Globalne aspekty zarządzania informacją geoprzestrzenną

Jerzy Gaździcki
Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Polska

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest problematyce zarządzania informacją geoprzestrzenną na poziomie globalnym i na poziomie regionów globu. Przedstawiono kolejno:
• inicjatywę ONZ w zakresie globalnego zarządzania informacją geoprzestrzenną (GGIM),
• koordynację działań międzynarodowych organizacji geoprzestrzennych,
• działania na rzecz infrastruktury GIS dla Azji i Pacyfiku,
• działania na rzecz infrastruktury danych geoprzestrzennych dla obu Ameryk,
• inne inicjatywy geoprzestrzenne o znaczeniu międzynarodowym,
• wieloletnie doświadczenia Stanów Zjednoczonych w zakresie budowy NSDI.
Dokonany przegląd inicjatyw, działań i doświadczeń umożliwił sformułowanie wniosków interesujących z punktu widzenia Polski jako państwa, które buduje infrastrukturę informacji przestrzennej na poziomie kraju (IIP) oraz regionu europejskiego (INSPIRE), przyczyniając się również do zarządzania danymi geoprzestrzennymi na poziomie globalnym.

Słowa kluczowe:

informacja przestrzenna; informacja geoprzestrzenna; zarządzanie informacją geoprzestrzenną; GGIM; PCGIAP; CP-IDEA; FGDC

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Cartwright W., 2011: Addressing Global Challenges Underwritten by Geospatial Data Management – Joint Board of Geospatial Information Societies. High Level Forum, on GGIM, Seoul.

Folger P., 2011: Geospatial Information and Geographic Information Systems (GIS): An Overview for Congress. Congressional Research Service.

Fortes, L. P. S., 2011: Policy Formulation and Institutional Arrangements. High Level Forum, on GGIM, Seoul.

Gaździcki J., 2004: Społeczeństwo obywatelskie, informacyjne, geoinformacyjne. Magazyn Geoinformacyjny Geodeta, 1/2004.

Gudmundsson M., 2011: Arctic Spatial Data Infrastructure. High Level Forum, on GGIM, Seoul.

Gyamfi-Aidoo J., 2011: A Guiding Framework for the Development of Capacity in Geospatial Information Management: the case of Africa. High Level Forum, on GGIM, Seoul.

Murakami H., A. Rajabifard, G. Scott, 2011: Asia-Pacific Experiences in Developing Common Frameworks and Methodologies. High Level Forum, on GGIM, Seoul.

OMB, 2010: OMB Circular A-16 Supplemental Guidance. Executive Office of the President of the United States.

Williamson I., A. Rajabifard, P. Holland: Spatially Enabled Society. FIG Congress 2010.

Źródła internetowe

Materiały GGIM: www.ggim.org

Materiały PCGIAP: www.pcgiap.org

Materiały CP-IDEA: www.cp-idea.org

Materiały FGDC: www.fgdc.gov

Materiały INSPIRE: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

Materiały IIP: www.radaiip.gov

Internetowy Leksykon Geomatyczny: www.ptip.org.pl