Topograficzne modelowanie czasoprzestrzeni geograficznej na przykładzie ewolucji modelu pojęciowego TBD/BDOT

Andrzej Głażewski
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Zakład Kartografii
Laboratorium GIS
Polska

Słowa kluczowe:

dane referencyjne; model pojęciowy; baza danych topograficznych (TBD); baza danych obiektów topograficznych (BDOT): spójność danych

Pełny tekst:

PDF