Wykorzystanie cech określonych na podstawie wysokościowego modelu koron w dwufazowej metodzie inwentaryzacji zapasu drzewostanu

Stanisław Miścicki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Leśny
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Polska

Krzysztof Stereńczak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Leśny
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Polska

Streszczenie

W pracy przedstawiono analizę wybranych cech drzew i drzewostanów, ustalonych i zmierzonych na zobrazowaniu aerolidarowym, pod kątem ich przydatności do zdalnego i automatycznego określania zasobności drzewostanów. Przeanalizowano cechy określone dla pojedynczych drzew w oparciu o wysokościowy model koron (WMK). Badania przeprowadzono w terenie górskim, w południowo-zachodniej części Parku Narodowego Gór Stołowych. Przeanalizowano 7 cech lub grup cech określonych na podstawie wysokościowego modelu koron i segmentacji drzewostanu na pojedyncze korony. Zmienność cechy zależnej – wielkości zapasu na powierzchniach próbnych – była najlepiej objaśniana przez zmienne niezależne: średnią wysokość drzew (HL) oraz iloczyn sumy objętości koron (VZ) i sumy wysokości drzew (SUMH) w obrębie powierzchni. Uzyskany współczynnik korelacji wielorakiej był stosunkowo wysoki i istotny statystycznie (R=0,820, P<0,001).

Słowa kluczowe:

lotnicze skanowania laserowe (LSL); leśnictwo; Park Narodowy Gór Stołowych; modelowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Breidenbach J., McGaughey R.J., Andersen H.E., Kandler G., Reutebuch S.E., 2007: A mixed-effects model to estimate stand volume by means of small footprint airborne LiDAR data for an American and a German study site. ISPRS Workshop on Laser Scanning 2007 and SilviLaser 2007, Espoo, Wrzesień 12-14, 2007, Finlandia.

Chojnacky D.C., 1998 Double sampling for stratification: a forest inventory application in the Interior West. Res. Pap. RMRS-RP-7. Ogden, UT: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station: 15 p.

Cochran W.B., 1977: Sampling techniques. Wiley, New York.

Hollaus M., Dorigo W., Wagner W., Schadauer K., Maier B., 2007: Large-area stem volume estimation based on airborne laser scanner data and national forest inventory data. Materiały konferencyjne z: ForestSAT 2007. Montpellier, Francja.

Hyyppä J., Yu X., Hyyppä H., Maltamo M. 2006. Methods of airborne laser scanning for forest information extraction. In: Koukal T., Schneider W. (eds.) 3-D Remote Sensing in Forestry, Vienna. EARSeL SIG Forestry. ISPRS WG VIII/11, 63-78.

Hyyppä J., Yu X., Hyyppä H., Vastaranta M., Holopainen M., Kukko A., Kaartinen H., Jaakkola A., Vaaja M., Koskinen J., Alho P., 2012: Advances in Forest Inventory Using Airborne Laser Scanning. Remote Sensing 4(5): 1190-1207.

Köhl M., Magnussen S.S., Marchetti M., 2006: Sampling methods, remote sensing and GIS multiresource forest inventory. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.

Korpela I.S., Tokola T.E., 2006: Potential of Aerial Image-Based Monoscopic and Multiview Single-Tree Forest Inventory: A Simulation Approach. Forest Science 52 (2): 136-137.

Loetsch F., Haller K. E., 1964: Forest inventory, vol. I. BLV Verlagsgesselschaft, München, Bern, Wien.

Miścicki S. (red.) 2000: Kombinowana dwufazowa inwentaryzacja lasów nizinnych z wykorzystaniem zdjęć lotniczych i stałych-kontrolnych powierzchni próbnych. Fundacja „Rozwój SGGW” Warszawa 2000.

Miścicki S., 2009: Pomiar zapasu grubizny z wykorzystaniem zdjęć lotniczych. Sylwan 153 (6): 373−385.

Naesset E., 2004: Practical large-scale forest stand inventory using a small footprint airborne scanning laser. Scandinavian Journal of Forest Research nr 19: 164-179.

Parker R.C.; Evans D.L., 2004: An application of LIDAR in a double-sample forest inventory. Western Journal of Applied Forestry 19(2): 95-101.

Spencer R.D., Czaplewski R.L., 1998: National forest inventory in the USA: an outline of the procedure. Aust. For. 60 (1): 56-66.

Stanisz A., 2007: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom2. Modele liniowe i nieliniowe. StatSoft Polska, Kraków.

Stereńczak K., 2008: Możliwości wykorzystania wysokościowego modelu koron w badaniach środowiska leśnego. Czasopismo Techniczne 2-Ś: 273-279.

Stereńczak K., 2010: Technologia lotniczego skanowania laserowego jako źródło danych w półautomatycznej inwentaryzacji lasu. Sylwan 154 (2): 88-99.

Stereńczak K., 2011: Wykorzystanie danych lotniczego skanowania laserowego do określania zagęszczenia drzew w jednopiętrowych drzewostanach sosnowych. Praca doktorska. Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Stereńczak K., Miścicki S., 2012: Crown delineation influence on standing volume calculations in protected area. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (w druku).

Straub C., Koch B., Estimating Single Tree Stem Volume of Pinus sylvestris Using Airborne Laser Scanner and Multispectral Line Scanner Data. Remote Sensing 3(5): 929-944.