Kształcenie w dziedzinie hydrografii

Andrzej Stateczny
Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Nawigacyjny
Instytut Geoinformatyki
Polska

Streszczenie

W artykule przedstawiono autorską koncepcję kształcenia w specjalności hydrograficznej na kierunku studiów w dziedzinie geodezji i kartografii. Podano propozycję 8 przedmiotów specjalistycznych zawierających treści zapewniające uzyskanie wiedzy w zakresie wymaganym przez międzynarodowy standard S-5.

Słowa kluczowe:

hydrografia; kształcenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Gaździcki J., 2006: Zakres tematyczny dziedziny geoinformacji jako nauki i technologii. Roczniki Geomatyki t. 4, z. 2, PTIP, Warszawa.

Standards of Competence for Hydrographic Surveyors. Publication S-5 Eleventh Edition Version 11.0.1 – May 2011. Guidance and Syllabus for Educational and Training Programmes. IHO, Monaco 2011.

Stateczny A., 2009: Koncepcja kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji. Roczniki Geomatyki t. 7, z. 3(33), PTIP, Warszawa.

Stateczny A., 2012: Hydrografia – bliżej geodezji czy nawigacji? Magazyn Geoinformacyjny Geodeta nr 9(208).