Koncepcja architektury systemu generalizacji obiektów przestrzennych na przykładzie zabudowy

Tadeusz Chrobak
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geomatyki
Polska

Krystian Kozioł
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geomatyki
Polska

Artur Krawczyk
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Polska

Michał Lupa
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej
Polska

Streszczenie

W artykule przedstawiono architekturę systemu komputerowego do uogólnienia budynków celem prezentacji ich na mapach w dowolnych (zmniejszonych) skalach. Problem pozyskiwania i aktualizacji danych georeferencyjnych jest najwyższą pozycją kosztów budowy i konserwacji każdego systemu GIS. W systemach tych, dane dotyczące budynków, posiadają najwyższy poziom dynamiki zmian, które wymagają ciągłej ich aktualizacji, co przekłada się na znaczne koszty utrzymania systemu. Oprogramowanie do automatyzacji procesu pozyskiwania i aktualizowanie bazy danych WBDT budynków i generalizacji budowlanych, jest głównym celem proponowanego systemu. W wyniku analizy zdecydowano się zbudować architekturę systemu opartą na oprogramowaniu typu geoportal. Zaletą jest możliwość korzystania z systemu na stronie internetowej przez wielu użytkowników. Techniczne rozwiązanie oparte jest na Windows Server 2008 R2 natomiast web serwer obsługiwany jest przez oprogramowanie Microsoft IIS 7.0. Usługi geoportalu obsługiwane będą przez oprogramowanie ArcGIS Server z bazą danych z PostGIS 2.0.1. Oprogramowanie geoportalu zostanie zrealizowane w języku programowania Microsoft Visual Studio 2010 w C # z wykorzystaniem ArcGIS Developer Framework dla Microsoft. NET Framework.

Słowa kluczowe:

generalizacja zabudowy; geoportal; system automatycznej generalizacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Brassel K., Weibel R., 1988: A review and conceptuał framework of automated map generalization, IntemationalJoumal of Geographical Information Systems, 2 (3).

Chrobak T., 1999: Badanie przydatności trójkąta elementarnego w komputerowej generalizacji kartograficznej. Kraków, AGH; Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.

Chrobak T., 2010: The role of least image dimensions in generalization of object in spatial databases, Geodesy and Cartography Vol. 59, no 2: 99-120.

Chrobak T., Kozioł K., 2009: Digital cartographic generalization of buldings layer in creating data of the topographical database. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing, vol. 19: 59–69.

Kozioł K., 2006: Eliminacja obiektów liniowych z zastosowaniem regionów strukturalnych na przykładzie sieci drogowej. Roczniki Geomatyki, t. 4, z.3: 109-117, PTIP, Warszawa.

Müller, J. C., 1990a: Rule Based Generalization: Potentials and Impediments. [In:] Proceedings of 4th International Symposium on Spatial Data Handling, Vol. 1: 317-334.

Müller, J. C., 1990b: The Removal of Spatial Conflicts in Line Generalization. Cartography and Geographic Information Systems 17(2): 141-149.

Regnauld, N., Edwardes, A., Barrault, M., 1999: Strategies in Building Generalization: Modelling the Sequence, Constraining the Choice. 3rd ICA Workshop on Progress in Automated Map Generalization, Ottawa.

Saliszczew K. A., 1998: Kartografia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. Dz. U. 2010 nr 76 poz. 489.

Weibel, R., Dutton, G., 1999: Generalizing Spatial Data and Dealing with Multiple Representations. [In:] Longley, P., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W. (eds.) Geographical Information Systems: Principles, Techniques, Management and Applications, 2nd Edition, vol.1, Cambridge: GeoInformation International: 125-155.