2008a: Dylematy produkcji elektronicznych map nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej. Roczniki Geomatyki t.6, z.5: 85-89, PTIP Warszawa.

Stateczny A., 2009: Electronic Navigational Charts for River Information System of the Lower Odra. EGU, Wiedeń.

Stateczny A., 2006: Elektroniczne mapy nawigacyjne w rzecznych systemach informacyjnych. Roczniki Geomatyki t. 4, z. 3: 203-209, PTIP Warszawa.

Stateczny A., 2005: Elektroniczne mapy nawigacyjne w żegludze śródlądowej. Zeszyty Naukowe AM Nr 7(79).

Stateczny A., Grodzicki P., Włodarczyk M., 2010: Badanie parametrów filtracji geodanych pozyskiwanych wielowiązkową sondą interferometryczną GeoSwath+. Roczniki Geomatyki t. 8, z. 5(41), PTIP Warszawa.

Stateczny A., 2012: Hydrografia – bliżej geodezji czy nawigacji? Magazyn Geoinformacyjny Geodeta nr 9 (208).

Stateczny A., 2008b: Interoperativeness of the River Information System of the Lower Odra in the Aspect of Electronic Navigational Charts. Polish Journal of Environmental Studies, Vol.17, No. 3C.

Stateczny A., 2010: Kształcenie w dziedzinie hydrografii. Roczniki Geomatyki t. 10, z. 7: 93-100, PTIP Warszawa.

Stateczny A., Łubczonek J., Sobczak M., 2009: Cell Production of Electronic Charts of the Lower Odra. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 5A.

Stateczny A., Łubczonek J., 2001: Spatial Sea Chart – New Possibilities of Presenting Navigational Information, IST International Congress of Seas and Oceans, volume 1, Międzyzdroje.

Stateczny A., 2004: Metody nawigacji porównawczej, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.

Stateczny A., Miciuła I, 2009: Dynamic 3D Domain in Navigational Safety Estimation. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 5A.

Stateczny A., 2001: Nawigacja porównawcza, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.

Stateczny A., Praczyk T., 2002: Sztuczne sieci neuronowe w rozpoznawaniu obiektów morskich. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.

Stateczny A., Ratuszniak N., 2010: Poprawa potencjału interpretacyjnego obrazów sonaru skanującego w oparciu o dane z sondy wielowiązkowej. Roczniki Geomatyki t. 8, z. 5: 131-137, PTIP Warszawa.

Stateczny A., Wawrzyniak N., 2011: Wykorzystanie wysokorozdzielczych danych batymetrycznych w analizie obrazów sonaru skanującego. Biuletyn WAT, lipiec-sierpień-wrzesień, vol. LX 3(663), Warszawa: 307-320.

Stateczny A., Trojanowski J., 2007; Aspects of Cells Production of Standard Electronic Charts for RIS Dolna Odra Aquatories. Polish Journal of Environmental Studies, Vol.16, No.6B.

Stateczny A., 2010: Wykorzystanie sonaru skanującego wysokiej częstotliwości w pozyskiwaniu danych obrazowych. Biuletyn WAT, Vol. Lix 2(658).

Strzyszcz Z., Rachwał M., 2010: Zastosowanie magnetometrii do monitoringu i oceny ekologicznej gleb na obszarach objętych wpływem emisji przemysłowych. Prace i Studia Vol. 78, IPIŚ PAN, Zabrze.

Strzyszcz Z., Rachwał M., Janus B., Magiera T., 2009: Magnetometria – innowacyjna metoda identyfikacji obszarów skażonych chemicznie i wymagających rewitalizacji. [W:] Skowronek J. (red.), Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych. IETU Katowice: 73-84.

Szulc D., 2005: Detekcja min morskich w okrętowym systemie obrony przeciwminowe. Biuletyn naukowy Problemy Techniki Uzbrojenia, vol.95.

Wiszniowski J., 2000: Application of real time recurrent neural network for seismic event detection, Acta Geophysica Polonica, vol.48.

Wittkuhn D., Froese J., 2004: EPDIS: Electronic Pilot Display and Information System, TUHH-ISSUS, International Symposium Information on Ship, Hamburg.